Lemminkäisen strategia ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2014–2018; painopisteinä oivaltavat infraratkaisut ja Venäjä

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2013 KLO 11.00 LEMMINKÄISEN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014–2018; PAINOPISTEINÄ OIVALTAVAT INFRARATKAISUT JA VENÄJÄ Lemminkäinen keskittyy oivaltaviin asiakasratkaisuihin etenkin infrarakentamisessa ja tavoittelee kannattavaa kasvua omaperusteisessa asuntorakentamisessa Venäjällä. Lisäksi yhtiö tutkii strategisia vaihtoehtoja talotekniikassa. Yhtiön kannattavuus- ja vakavaraisuustavoitteet strategiakaudelle ovat

LEMMINKÄINEN OYJ            PÖRSSITIEDOTE          11.10.2013 KLO 11.00


LEMMINKÄISEN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014–2018; PAINOPISTEINÄ OIVALTAVAT INFRARATKAISUT JA VENÄJÄ

Lemminkäinen keskittyy oivaltaviin asiakasratkaisuihin etenkin infrarakentamisessa ja tavoittelee kannattavaa kasvua omaperusteisessa asuntorakentamisessa Venäjällä. Lisäksi yhtiö tutkii strategisia vaihtoehtoja talotekniikassa. Yhtiön kannattavuus- ja vakavaraisuustavoitteet strategiakaudelle ovat 18 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle yli suhdannesyklin ja vähintään 35 prosentin omavaraisuusaste.

Lemminkäisen tavoitteena on kasvaa yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista vaativien infraratkaisujen tarjoajista. Tämä tarkoittaa tarjonnan kehittämistä etenkin liikenne- ja energia-alalla sekä kasvukeskusten infrastruktuurihankkeissa. Kasvua haetaan myös yritysostoilla.

Venäjällä omaperusteista asuntorakentamista laajennetaan Pietarista valittuihin kasvukeskuksiin. Lisäksi Lemminkäinen tutkii mahdollisuuksia laajentaa infrarakentamisen tarjontaansa Venäjällä. Lemminkäinen arvioi, että strategiakauden loppuun mennessä noin 20 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Venäjältä.

Lemminkäinen jatkaa operatiivisen toiminnan ja pääoman käytön tehokkuuden parantamista päällystys- ja kiviainesliiketoiminnassa, Suomen talonrakentamisessa sekä talotekniikassa. Talotekniikan strategisia vaihtoehtoja tutkitaan.
 

Taloudelliset tavoitteet

Lemminkäisen taloudelliset tavoitteet vuosille 2014–2018 ovat

  • Sijoitetun pääoman tuotto 18 prosenttia yli suhdannesyklin
  • Omavaraisuusaste vähintään 35 prosenttia.

Lemminkäinen arvioi, että sen liikevaihto on strategiakauden lopussa hieman suurempi kuin vuonna 2013.

Lemminkäisen tavoitteena on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.
 

Uusi raportointirakenne

Uuden strategian myötä Lemminkäinen uudistaa raportointirakenteensa. Uudistus lisää Skandinavian ja Venäjän toiminnan raportoinnin läpinäkyvyyttä. Yhtiön raportointisegmentit ovat 1.1.2014 alkaen

  • Suomi, talonrakentaminen
  • Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen
  • Suomi, talotekniikka
  • Venäjä
  • Skandinavia.
     

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Uusi visiomme on tarjota oivaltavia ratkaisuja maan päälle ja alle. Painopisteemme siirtyy yhä enemmän rakentamisen arvoketjun alkupäähän. Entistä tiiviimmän asiakasyhteistyön myötä pystymme ennakoimaan asiakkaiden tarpeita, mikä puolestaan ohjaa ratkaisujemme kehittämistä.  Lisäksi etsimme strategisia kumppanuuksia, joiden avulla tuotamme aikaisempaakin enemmän arvoa asiakkaille", sanoo Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

"Erityisesti Ruotsin ja Norjan infrarakentamisen markkinat ovat meidän kannaltamme erittäin houkuttelevia. Meillä on huippuluokan teknistä osaamista ja vahvoja referenssejä vaativista ratkaisuista. Nämä yhdessä hyvien asiakassuhteiden kanssa luovat vankan pohjan kannattavalle kasvulle."

"Venäjällä tarjontamme suuntautuu kasvavalle keskiluokalle, joka etsii nykyaikaisia, laadukkaita asuntoja hyviltä paikoilta. Kaupungistuminen, demografiset muutokset ja asuntolainamarkkinoiden kehittyminen tukevat tämän kohderyhmän kysynnän kasvua."  

"Suomi on edelleen yksi tärkeistä markkina-alueistamme. Vaikka markkinatilanne täällä onkin haastava, kasvukeskuksissa on paljon potentiaalia niin talonrakentamisessa kuin infrarakentamisessakin."

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
puh. 02071 53263

timo.kohtamaki@lemminkainen.com

Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman
puh. 02071 53515

robert.ohman@lemminkainen.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 8 200 ammattilaista. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi