Lemminkäisen Suomen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.9.2013 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN SUOMEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET Lemminkäinen ilmoitti 8.8.2013 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Lemminkäinen-konsernia Suomessa ja muissa toimintamaissa. Neuvottelut ovat nyt päättyneet Suomen osalta. Neuvottelujen tuloksena Lemminkäinen vähentää enintään 265 henkilötyövuotta Suomesta. Vähennykset toteutetaan irtisanomisina, lomautuksina ja määräaikaisten so

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          30.9.2013 KLO 9.00

LEMMINKÄISEN SUOMEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Lemminkäinen ilmoitti 8.8.2013 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Lemminkäinen-konsernia Suomessa ja muissa toimintamaissa. Neuvottelut ovat nyt päättyneet Suomen osalta.

Neuvottelujen tuloksena Lemminkäinen vähentää enintään 265 henkilötyövuotta Suomesta. Vähennykset toteutetaan irtisanomisina, lomautuksina ja määräaikaisten sopimusten jatkamatta jättämisinä tai normaaleina eläkkeelle siirtymisinä, irtisanoutumisina sekä muina mahdollisina vapaaehtoisina järjestelyinä. Vähennykset toteutetaan vaiheittain huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Vasta tämän jälkeen toimipaikkakohtaiset vähennysmäärät ovat kaikilta osin selvillä.

Neuvotteluissa päätetyt toimenpiteet johtuvat yhtiön tarpeesta parantaa toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä. Neuvottelut ovat osa tehostamisohjelmaa, jolla Lemminkäinen tavoittelee 30 miljoonan euron kustannussäästöjä. Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiö pyrkii muun muassa vähentämään päällystys- ja kiviainestoiminnan kausivaihtelun tulosvaikutuksia sekä karsii toimipaikkaverkostoaan.

Lemminkäisen muissa toimintamaissa käydään vastaavat työvoiman käytön vähentämistä koskevat neuvottelut. Ne jatkuvat edelleen, ja niiden etenemisestä tiedotetaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Vuonna 2012 Lemminkäisen palveluksessa oli keskimäärin 8 200 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 60 prosenttia.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
puh. 02071 53263

timo.kohtamaki@lemminkainen.com
 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 8 200 ammattilaista. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi