Lemminkäinen keventää toimintamalliaan ja aloittaa neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2014 KLO 12.30 LEMMINKÄINEN KEVENTÄÄ TOIMINTAMALLIAAN JA ALOITTAA NEUVOTTELUT HENKILÖSTÖN VÄHENTÄMISEKSI Lemminkäisen Deliver 2014 -ohjelma kilpailukyvyn parantamiseksi sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi etenee. Yhtiön arvion mukaan kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen haastavassa markkinatilanteessa edellyttää organisaatiorakenteiden keventämistä ja -tasojen vähentämistä sekä toimintatapojen kehittämistä sekä konserni- että liiket

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE  28.4.2014 KLO 12.30

LEMMINKÄINEN KEVENTÄÄ TOIMINTAMALLIAAN JA ALOITTAA NEUVOTTELUT HENKILÖSTÖN VÄHENTÄMISEKSI

Lemminkäisen Deliver 2014 -ohjelma kilpailukyvyn parantamiseksi sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi etenee. Yhtiön arvion mukaan kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen haastavassa markkinatilanteessa edellyttää organisaatiorakenteiden keventämistä ja -tasojen vähentämistä sekä toimintatapojen kehittämistä sekä konserni- että liiketoimintatasolla. Vuositasolla toimintamallin keventämisellä haetaan noin 30 miljoonan euron säästöjä kiinteissä kustannuksissa. Vuoden 2014 säästötavoite on 10 miljoonaa euroa. Alustavan arvion mukaan suunniteltujen toimenpiteiden henkilöstövaikutus on enintään 500 henkilötyövuotta. Noin puolet arvioidusta vähennystarpeesta kohdistuu Suomeen.

”Olemme viime vuosina vieneet suunnitelmien mukaan läpi kaksi isoa tehostamisohjelmaa. Niiden vaikutus ei kuitenkaan ole ollut riittävä, eikä ohjelmissa ole pureuduttu riittävän syvälle Lemminkäisen organisaatiorakenteisiin. Vaikka liiketoiminnan tulos on kehittymässä oikeaan suuntaan, tammi-maaliskuun 2014 tuloksemme oli edelleen tappiollinen, mikä ei ole hyväksyttävää”, Lemminkäisen väliaikainen toimitusjohtaja Berndt Brunow toteaa. ”Huonon tuloskehityksemme lisäksi meitä on rasittanut marraskuussa 2013 tuomitut asfalttikartelliin liittyvät noin 60 miljoonan euron vahingonkorvaukset, jotka maksoimme tammikuussa 2014.”

Brunow korostaa erityisesti Suomen markkinatilanteen olevan vaikea: ”Talonrakentamisessa ja päällystystoiminnassa kokonaisvolyymit ovat merkittävästi vähentyneet, ja isot projektit keskittyvät pääkaupunkiseudulle. Meidän on sopeutettava toimintaamme tähän markkinaan.”

Suomessa 5.5.2014 aloitettavat yt-neuvottelut koskevat koko konsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Talotekniikka-liiketoimintasegmentissä neuvotteluja ei käydä, sillä siellä tehtiin vastaavat muutokset jo talvella 2013–2014. Venäjällä, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa käydään paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti vastaavat neuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä.
 
Yhtiön palveluksessa on noin 7 800 henkilöä, joista Suomessa työskentelee noin 4 900 henkilöä.

Lemminkäinen julkistaa tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 30.4.2014. Yhtiöllä ei ole tarvetta muuttaa vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen julkistuksen yhteydessä antamaansa ohjeistusta: Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto jää hieman edellisvuoden tasosta, mutta vuoden 2014 liikevoitto paranee selvästi vuoden 2013 liikevoitosta. Tässä ohjeistuksessa vuoden 2013 liikevoitossa ei huomioida vahingonkorvausoikeudenkäynteihin liittyviä kuluja (65,6 milj. euroa) eikä alaskirjauksia (20,1 milj. euroa).

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Berndt Brunow, hallituksen puheenjohtaja, väliaikainen toimitusjohtaja
Puh. 02071 54524 ja 02071 54518
berndt.brunow@lemminkainen.com

Tiina Mellas, johtaja, HR
Puh. 02071 54524 ja 02071 54518
tiina.mellas@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 7 800 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi