Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014: SUUNNANMUUTOS KÄYNNISSÄ Tammi-maaliskuu 2014 (1-3/2013) -- Liikevaihto oli 321,5 milj. euroa (306,4). -- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 996,5 milj. euroa (1 626,2). -- Liikevoitto oli -17,0 milj. euroa (-38,2), mikä oli -5,3 prosenttia (-12,5) liikevaihdosta. -- Osakekohtainen tulos oli -1,10 euroa (-1,72). -- Liiketoiminnan rahavirta

LEMMINKÄINEN OYJ                OSAVUOSIKATSAUS    30.4.2014 KLO 8.00

 

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014:
SUUNNANMUUTOS KÄYNNISSÄ

 

Tammi-maaliskuu 2014 (1-3/2013)

  • Liikevaihto oli 321,5 milj. euroa (306,4).
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 996,5 milj. euroa (1 626,2).
  • Liikevoitto oli -17,0 milj. euroa (-38,2), mikä oli -5,3 prosenttia (-12,5) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli -1,10 euroa (-1,72).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -102,2 milj. euroa (-24,4).
  • Omavaraisuusaste oli 32,5 % (35,4) ja nettovelkaantumisaste 98,9 % (80,8).
  • Vuoden alusta yhtiö siirtyi uuteen segmenttijakoon. Lemminkäisen viisi liiketoimintasegmenttiä ovat: Suomi, talonrakentaminen; Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen; Suomi, talotekniikka; Venäjä sekä Skandinavia.

 

Ohjeistus vuodelle 2014

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto jää hieman edellisvuoden tasosta, mutta vuoden 2014 liikevoitto paranee selvästi vuoden 2013 liikevoitosta ilman kertaeriä. Vuonna 2013 liikevaihto oli 2 218 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaeriä oli -5 milj. euroa.

 

Avainluvut

  

Avainluvut, IFRS, milj. euroa   1-3/2014 1-3/2013 Muutos 1-12/2013
Liikevaihto M€ 321,5 306,4 15,1 2 218,2
Liikevoitto ilman kertaeriä M€ -17,0 -38,2 21,2 -5,2
%:a liikevaihdosta % -5,3 -12,5   -0,2
Liikevoitto M€ -17,0 -38,2 21,2 -90,9*
Tulos ennen veroja M€ -24,1 -43,2 19,1 -117,5
Katsauskauden tulos M€ -19,9 -32,3 12,4 -93,5
Tulos/osake -1,10 -1,72 0,62 -5,06**
Liiketoiminnan rahavirta M€ -102,2 -24,4 -77,8 8,3

 

* Sisältää kertaeriä: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista 65,6 milj. euroa sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia 20,1 milj. euroa

** Sisältää kertaeriä: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista -3,35 euroa/osake sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia -1,03 euroa/osake

 

Avainluvut, IFRS, milj. euroa   31.3.2014 31.3.2013 Muutos 31.12.2013
           
Tilauskanta     M€ 1 996,5 1 626,2 370,3 1 821,3
Taseen loppusumma M€ 1 306,5 1 287,2 19,3 1 342,7
Korollinen nettovelka M€ 364,2 329,9 34,3 326,5
Omavaraisuusaste % 32,5 35,4   27,3
Nettovelkaantumisaste % 98,9 80,8   100,8
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk % -5,7 7,8   -9,4

 

Toimitusjohtajan kommentti

"Lemminkäisen kannattavuus kehittyi alkuvuonna oikeaan suuntaan, mutta en mitenkään voi olla tyytyväinen tappiolliseen tulokseen", toteaa Lemminkäisen hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Berndt Brunow. "Viime vuoden tehostamistoimenpiteiden vaikutukset näkyivät selvimmin Pohjoismaiden päällystystoiminnassa ja Suomen talonrakentamisessa. Suomen infrarakentamisen tuloskehityksen takana ovat mittavat projektit, kuten Tampereen rantatunneli ja länsimetro. Myös pääkaupunkiseudun toimitilarakentaminen menestyi hyvin. Venäjällä omaperusteinen asuntotuotanto pääsi vihdoin vauhtiin lupaprosessin normalisoiduttua. Toisaalta, mikäli poliittinen ja taloudellinen epävarmuus Venäjällä jatkuu, sillä voi olla negatiivinen vaikutus Lemminkäisen liiketoimintaan."

"Viime vuosien tuloskehitys on ollut heikko ja toimintaympäristön riskit kasvavat. Meidän on saatava aikaan selkeä suunnanmuutos, jotta pystymme saavuttamaan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Kannattavuuden parantamisen lisäksi meidän on vahvistettava tasettamme ja parannettava kassavirtaa. Pääomarakennetta vahvistaaksemme laskimme maaliskuussa liikkeelle ns. hybridilainan, joka tähän hetkeen oli toimiva ratkaisu."

"Suunnanmuutoksen varmistamiseksi olemme aloittaneet kunnianhimoisen Deliver 2014 -ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa toimintaamme ja kilpailukykyämme sekä luonnollisesti turvata tämän vuoden tulos. Ohjelma koostuu kolmesta moduulista: Norja, Venäjä ja kustannusrakenne kaikissa maissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on uudistettava toimintatapaamme kiristyvässä markkinatilanteessa. Henkilöstövähennyksiltä voidaan tuskin välttyä missään toimintamaassamme. Arvioimme henkilöstövaikutusten olevan enintään 500 henkilötyövuotta. Lisäksi markkina- ja projektiriskien hallinnan selvään parantamiseen suunnatut toimenpiteet ovat käynnistyneet", Brunow kiteyttää.

 

Markkinanäkymät

Suomessa kokonaisrakentamisen ei odoteta kasvavan vuonna 2014. Hallituksen kehysriihessä vuokra-asuntotuotanto sai jonkin verran lisätukea, kun taas teiden kunnossapitorahoja vähennettiin merkittävästi. Tehtyjen päätösten odotetaan vaikuttavan rakentamisen määrään pääsääntöisesti vasta vuodesta 2015 alkaen. Uusien asuntojen kysyntä kohdistuu yhä voimakkaammin kasvukeskusten pieniin kerrostaloasuntoihin. Toimitilarakentamisen kysynnän ei odoteta kasvavan pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Venäjän kasvunäkymät ovat heikentyneet, ja ruplan kurssilasku vähentää Venäjällä toimivien yritysten euromääräistä liikevaihtoa ja tulosta. Epävarmuuden pitkittyessä tilanne saattaa vaikuttaa myös asuntojen kysyntään. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa infrarakentamiseen suunnatut pitkäaikaiset investointiohjelmat pitävät markkinatilanteen hyvänä lähitulevaisuudessa. Kasvava inframarkkina houkuttelee maihin keskieurooppalaisia rakennusliikkeitä, mikä lisää alan hintakilpailua.  

 

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 30. huhtikuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Berndt Brunow. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

 

Vuoden 2014 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2014 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

 

30.4.2014          Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014

30.7.2014          Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014

29.10.2014        Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Media:
Berndt Brunow, hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja, puh. 02071 54524

Sijoittajat ja analyytikot:
Ilkka Salonen, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 50246
Kati Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

  

LIITE Osavuosikatsaus Q1/2014