Lemminkäinen Oyj:n hallituksen puheenjohtajan katsaukset varsinaisessa yhtiökokouksessa

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2014 KLO 15.00 LEMMINKÄINEN OYJ:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUKSET VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous alkaa tänään kello 15.00. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow. Hän pitää myös toimitusjohtajan katsauksen vuoden 2013 tilinpäätöksestä, toimintaympäristöstä ja näkymistä. Avauspuheenvuorossaan Brunow kommentoi muutoksia Lemminkäisen johdossa: "Katsoimme hallituks

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          9.4.2014 KLO 15.00

 

LEMMINKÄINEN OYJ:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUKSET VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous alkaa tänään kello 15.00. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow. Hän pitää myös toimitusjohtajan katsauksen vuoden 2013 tilinpäätöksestä, toimintaympäristöstä ja näkymistä.

Avauspuheenvuorossaan Brunow kommentoi muutoksia Lemminkäisen johdossa: "Katsoimme hallituksessa, että vaativa markkinatilanne ja sen tuomat haasteet vaativat uudenlaista johtajuutta Lemminkäisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Tammi-helmikuun tulostietojen perusteella yhtiö on menossa oikeaan suuntaan, mutta muutosvauhtia on lisättävä."

Toimitusjohtajan katsauksessa Brunow toteaa, että vuoden 2013 operatiivinen tulos oli erittäin epätyydyttävä. Suurimmat pettymykset tulivat Norjasta ja Venäjältä. "Tulokset eivät vastaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme eivätkä omaa kunnianhimoamme. Samaan aikaan markkinoiden epävarmuus on kasvanut. Venäjällä Ukrainan kriisi ei ole ainakaan vielä vaikuttanut asuntomyyntiin Pietarissa. Toisaalta ruplan heikentyminen näkyy euromääräisessä liikevaihdossa ja liikevoitossa. Suomessa talouden elpyminen on hitaampaa kuin aiemmin ennustettiin. Harvoja rakentamisen valopilkkuja on kerrostalorakentaminen etenkin pääkaupunkiseudulla sekä merkittävät liikenneinfrastruktuuria vahvistavat projektit, kuten Pisara-rata, jonka valmistelu etenee."

"Vuosi 2014 on alkanut suunnitelmiemme mukaisesti. Suomessa tehostamisohjelmien tulokset alkavat näkyä. Norjassa tehdään oikeansuuntaisia toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Nyt on tärkeää säilyttää hyvä tahti ja jatkaa määrätietoisesti Lemminkäisen uudistamista", Brunow toteaa.

Varmistaakseen vuoden 2014 tavoitteiden saavuttamisen Lemminkäinen on käynnistänyt Deliver 2014 -ohjelman, joka keskittyy Norjan tuloskuntoon ja Venäjän markkinariskien hallintaan sekä koko konsernin kustannusrakenteen optimointiin. "Kaikissa toimintamaissamme, Suomi mukaan lukien, voimme toimia tehokkaammin kuin nykyisin. Kevyempi kustannusrakenne parantaa myös kilpailukykyämme", Brunow sanoo.

Lemminkäinen säilyttää vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen julkistuksen yhteydessä antamansa ohjeistuksen: Yhtiö arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto jää hieman edellisvuoden tasosta, mutta vuoden 2014 liikevoitto paranee selvästi vuoden 2013 liikevoitosta. Tässä ohjeistuksessa vuoden 2013 liikevoitossa ei huomioida vahingonkorvausoikeudenkäynteihin liittyviä kuluja (65,6 milj. euroa) eikä alaskirjauksia (20,1 milj. euroa).

Lemminkäinen julkistaa tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 30.4.2014.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Berndt Brunow, hallituksen puheenjohtaja, väliaikainen toimitusjohtaja
Lemminkäinen Oyj
Puh. 02071 54518 tai 02071 54855

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Lemminkäinen Oyj
Puh. 02071 54813
 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 7 800 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi