Asfalttialan vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätökset julkistetaan 28.11.

LEMMINKÄINEN OYJ       VERKKOTIEDOTE        8.10.2013

Helsingin käräjäoikeudessa on ollut syyskuusta 2012 lähtien vireillä yhteensä 39 kunnan ja Suomen valtion (Liikennevirasto) Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan nostamat vahingonkorvauskanteet. Käräjäoikeus ilmoitti 8.10., että se antaa päätöksensä käsiteltyjen kanteiden osalta 28.11.2013.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 seitsemälle kotimaiselle asfalttialan yritykselle ja Asfalttiliitolle (Lemminkäinen, VLT-Trading Oy:n konkurssipesä, Skanska Asfaltti, NCC, Interasfaltti, Rudus Asfaltti, SA-Capital ja Super Asfaltti) kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun. Kunnat ja valtio katsovat, että kilpailun rajoittaminen nosti asfalttialan hintatasoa vuosina 1994–2002 ja aiheutti niille vahinkoa. Lemminkäiseltä haettavien vahingonkorvausten yhteismäärä on 121 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: http://www.lemminkainen.fi/Sijoittajat/Lemminkainen_sijoituskohteena/Asfalttikartelliasia

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä