Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014: Tulos parani vertailukaudesta

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2014: TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Tammi-kesäkuu 2014 (1-6/2013) -- Liikevaihto oli 789,8 milj. euroa (736,0). -- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 086,8 milj. euroa (1 973,5). -- Liikevoitto oli -2,5 milj. euroa (-48,8), mikä oli -0,3 prosenttia (-6,6) liikevaihdosta. -- Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (-2,63). -- Liiketoiminnan rahavirta oli -126,9 m

LEMMINKÄINEN OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     30.4.2014 KLO 8.00

 

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2014:
TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA
 

Tammi-kesäkuu 2014 (1-6/2013)

 • Liikevaihto oli 789,8 milj. euroa (736,0).
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 086,8 milj. euroa (1 973,5).
 • Liikevoitto oli -2,5 milj. euroa (-48,8), mikä oli -0,3 prosenttia (-6,6) liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (-2,63).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -126,9 milj. euroa (-78,2).
 • Omavaraisuusaste oli 32,1 % (29,2) ja nettovelkaantumisaste 85,4 % (108,6).
 • Lemminkäinen myi 13.6.2014 talotekniikkaliiketoimintansa Are-konsernille. Velaton kauppahinta oli 60,0 miljoonaa euroa. Lemminkäinen kirjasi kaupasta 23,7 miljoonan euron myyntivoiton kuluvan vuoden toiselle neljännekselle. Talotekniikkaliiketoiminnan tulosvaikutus ja myyntivoitto on eliminoitu tuloslaskelman jatkuvista toiminnoista, ja ne raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. 

Huhti-kesäkuu 2014 (4-6/2013)

 • Liikevaihto oli 510,5 milj. euroa (470,8).
 • Liikevoitto oli 14,8 milj. euroa (-11,9), mikä oli 2,9 prosenttia (-2,5) liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,30 euroa (-0,91).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -24,8 milj. euroa (-53,8).

Ohjeistus vuodelle 2014

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2013, mutta vuoden 2014 liikevoitto paranee selvästi vuoden 2013 liikevoitosta (ilman kertaeriä). Vuonna 2013 liikevaihto oli 2 020,1 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaeriä oli -3,9 milj. euroa. Ohjeistus pysyy muuttumattomana jatkuvien toimintojen osalta. Talotekniikka-liiketoiminnan vaikutus on eliminoitu vertailuvuoden 2013 luvuista.

 

Avainluvut, IFRS   4-6/
2014
4-6/
2013

Muutos
1-6/
2014
1-6/
2013

Muutos
1-12/
2013
Liikevaihto M€ 510,5 470,8 39,7 789,8 736,0 53,8 2 020,1
Liikevoitto ilman kertaeriä M€ 14,8 -11,9 26,7 -2,5 -48,8 46,3 -3,9
%:a liikevaihdosta % 2,9 -2,5   -0,3 -6,6   -0,2
Liikevoitto M€ 14,8 -11,9 26,7 -2,5 -48,8 46,3 -89,31)
Tulos ennen veroja M€ 7,3 -18,7 26,0 -17,1 -60,5 43,4 -116,11)
Jatkuvien toimintojen tulos M€ 5,3 -16,2 21,5 -14,9 -47,4 32,5 -96,21)
Lopetettujen toimintojen tulos M€ 22,9 -0,4 23,3 23,2 -1,5 24,7 2,7
Katsauskauden tulos M€ 28,2 -16,7 44,9 8,3 -48,9 57,2 -93,51)
Jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,14 -0,89 1,03 -0,97 -2,55 1,58 -5,19
Lopetettujen toimintojen tulos/osake 1,17 -0,02 1,19 1,18 -0,08 1,26 0,14
Katsauskauden tulos/osake 1,30 -0,91 2,21 0,21 -2,63 2,84 -5,062)
Liiketoiminnan rahavirta M€ -24,8 -53,8   -126,9 -78,2   8,3

1) Sisältää kertaeriä: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista 65,6 milj. euroa sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia 19,8 milj. euroa

2) Sisältää kertaeriä: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista -3,35 euroa/osake sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia -1,01 euroa/osake

 

Avainluvut, IFRS   30.6.2014 30.6.2013 Muutos 31.12.2013
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot M€ 2 086,8 1 973,5 113,3 1 733,2
Taseen loppusumma M€ 1 463,4 1 461,8 1,6 1 342,7
Korollinen nettovelka M€ 339,9 405,2 -65,3 326,5
Omavaraisuusaste % 32,1 29,2   27,3
Nettovelkaantumisaste % 85,4 108,6   100,8
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk % 0,2 5,7   -9,4

    

Toimitusjohtajan kommentti

"Aloitimme määrätietoisesti Lemminkäisen tuloskunnon ja kilpailukyvyn parantamisen vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Olen tyytyväinen, että kannattavuutemme parani merkittävästi verrattuna vuoden 2013 alkupuoliskoon", kertoo Lemminkäisen hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Berndt Brunow. "Merkittävimmät syyt tulosparannukseen olivat säästö- ja tehostamistoimenpiteet, hyvin onnistuneet infrarakentamisen projektit eri puolilla Suomea, päällystysliiketoiminta ja talonrakentaminen pääkaupunkiseudulla."

"Taseemme on nyt vahvempi kuin vuoden alussa. Laskimme kesäkuussa liikkeeseen 100 miljoonan euron kotimaisen joukkovelkakirjalainan, joka pidensi velkasalkkumme maturiteettijakaumaa. Lisäksi myimme kesäkuussa talotekniikkaliiketoimintamme Are-konsernille. Jatkamme ydintoimintaamme kuulumattomien toimintojen ja omaisuuserien myymistä vahvistaaksemme taloudellista asemaamme entisestään. Olemme käynnistäneet myös käyttöpääoman vapauttamiseen tähtäävät toimenpiteet."

"Strategiamme painopiste on infrarakentamisessa Pohjois-Euroopassa sekä talonrakentamisessa valituissa asiakassegmenteissä ja valituilla alueilla Suomessa ja Venäjällä. Mahdollistaaksemme tulevaisuuden kannattavan kasvun näissä liiketoiminnoissa jatkamme määrätietoisesti taseemme vahvistamista ja kilpailukykymme parantamista. Emme odota markkinoilta vetoapua etenkään talonrakentamisessa. Venäjällä taloudellinen ja poliittinen tilanne on epävarma, vaikka se ei vielä olekaan vaikuttanut asuntomyyntiimme Pietarissa. Suomessa asuntojen myyntiajat ovat pidentymässä."

"Lemminkäisen muutos on valitettavasti vaatinut myös monia vaikeita päätöksiä, isoimpana henkilöstön vähentäminen lähes 500 työntekijällä. Jatkossa meidän on kurinalaisesti toteutettava tehdyt päätökset, mutta meidän on myös löydettävä innovatiivinen ote Lemminkäisen uudistamiseen. Elokuussa toimitusjohtajana aloittavalla Casimir Lindholmilla ja hänen johtoryhmällään on selkeä asialista, jonka varaan rakentaa Lemminkäisen tuleva menestys."

Markkinanäkymät

Suomessa uusien asuntojen rakentamisen määrä vähenee jo kolmatta vuotta peräkkäin. Korjausrakentamisen, jossain määrin julkisten tilojen sekä teollisuus- ja varastotilojen rakentamisen arvioidaan pääasiassa lisäävän talonrakentamisen määrää. Julkisen sektorin heikko taloustilanne vähentänee päällystyksen sekä teiden huollon ja ylläpidon kysyntää. Toisaalta infrarakentamisen markkinatilannetta tukevat nykyiset ja tulevat suurhankkeet. Skandinaviassa infrarakentamisen kysyntää lisäävät valtioiden monivuotiset investointiohjelmat sekä energiatuotannon uudistamistarpeet. Skandinavian kasvava inframarkkina on houkutellut maihin keski-eurooppalaisia rakennusliikkeitä, mikä on lisännyt alan hintakilpailua. Venäjällä talouden kasvunäkymät pysyvät epävarmoina ja toimintaympäristön ennakointi on vaikeutunut.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 30. heinäkuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Berndt Brunow. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Vuoden 2014 taloudelliset tiedotteet

7.2.2014: Tilinpäätöstiedote 2013
30.4.2014: Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014
30.7.2014: Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014
29.10.2014: Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:

Media:
Berndt Brunow, hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja, puh. 02071 54524

Sijoittajat ja analyytikot:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 50246
Kati Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813


JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


LIITE: Osavuosikatsaus Q2/2014