Lemminkäinen tarkistaa strategiansa vuosille 2014-2016 ja muuttaa raportointirakennettaan

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.7.2014 KLO 08.01 LEMMINKÄINEN TARKISTAA STRATEGIANSA VUOSILLE 2014–2016 JA MUUTTAA RAPORTOINTIRAKENNETTAAN Lemminkäinen on tarkistanut strategiaansa ja terävöittää strategisia painopistealueitaan talotekniikan myynnin jälkeen. Mahdollistaakseen tulevaisuuden kannattavan kasvun yhtiö keskittyy lyhyellä aikavälillä parantamaan kilpailukykyään, kannattavuuttaan ja taloudellista asemaansa. Pitkällä aikavälillä Lemminkäinen hakee kannattavaa ka

LEMMINKÄINEN OYJ       PÖRSSITIEDOTE         30.7.2014 KLO 08.01

LEMMINKÄINEN TARKISTAA STRATEGIANSA VUOSILLE 2014–2016 JA MUUTTAA RAPORTOINTIRAKENNETTAAN

Lemminkäinen on tarkistanut strategiaansa ja terävöittää strategisia painopistealueitaan talotekniikan myynnin jälkeen. Mahdollistaakseen tulevaisuuden kannattavan kasvun yhtiö keskittyy lyhyellä aikavälillä parantamaan kilpailukykyään, kannattavuuttaan ja taloudellista asemaansa.

Pitkällä aikavälillä Lemminkäinen hakee kannattavaa kasvua hyödyntämällä infrarakentamisen vahvaa markkina-asemaansa Pohjois-Euroopassa. Yhtiön arvion mukaan infrarakentamisen näkymät ovat hyvät erityisesti Norjassa ja Ruotsissa. Talonrakentamisessa Suomessa ja Venäjällä, joissa markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina, Lemminkäinen keskittää toimintansa kannattaviin asiakassegmentteihin ja alueisiin.

Lyhyen aikavälin tavoitteet: Taseen vahvistaminen ja tehokkuuden parantaminen

Lemminkäinen on sitoutunut vahvistamaan tasettaan 100 miljoonalla eurolla. Yhtiö suunnittelee jatkavansa sellaisten toimintojen ja omaisuuserien myymistä, jotka eivät ole suoraan yhteydessä ylläkuvattuun strategiaan. Lisäksi yhtiö suunnittelee osakeantia syksylle 2014. Yhtiöllä on myös käynnissä projekti käyttöpääoman vapauttamiseksi. Lemminkäinen aikoo uudistaa pääoman käytön periaatteitaan ja prosessiaan sekä etsiä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja rakennusprojektien toteuttamiseen.

Deliver 2014 -tehostamisohjelman jatkoksi Lemminkäinen aloittaa uuden business excellence -ohjelman, joka keskittyy aluksi tarjousprosessin, projektinhallinnan ja resurssien suunnittelun parantamiseen sekä kaluston optimointiin. Varmistaakseen business excellence -aloitteiden tehokkaan jalkauttamisen Lemminkäinen tarkentaa yhtiön johtamisjärjestelmää ja liiketoimintasegmenttien organisaatiorakenteita.

Pitkän aikavälin tavoitteet: Kannattavaa kasvua infrarakentamisessa Pohjois-Euroopassa ja toiminnan keskittämistä talonrakentamisessa Suomessa ja Venäjällä

Lemminkäisen tavoitteena on kasvaa yhdeksi vaativien infraratkaisujen johtavista toimittajista julkisella sektorilla ja valikoiduilla teollisuuden aloilla Pohjois-Euroopassa. Lemminkäisellä on jo johtava markkina-asema päällystyksessä, ja yhtiö jatkaa toimenpiteitä kilpailukykynsä parantamiseksi tehostamalla toimintaansa ja pääoman käyttöä. Kannattava kasvu infrarakentamisprojekteissa perustuu Lemminkäisen tekniseen tietotaitoon ja monipuoliseen osaamiseen.

Talonrakentamisessa Lemminkäinen keskittyy kasvaviin Helsingin ja Pietarin metropolialueisiin, joissa yhtiön vahvuuksia ovat houkuttelevat tontit ja korkea tekninen laatu. Yhtiö vähentää edelleen kilpailu-urakoinnin osuutta molemmissa maissa. Lemminkäinen arvioi, että sen liikevaihto Venäjällä ei kasva merkittävästi seuraavien vuosien aikana johtuen maan taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta.

Taloudelliset tavoitteet

Lemminkäisen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:  

  • Sijoitetun pääoman tuotto 18 % yli syklin 
  • Omavaraisuusaste vähintään 35 %

Lisäksi Lemminkäinen on määrittänyt uuden lyhyen aikavälin tavoitteen sijoitetun pääoman tuotolle: yli 15 % vuoden 2016 loppuun mennessä.

Pitkällä tähtäyksellä Lemminkäisen tavoitteena on vakaa osingonjakopolitiikka: vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Lemminkäinen ei jaa osinkoja vuodelta 2014 ilman tiettyjen lainanantajiensa hyväksyntää.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm (1.8.2014 alkaen) kommentoi:

"Viime kuukausien aikana olemme aloittaneet Lemminkäisessä merkittävän muutoksen. Toisen vuosineljänneksen aikana tehtyjen toimenpiteiden ansiosta kulurakenteemme on jo kevyempi ja tase vahvempi. Loppuvuoden tärkein tehtävämme on varmistaa, että Deliver 2014 -tehostamisohjelmassa määritellyt toimenpiteet toteutetaan. Samalla luomme vahvan pohjan Lemminkäisen menestykselle tulevaisuudessa."

"Seuraavaksi varmistamme, että pystymme täysimääräisesti hyödyntämään vahvan asemamme inframarkkinoilla. Tämä edellyttää toimintamme jatkuvaa tehostamista, osaamisen kehittämistä, asiakassuhteiden vahvistamista sekä parhaiden käytäntöjen jakamista ja omaksumista yli maarajojen. Samat liiketoiminnan kehitystavoitteet koskevat myös talonrakentamista, jossa painopiste on kannattavissa asiakassegmenteissä ja alueissa Suomessa ja Venäjällä."

Uusi raportointirakenne

Strategiatarkennuksen yhteydessä Lemminkäinen uudistaa raportointirakenteensa 1.8.2014. Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuulta 2014 julkaistaan uuden rakenteen mukaisesti.

Uudet raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat: 

  • Infrarakentaminen 
  • Suomen talonrakentaminen 
  • Venäjän toiminnot

Aiempi Skandinavian liiketoimintasegmentti integroidaan Infrarakentaminen-liiketoimintasegmenttiin. Ruotsin talonrakentamisen liiketoiminta raportoidaan osana infrarakentamista. Venäjän toiminnot sisältävät sekä talonrakentamisen että infrarakentamisen liiketoiminnat.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Berndt Brunow, hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja
Puh. 02071 54524
berndt.brunow@lemminkainen.com

Casimir Lindholm, toimitusjohtaja (1.8. alkaen)
Puh. 02071 54524
casimir.lindholm@lemminkainen.com

Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 54524
ilkka.salonen@lemminkainen.com

Katri Sundström,sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi