Lemminkäinen valittaa käräjäoikeuden asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätöksistä

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2014 KLO 9 LEMMINKÄINEN VALITTAA KÄRÄJÄOIKEUDEN ASFALTTIKARTELLIIN LIITTYVIEN VAHINGONKORVAUSOIKEUDENKÄYNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Lemminkäinen on päättänyt valittaa Helsingin hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauspäätöksistä. Lemminkäisen näkemyksen mukaan päätöksiin liittyy muun muassa oikeuskysymyksiä, jotka käräjäoikeus on ratkaissut aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi

LEMMINKÄINEN OYJ   PÖRSSITIEDOTE       31.3.2014 KLO 9

LEMMINKÄINEN VALITTAA KÄRÄJÄOIKEUDEN ASFALTTIKARTELLIIN LIITTYVIEN VAHINGONKORVAUSOIKEUDENKÄYNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ

Lemminkäinen on päättänyt valittaa Helsingin hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauspäätöksistä. Lemminkäisen näkemyksen mukaan päätöksiin liittyy muun muassa oikeuskysymyksiä, jotka käräjäoikeus on ratkaissut aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi vanhentumiseen ja arvonlisäveroon liittyvät kysymykset. Lemminkäinen valittaa kaikista niistä 35 päätöksestä, joissa kantajien vaatimukset hyväksyttiin.

Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Lemminkäinen on tiedottanut näistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista tarkemmin 28.11.2013, 2.12.2013, 20.12.2013 ja 7.2.2014.

Käräjäoikeuden määräämät vahingonkorvaukset kirjattiin Lemminkäisen vuoden 2013 viimeisen kvartaalin tulokseen. Lemminkäinen maksoi määrätyt vahingonkorvaukset tammikuun 2014 aikana.

Asiaan liittyviä taustatietoja löytyy osoitteesta: http://www.lemminkainen.fi/Lemminkainen/Sijoittajat/Lemminkainen-sijoituskohteena/Asfalttikartelliasia/

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja Johan Nybergh
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 7 800 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi