Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2012 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013: Tehostamistoimien merkitys korostunut haastavassa markkinatilanteessa Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti (1 - 3/2012) - Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ja oli 306,4 milj. euroa (315,4). - Tilauskanta oli katsauskauden lopussa edellisvuoden tasolla, 1 626,2 milj. euroa (1 625,4). - Liikevoitto heikkeni selvästi ja oli -38,2 milj

LEMMINKÄINEN OYJ                    OSAVUOSIKATSAUS         8.5.2012 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013:
Tehostamistoimien merkitys korostunut haastavassa markkinatilanteessa


Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti (1 - 3/2012)

- Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ja oli 306,4 milj. euroa (315,4).
-
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa edellisvuoden tasolla, 1 626,2 milj. euroa (1 625,4).
-
Liikevoitto heikkeni selvästi ja oli -38,2 milj. euroa (-21,6). Liikevoittoprosentti oli -12,5 (-6,9).
-
Tulos ennen veroja oli -43,2 milj. euroa (-24,3).
-
Osakekohtainen tulos oli -1,72 euroa (-1,02).
- Liiketoiminnan rahavirta oli -24,4 milj. euroa (35,7).
-
Omavaraisuusaste oli 35,4 % (33,3) ja nettovelkaantumisaste 80,8 % (77,9).

Avainluvut, IFRS, milj.euroa 1-3/2013 1-3/2012 Muutos 1-12/2012
Liikevaihto 306,4 315,4 -3% 2 267,6
Liikevoitto   -38,2 -21,6 -77% 50,4
Liikevoitto-% -12,5 -6,9   2,2
Tulos ennen veroja -43,2 -24,3 -78% 29,1
Jatkuvien toimintojen tulos -32,3 -20,0 -62% 20,4
Lopetettujen toimintojen tulos   0,0   5,7
Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista
verojen jälkeen
 
0,0
 
18,0
Katsauskauden tulos -32,3 -20,0 -62% 44,1
Laimentamaton
osakekohtainen tulos, euroa
       
   Jatkuvista toiminnoista -1,72 -1,02 -69% 0,83
   Lopetetuista toiminnoista   0,00   1,21
   Katsauskauden tuloksesta -1,72 -1,02 -69% 2,04
Liiketoiminnan rahavirta -24,4 35,7   57,8

Vuonna 2012 myydyt liiketoiminnot on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin. Yhtiö myi 28.9.2012 Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n koko osakekannan, joka käsitti betoniliiketoiminnan. Kauppahinta oli noin 55 milj. euroa. Myynnistä yhtiö kirjasi 17,3 milj. euron myyntivoiton ennen veroja pääosin vuoden 2012 kolmannelle neljännekselle.

Avainluvut, IFRS, milj.euroa 31.3.2013 31.3.2012 Muutos 31.12.2012
Tilauskanta, milj. euroa 1 626,2 1 625,4   1 443,9
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 287,2 1 296,7 -1% 1 303,5
Korollinen nettovelka, milj. euroa 329,9 305,8 8% 277,3
Omavaraisuusaste, % 35,4 33,3   37,2
Nettovelkaantumisaste, % 80,8 77,9   62,8
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 7,8 9,5   10,8


Toimitusjohtajan kommentti

"Tammi-maaliskuun tulos oli meille pettymys. Tärkeimmät syyt vertailukautta selvästi heikompaan tulokseen olivat päällystyskauden aloituksen viivästyminen Pohjois-Euroopassa, Pietarin hidas lupaprosessi ja epäsuotuisat valuuttakurssit. Samaan aikaan markkinanäkymät erityisesti Suomessa ovat heikentyneet. Edellä mainituista syistä päädyimme muuttamaan tulosohjeistustamme huhtikuun puolivälissä: arvioimme mukaan Lemminkäinen yltää tänä vuonna viime vuoden tulostasolle", Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki toteaa.

"Toimintamme tehokkuus ei ole vielä haluamallamme tasolla. Vuoden 2011 lopulla käynnistetty 50 miljoonan euron tehostamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan. Supistuvassa markkinassa sen tulokset näkyvät ennen kaikkea kilpailukykymme parantumisena. Tästä kertoo esimerkiksi vahvana säilynyt tilauskantamme."

"Tehostamisohjelmaa täydentämään olemme käynnistäneet toimenpiteitä, joilta odotamme noin 10 miljoonan euron lisäsäästöjä seuraavan 12 kuukauden aikana. Tutkimme esimerkiksi mahdollisuuksia lisätä ulkoistuksia kausivaihteluiden vähentämiseksi ja kustannusrakenteiden keventämiseksi. Olemme alkuvuodesta päättäneet 10 toimipisteen sulkemisesta tai lähekkäisten pisteiden yhdistämisestä Suomessa ja Norjassa. Niissä liiketoiminnoissa, joissa tilauskanta on heikko tai joilla on kannattavuusongelmia, sopeutamme volyymin vastaamaan nykyistä markkinatilannetta.", Kohtamäki toteaa.

Markkinanäkymät

Markkinatilanteen heikkenemisestä on merkkejä sekä Suomessa että Venäjällä. Venäjän talousministeriö heikensi BKT-ennustettaan huomattavasti vuodelle 2013. Epävarmuus ei toistaiseksi ole heijastunut rakentamiseen; Pietarissa etenkin comfort-luokan asuntojen kysyntä on edelleen runsasta, ja infrarakentamisessa on käynnissä useita mittavia tiehankkeita eri puolilla Venäjää. Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan pysyvän vuoden 2012 tasolla tai laskevan hieman. Asuntojen kysyntää ylläpitävät muuttoliike kasvukeskuksiin ja alhaiset korot. Toisaalta talouden yleinen epävarmuus sekä vaikeutunut lainansaanti voivat hidastaa asuntokauppaa. Infrarakentamisen kysyntää heikentää hidas talouskasvu ja julkisen talouden kireys. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa valtioiden monivuotiset investoinnit tie- ja rataverkoston sekä energiantuotannon kehittämiseen tukevat infrarakentamisen kasvua.

Ohjeistus vuodelle 2013

Lemminkäinen muutti tulosohjeistustaan 19.4.2013. Helmikuussa, vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä yhtiö arvioi, että sen liikevaihto pysyy vuoden 2012 tasolla ja liikevoitto on parempi kuin vuonna 2012. Uuden, 19.4.2013 päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi, että vuonna 2013 sen liikevaihto ja liikevoitto pysyvät vuoden 2012 tasolla. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 2 268 milj. euroa ja liikevoitto 50 milj. euroa. Arvion perustana on, että Lemminkäisen tehostamisohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti ja että rakentamisen yleinen markkinatilanne ei alkuvuodesta 2013 merkittävästi heikkene.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 8. toukokuuta klo 13.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Vuoden 2013 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2013 osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedote julkistetaan seuraavasti:

8.8.2013           Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013
7.11.2013         Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013
7.2.2014           Tilinpäätöstiedote 2013  

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

LIITTEET:
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013
Osavuosikatsauksen taulukko-osa

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin 40 prosenttia. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi