Asfalttialan vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätökset julkistetaan aikaisintaan lokakuussa

LEMMINKÄINEN OYJ        VERKKOTIEDOTE             13.6.2013
 
Helsingin käräjäoikeudessa on ollut syyskuusta 2012 lähtien vireillä yhteensä 40 kunnan ja Suomen valtion (Liikennevirasto) Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan nostamat vahingonkorvauskanteet. Käräjäoikeus ilmoitti 13.6., että se antaa päätöksensä käsiteltyjen kanteiden osalta aikaisintaan 24.10.2013.
 
Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 seitsemälle kotimaiselle asfalttialan yritykselle ja Asfalttiliitolle (Lemminkäinen, VLT-Trading Oy:n konkurssipesä, Skanska Asfaltti, NCC, Interasfaltti, Rudus Asfaltti, SA-Capital ja Super Asfaltti) kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun. Kunnat ja valtio katsovat, että kilpailun rajoittaminen nosti asfalttialan hintatasoa vuosina 1995–2002 ja aiheutti niille vahinkoa. Lemminkäiseltä haettavien vahingonkorvausten yhteismäärä on 123 miljoonaa euroa.
 
LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä