Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013: Ennätyksellinen vuosineljännes haastavan alkukauden jälkeen Heinä-syyskuu 2013 (7-9/2012) • Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 751,0 milj. euroa (716,6). • Saatujen uusien tilausten arvo oli 603.5 milj. euroa. • Liikevoitto oli 61,8 milj. euroa (40,4). Liikevoittoprosentti oli 8,2 (5,6). • Tulos ennen veroja oli 54,0 milj. euroa (36,6). • Jatkuvi

LEMMINKÄINEN OYJ          OSAVUOSIKATSAUS                  7.11.2013  KLO 8.00
 

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013:
Ennätyksellinen vuosineljännes haastavan alkukauden jälkeen

Heinä-syyskuu 2013 (7-9/2012)

• Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 751,0 milj. euroa (716,6).
• Saatujen uusien tilausten arvo oli 603.5 milj. euroa.
• Liikevoitto oli 61,8 milj. euroa (40,4). Liikevoittoprosentti oli 8,2 (5,6).
• Tulos ennen veroja oli 54,0 milj. euroa (36,6).
• Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 2,02 euroa (1,59)
• Liiketoiminnan rahavirta oli 108,5 milj. euroa (29,5).

Tammi-syyskuu 2013 (1-9/2012)

• Tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 578,7 milj. euroa (1 599,0).
• Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 993,4 milj. euroa (1 659,1).
• Liikevoitto oli 11,2 milj. euroa (26,4), mikä oli 0,7 % (1,7) liikevaihdosta.
• Tulos ennen veroja oli -8,4 milj. euroa (14,4).
• Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,61 euroa (0,57)
• Liiketoiminnan rahavirta oli 30,2 milj. euroa (38,7).
• Omavaraisuusaste oli 29,2 % (34,4) ja nettovelkaantumisaste 74,3 % (63,4).
• Korollinen nettovelka oli 304,4 milj. euroa (276,2).

Ohjeistus vuodelle 2013

Lemminkäinen toistaa 8.8.2013 antamansa tulosohjeistuksen kuluvalle vuodelle. Vuoden 2013 liikevaihto pysyy edellisvuoden tasolla, mutta liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2012 tasosta. Vuonna 2012 Lemminkäisen liikevaihto oli 2 268 milj. euroa ja liikevoitto oli 50 milj. euroa.

 

Avainluvut*   7-9/
2013
7-9/ 2012 Muutos 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos 1-12/ 2012
Liikevaihto M€ 751,0 716,6 5 % 1 578,7 1 599,0 -1 % 2 267,6
Käyttökate (EBITDA) M€ 77,5 54,6 42 % 45,5 56,2 -19 % 91,4
Liikevoitto   M€ 61,8 40,4 53 % 11,2 26,4 -58 % 50,4
Liikevoitto-
prosentti  
% 8,2 5,6   0,7 1,7   2,2
Tulos ennen veroja M€ 54,0 36,6 48 % -8,4 14,4   29,1
Katsauskauden tulos M€ 41,2 30,3 36 % -7,7 11,3   20,4
Tulos/osake        € 2,02 1,59   -0,61 0,57   0,83
Liiketoiminnan rahavirta M€ 108,5 29,5 yli 100 30,2 38,7 -22 % 57,8

  *) ei sisällä vuonna 2012 myydyn betoniliiketoiminnan vaikutusta

 

Avainluvut   30.9.2013 30.9.2012 Muutos 31.12.2012
Tilauskanta M€ 1 993,4 1 659,1 20 % 1 443,9
Taseen loppusumma M€ 1 632,0 1 442,5 13 % 1 303,5
Korollinen nettovelka M€ 304,4 276,2 10 % 277,3
Omavaraisuusaste % 29,2 34,4   37,2
Nettovelkaantumisaste % 74,3 63,4   62,8
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk
% 5,8 9,0   10,8

  

Toimitusjohtajan kommentti

"Kolmannen neljänneksen tuloksemme oli ennätyksellinen, ja lisäksi kassavirtamme oli vahva", toteaa toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. "Erityisesti infrarakentaminen kiri tuloksessa hienosti kiinni kauden myöhäisen aloituksen. Myös Suomen talonrakentamisen kannattavuus parani hyvin vertailuajanjaksosta, kiitos tasaisesti sujuneen asuntomyynnin."

Kohtamäki kertoo, että toteutetut tehostamistoimet ovat lisänneet Lemminkäisen kilpailukykyä erityisesti Suomessa, missä markkinatilanne kokonaisuudessaan jatkuu haastavana. Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä markkinatilanne on valoisampi. "Liikevaihtomme on kasvanut voimakkaimmin näillä markkinoilla. Myös tuloskehitys on oikeansuuntainen."

"Kannattavuuden parantaminen ja toiminnan tehostaminen ovat lähitulevaisuudessa ykkösprioriteettimme. Jatkamme kaikissa toimintamaissamme kustannusrakenteemme keventämistä ja tehostamme hankintaa. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja kausivaihteluiden pienentämiseksi, ja lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota projektien hallintaan", Kohtamäki linjaa.

Markkinanäkymät

Suomessa rakentamisen kokonaismarkkinatilanne pysynee hiljaisena vielä tänä ja ensi vuonna. Infrarakentamisen volyymi laskee jo kolmatta vuotta peräkkäin, eikä suunnan odoteta merkittävästi muuttuvan lähitulevaisuudessa. Uusien asuntojen kysyntä kohdistuu entistä voimakkaammin kasvukeskusten pieniin asuntoihin. Venäjällä Pietarissa comfort-luokan asuntojen kysyntä on edelleen suuri ja infrarakentamisen kysyntää kasvattaa useat tiehankkeet eri puolilla Venäjää. Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamisen markkinatilanne jatkuu vahvana. 

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 7. marraskuuta klo 13.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi.


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

 

LIITE  Osavuosikatsaus Q3/2013