Lemminkäisen asuinkerrostaloille Helppo liikkua -tunnukset Seinäjoella

Lemminkäisen Asunto Oy Seinäjoen kohteet Jaakkolantie 8-10 ja Timperinkatu ovat saaneet Invalidiliiton myöntämän Helppo liikkua -tunnukset. Lemminkäinen on kiinnittänyt näissä Seinäjoen kohteissa erityistä huomiota liikkumisen sujuvuuteen kaikenlaisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa.

Helppo liikkua -tunnuksen saamiseksi sekä asuntojen sisätilojen että piha-alueiden on oltava toimivia ja esteettömiä.

Esteettömyysvaatimukset koskevat sisätiloissa muun muassa sisäänkäyntiä, porrastiloja, hissejä, valaistusta ja ovien leveyttä. Piha-alueilla tulee puolestaan olla selkeät opasteet, riittävän leveät ja tasaiset kulkuväylät, esteettömät pysäköintipaikat lähellä sekä pysähtymismahdollisuus saattoliikenteelle.

Lisää tietoa Helppo liikkua -kodeista.

Helppo liikkua -logo

Dokumentit