Lemminkäinen kirjaa kertaeriä vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.12.2013 KLO 9.30 LEMMINKÄINEN KIRJAA KERTAERIÄ VUODEN VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN Lemminkäinen kirjaa kuluksi 64 miljoonaa euroa asfalttikartellin vahingonkorvauksia sekä 30 miljoonaa euroa muita kertaeriä vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen. Helsingin käräjäoikeus määräsi 28.11.2013 antamallaan päätöksellä Lemminkäisen ja muita asfalttialan yrityksiä maksamaan 35 kantajalle asfalttikartellista johtuneita vahingonkorvauk

LEMMINKÄINEN OYJ              PÖRSSITIEDOTE            20.12.2013 KLO 9.30

LEMMINKÄINEN KIRJAA KERTAERIÄ VUODEN VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN

Lemminkäinen kirjaa kuluksi 64 miljoonaa euroa asfalttikartellin vahingonkorvauksia sekä 30 miljoonaa euroa muita kertaeriä vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen.

Helsingin käräjäoikeus määräsi 28.11.2013 antamallaan päätöksellä Lemminkäisen ja muita asfalttialan yrityksiä maksamaan 35 kantajalle asfalttikartellista johtuneita vahingonkorvauksia. Lemminkäisen osuus vahingonkorvauksista on noin 48 miljoonaa euroa, mikä koostuu Lemminkäiselle yksin määrätyistä vahingonkorvauksista sekä Lemminkäisen osuudesta yhteisvastuullisesti määrätyistä korvauksista ja niihin liittyvistä kuluista. Koska osa muista yhteisvastuullisesti maksamaan määrätyistä vastaajista ei Lemminkäisen arvion mukaan kykene suorittamaan käräjäoikeuden niille määräämää osuutta, Lemminkäinen maksaa niille määrättyjä osuuksia vahingonkorvauksista ja niihin liittyvistä kuluista yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.  

Käräjäoikeuden nyt ratkaisemien kanteiden lisäksi käsittelyn alkamista odottaa 14 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiötä vastaan. Näiden kanteiden pääomamäärä on yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Näistä Lemminkäinen tekee noin 6 miljoonan euron kuluvarauksen. Varauksen määrä on arvioitu Helsingin käräjäoikeuden 28.11.2013 antaman päätöksen perusteella. Summa sisältää vahingonkorvauksiin liittyvät korot ja oikeudenkäyntikulut.

Lisäksi Lemminkäinen kirjaa kertaluonteisia kuluja viimeiselle vuosineljännekselle yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, josta noin 20 miljoonaa euroa liittyy pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumisiin ja noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2013 käynnistettyyn tehostamisohjelmaan.

Yhtiön 28.11.2013 antaman ohjeistuksen mukaisesti Lemminkäisen tulos vuonna 2013 tulee olemaan selvästi tappiollinen.


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
puh. 02071 53263
timo.kohtamaki@lemminkainen.com

Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman
puh. 02071 53515
robert.ohman@lemminkainen.com
 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 8 200 ammattilaista. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi