Lemminkäinen Dialogiin tulevien ammattilaisten kanssa

LEMMINKÄINEN OYJ                AJANKOHTAISTA                 21.08.2013

Lemminkäinen osallistuu syksyllä Dialogi-hankkeeseen, jossa selvitetään yhdessä ammattiin opiskelevien kanssa, miten työn tekemisen tapoja voitaisiin kehittää entistä paremmiksi tulevaisuudessa. Hankkeessa selvitetään lisäksi mitä ammattiin valmistuvat ylipäänsä työelämältä odottavat.  

Lemminkäinen lähti mukaan Dialogiin, jotta se voisi olla tekemässä uudenlaista parempaa työelämää paitsi nykyisille myös tuleville työntekijöillensä. Työelämän kehittäminen yhdessä nykyisten työntekijöiden ja ammattiopiskelijoiden kanssa on mielekäs tapa kehittää toimintaa työnantajana. Myös vaikeana taloudellisena aikana on katsottava tulevaan ja sen vuoksi Lemminkäinen haluaa kehittää vuoropuhelua ammattiin valmistuvien työntekijöiden kanssa.

”Ammattiin opiskelevat muodostavat Lemminkäiselle tärkeän kohderyhmän. Hyvistä ammattilaisista on kiinni myös Lemminkäisen menestys. Dialogin kautta haluamme antaa äänen amiksille ja kuulla, mitä he toivovat työelämältä sekä pysähtyä yhdessä pohtimaan, miten voisimme tehdä siitä paremman”, sanoo Lemminkäisen henkilöstöjohtaja Tiina Mellas.

Dialogi on viestintätoimisto Ellun Kanojen vetämä hanke, jonka päämääränä on parempi työelämä. Tulevaisuuden työelämää nyt kolmatta vuotta tutkiva Dialogi-hanke selvittää tänä syksynä ammattiin opiskelevien asenteita ja toivomuksia työelämään liittyen. Ammattiin opiskelevien työelämäodotuksia ja -ajatuksia selvitetään maanlaajuisessa kyselyssä.

Hankkeen tärkeänä päämääränä on luoda vuoropuhelua amisten ja näiden tulevien työnantajien eli yritysten välille. Saman pöydän ääreen amisten kanssa tulevaisuuden työelämää muovaamaan istuu Dialogissa Lemminkäisen lisäksi Hartwall, Helsingin Energia, ISS, McDonald’s ja Metsä Group.

LISÄTIETOJA:

Tiina Mellas, johtaja, HR ja ICT
p. 02071 53651
tiina.mellas@lemminkainen.com

Joonas Pikkarainen
Dialogi-hanke
p. 040 152 2221
joonas.pikkarainen@ellunkanat.fi
www.uusityöontäällä.fi
Twitter: @uusityo
www.facebook.com/dialogi