Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2012

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 7.2.2013 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012: Tehostamistoimet purivat; kannattavuus parani ja tase vahvistui Vuosi 2012 verrattuna edellisvuoteen - Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 2 267,6 milj. euroa (2 183,9). - Tilauskanta kasvoi 3 % ja oli tilikauden lopussa 1 443,9 milj. euroa (1 400,4). - Liikevoitto parani 14 % ja oli 50,1 milj. euroa (44,0). Liikevoittoprosentti oli 2,2 (2,0). Vertailuvuoden liikevoitto sisäl

LEMMINKÄINEN OYJ            TILINPÄÄTÖSTIEDOTE             7.2.2013 KLO 8.00


LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012: Tehostamistoimet purivat; kannattavuus parani ja tase vahvistui

Vuosi 2012 verrattuna edellisvuoteen

- Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 2 267,6 milj. euroa (2 183,9).
-
Tilauskanta kasvoi 3 % ja oli tilikauden lopussa 1 443,9 milj. euroa (1 400,4).
-
Liikevoitto parani 14 % ja oli 50,1 milj. euroa (44,0). Liikevoittoprosentti oli 2,2 (2,0). Vertailuvuoden liikevoitto sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 11,0 milj. euroa.
-
Tulos ennen veroja parani 16 % ja oli 29,0 milj. euroa (25,0). Vertailuvuoden tulos ennen veroja sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 11,0 milj. euroa.
-
Osakekohtainen tulos oli 2,04 euroa (1,77), josta jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (0,83). Vertailuvuoden osakekohtainen tulos sisältää negatiivisen liikearvon tuloutuksesta aiheutunutta vaikutusta 0,56 euroa/osake.
-
Liiketoiminnan rahavirta oli 57,8 milj. euroa (-7,1).
-
Omavaraisuusaste oli 38,0 % (30,8) ja nettovelkaantumisaste 61,5 % (114,5).
-
Hallituksen esitys osingosta 0,60 euroa osakkeelta (0,50)

Loka-joulukuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon

- Liikevaihto loka-joulukuussa kasvoi 5 % ja oli 668,6 milj. euroa (635,2).
-
Liikevoitto kolminkertaistui ja oli 23,7 milj. euroa (7,7). Liikevoittoprosentti oli 3,5 (1,2).
-
Tulos ennen veroja oli 14,7 milj. euroa (1,4).
-
Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (-0,03).
-
Liiketoiminnan rahavirta oli 19,0 milj. euroa (-20,8).

Myydyt liiketoiminnot on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin. Luokittelun seurauksena myös vertailukaudet esitetään oikaistuina. Yhtiö myi 28.9.2012 Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n koko osakekannan, joka käsitti betoniliiketoiminnan. Kauppahinta oli noin 55 milj. euroa. Myynnistä yhtiö kirjasi 17,3 milj. euron myyntivoiton ennen veroja pääosin vuoden 2012 kolmannelle neljännekselle. 31.1.2011 Lemminkäinen myi kattoliiketoimintansa noin 25 milj. euron kauppahinnalla, josta yhtiö kirjasi 17,1 milj. euron myyntivoiton ennen veroja vuoden 2011 ensimmäiselle neljännekselle.

Avainluvut, IFRS,
milj. euroa

1-12/
2012

1-12/
20111)

Muutos

10-12/
2012

10-12/
2011

Muutos
Liikevaihto 2 267,6 2 183,9 4 % 668,6 635,2 5 %
Liikevoitto 50,1 44,0 14 % 23,7 7,7 yli 100
Liikevoitto-% 2,2 2,0   3,5 1,2  
Tulos ennen veroja 29,0 25,0 16 % 14,7 1,4 yli 100
Jatkuvien toimintojen tulos 20,4 17,1 19 % 9,0 -1,3  
Lopetettujen toimintojen tulos 5,7 5,8     1,3  
Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista (verojen jälkeen)
18,0

12,7
 
0,2
   
Katsauskauden tulos 44,0 35,6 24 % 9,2 -0,1 yli 100
Laimentamaton
osakekohtainen tulos, euroa
           
Jatkuvista toiminnoista 0,83 0,83   0,26 -0,09  
Lopetetuista toiminnoista 1,21 0,94   0,02 0,06  
Katsauskauden tuloksesta 2,04 1,77   0,28 -0,03  
Liiketoiminnan rahavirta 57,8 -7,1   19,0 -20,8  

1) 1-12/2011: Liikevoitto, tulos ennen veroja, jatkuvien toimintojen tulos ja katsauskauden tulos sisältävät yrityskaupasta tuloutunutta negatiivista liikearvoa 11 milj. euroa. Osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,56 euroa/osake.
 

Avainluvut 31.12.2012 31.12.2011 Muutos
Tilauskanta, milj. euroa 1 443,9 1 400,4 3 %
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 300,4 1 242,8 5 %
Korollinen nettovelka, milj. euroa 277,3 401,2 -31 %
Omavaraisuusaste, % 38,0 30,8  
Nettovelkaantumisaste, % 61,5 114,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12kk, % 10,7 10,8  

 

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Vuosi 2012 meni kokonaisuutena odotustemme mukaisesti. Viime vuoden lopulla aloittamamme tehostamisohjelman vaikutukset näkyivät kaikkien Suomen yksiköidemme tuloksissa. Erityisesti kotimaan infrarakentaminen ja pääkaupunkiseudun toimitilarakentaminen paransivat vaativassa markkinatilanteessa kilpailukykyään. Asuntokauppa Suomessa pysyi koko vuoden hyvällä tasolla. Myös talotekniikan huolto- ja ylläpitopalveluiden kysyntä kehittyi mukavasti.

Venäjällä asuntoaloitusten viivettä paikkasi vilkas infra- ja toimitilarakentaminen. Ruotsissa teimme infrarakentamiseen vahvan paluun muutaman hiljaisen vuoden jälkeen. Sen sijaan Norjan infrarakentamisen tulos oli pettymys. Uskon kuitenkin, että syksyllä aloittamamme korjaustoimenpiteet tuottavat tulosta jo tänä vuonna.

Hyvästä kehityksestä huolimatta en ole tyytyväinen Lemminkäisen kannattavuuteen, sillä olemme vielä jäljessä pitkäntähtäimen kannattavuustavoitteistamme. Rahoitusasemamme ja vakavaraisuutemme ovat sen sijaan parantuneet.

Tänä vuonna keskitymme toiminnan tehokkuuden ja asiakaspalvelun parantamiseen. Niillä on suora vaikutus kannattavuuteemme, ja niitä kehittämällä luomme vahvan pohjan Lemminkäisen tulevalle kannattavalle kasvulle."

Markkinanäkymät

Lemminkäisen päämarkkina-alueista rakentaminen kasvaa nopeimmin Venäjällä, jossa asunto- ja infrarakentamisessa on merkittävää kasvupotentiaalia. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa valtioiden monivuotiset investoinnit tie- ja rataverkoston sekä energiantuotannon kehittämiseen tukevat infrarakentamisen kasvua. Suomessa markkinanäkymä on varovainen. Rakentamisen määrän odotetaan pysyvän vuoden 2012 tasolla tai laskevan hieman. Asuntojen kysyntää ylläpitävät muuttoliike kasvukeskuksiin ja alhaiset korot, mutta toisaalta ostovoimaa heikentävät veronkorotukset ja lainansaannin vaikeutuminen saattavat vähentää asuntokauppaa kuluvana vuonna.

Ohjeistuksen toteutuminen vuonna 2012

Lemminkäinen arvioi 9.2.2012, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011. Arvion perustana oli aiempaa parempi tilauskanta ja tilauskannan katekanta. Yhtiö piti ohjeistuksensa muuttumattomana koko vuoden. Vuonna 2012 Lemminkäisen liikevaihto kasvoi 4 % ja tulos ennen veroja kasvoi 16 %.

Ohjeistus vuodelle 2013

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2013 sen liikevaihto pysyy vuoden 2012 tasolla ja liikevoitto on parempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 Lemminkäisen liikevaihto oli 2 268 milj. euroa ja liikevoitto oli 50 milj. euroa. Arvion perustana on, että tehostamisohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti ja että rakentamisen yleinen markkinatilanne ei merkittävästi heikkene.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 7. helmikuuta klo 14.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tilinpäätöstiedotetta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Vuoden 2013 osavuosikatsaukset

Vuoden 2013 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

8.5.2013 Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013
8.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013
7.11.2013 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

LIITTEET:
Tilinpäätöstiedote 2012
Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin 40 prosenttia. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi