Lemminkäinen tarjoaa nuorille kesätöitä ympäri Suomea

LEMMINKÄINEN OYJ AJANKOHTAISTA 11.6.2013

Tänäkin kesänä Lemminkäisellä työskentelee runsaasti kesätyöntekijöitä, yhteensä noin 350 henkilöä. Kesätyöpaikkahakemuksia tuli noin 3 800 kappaletta. Talonrakentaminen toimiala on ollut aktiivisin kesätyöntekijöiden rekrytoija yli sadalla kesätyöpaikalla. Viime vuonna Lemminkäisellä oli yli 400 kesätyöntekijää ympäri Suomen. 

Kesätyöntekijät ovat sijoittuneina hyvin erilaisiin tehtäviin eri toimialoille. Noin kaksi kolmesta kesätyöntekijästä on ollut kesätöissä Lemminkäisellä jo ennenkin. Useimmilla kesä-lemminkäisillä on takanaan yksi tai useampi vuosi rakennus- tai LVIS-alan korkeakoulussa tai ammattiopistossa. Konsernitoiminnot työllistävät myös kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijoita.

Kesätyöpaikkojen tarjoaminen on Lemminkäiselle tärkeää tulevaisuuden lemminkäisten sitouttamisessa ja nuorten auttamisessa alkuun työelämässä. Osa kesätyöntekijöistä jatkaa Lemminkäisen palveluksessa kesän jälkeenkin osa-aika- tai projektitöissä, osalle löytyy myös opinnäytetyöpaikka.

Vastuullinen kesäduuni

Lemminkäinen on jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä. Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa kiinnitetään erityistä huomiota hyvän kesätyöpaikan periaatteisiin. Periaatteet ovat samat kaikilla kampanjassa mukana olevilla yrityksillä. Lemminkäinen on lisäksi täsmentänyt, mitä periaatteet tarkoittavat Lemminkäisen työntekijöiden kohdalla. Tutustu tarkemmin periaatteisiin. Lemminkäinen osallistuu kampanjan Vastuullisin kesäduuni -kilpailuun isojen yritysten sarjassa.