GeoTeko-tunnustuspalkinto

LEMMINKÄINEN OYJ             AJANKOHTAISTA                27.9.2013

Lemminkäinen toimii urakoitsijana hankkeessa, joka on saanut Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen jakaman tämän vuoden GeoTeko -tunnustuspalkinnon. Palkinto luovutettiin 26.9.2013.

Tunnustuspalkinnon saaneessa hankkeessa tehdään Raumalla metsäyhtiöiden UPM:n ja Botnian alueella uutta maarakennetta hyödyntämällä metsäteollisuuden sivutuotteita.

Pohjanvahvistustekniikkana on massastabilointi, jossa käytetään sideaineena kuivaa lentotuhkaa yhdessä sementtikomponentin kanssa. Ennen massastabilointia runkoainesta on parannettu erilaisia teollisuuden sivutuotteita käyttämällä. Sivutuotteiden hyödyntäminen niiden syntypaikoilla vähentää maarakennuksen kuljetuksia merkittävästi. Rakentamiskelvottomasta maasta saadaan rakennuskelpoista entistä taloudellisemmin ja ekologisemmin.

Kohteen rakennuttajat on Rauman Biovoima Oy sekä UPM-Kymmene Oyj Rauma.  Geoteknisestä suunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy.

LISÄTIETOJA

Lemminkäinen Oyj
työpäällikkö Ville Niutanen
puh. 02071 54639
Infrarakentaminen-toimiala
ville.niutanen@lemminkainen.com