Oskari Vilamon rahaston palkinto professori Sixten Korkmanille

OSKARI VILAMON RAHASTO TIEDOTE 8.11.2012 OSKARI VILAMON RAHASTON PALKINTO PROFESSORI SIXTEN KORKMANILLE Oskari Vilamon rahaston tämän vuoden tunnustuspalkinto, määrältään 5 000 euroa, on myönnetty Aalto-yliopiston taloustieteen professorille, valtiotieteiden tohtori Sixten Korkmanille. Sixten Korkman nimitettiin viime elokuun alusta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Taloustieteen laitokselle kolmeksi vuodeksi Professor of Practice -tehtävään. Professuurin

OSKARI VILAMON RAHASTO                  TIEDOTE          8.11.2012

 

OSKARI VILAMON RAHASTON PALKINTO PROFESSORI SIXTEN KORKMANILLE

Oskari Vilamon rahaston tämän vuoden tunnustuspalkinto, määrältään 5 000 euroa, on myönnetty Aalto-yliopiston taloustieteen professorille, valtiotieteiden tohtori Sixten Korkmanille.

Sixten Korkman nimitettiin viime elokuun alusta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Taloustieteen laitokselle kolmeksi vuodeksi Professor of Practice -tehtävään. Professuurin ala on taloustiede.

Korkman on työskennellyt vuosina 2005 - 2012 elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ETLAn ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn toimitusjohtajana. Hän oli Euroopan unionin ministerineuvoston talouspoliittisen osaston Ecofinin pääjohtaja vuosina 1995 - 2005 vastuualueenaan talous- ja finanssikysymykset, EU:n budjetti sekä työllisyys- ja sosiaalikysymykset. Tätä aiemmin Korkman oli ylijohtajana valtiovarainministeriön kansantalousosastolla vuosina 1989 - 1995.

Sixten Korkmanilla on ollut monia luottamustoimia erilaisissa taloutta, verotusta, eläkejärjestelmää ja integraatiopolitiikkaa käsittelevissä virkamiestyöryhmissä ja komiteoissa. Hän on julkaissut lukuisia talouspolitiikkaan, rahoitukseen, verotukseen ja työmarkkinapolitiikkaan liittyviä teoksia, artikkeleita ja kolumneja sekä Suomessa että ulkomailla. Korkmanin tuorein kirja Talous ja utopia julkistettiin 18.10.2012. Teos on yleistajuinen ja näkemyksellinen opas taloustiedon tulkintaan ja ymmärtämiseen.

Opinnäytepalkinnot kahdelle väitöskirjalle ja seitsemälle diplomityölle

Oskari Vilamon rahaston tämänvuotiset väitöskirjapalkinnot on myönnetty tekn.tri Virpi Stuckille ja tekn.tri Lassi Warstalle. Väitöskirjapalkinto on määrältään 3 500 euroa.

Rahaston diplomityöpalkinnot on myönnetty dipl.ins. Markus Derrylle, arkkitehti Leena Holmilalle, dipl.ins. Mikko Hyyryselle, dipl.ins. Juho Järvenpäälle, dipl.ins. Kimmo Myllyselle, dipl.ins. Markus Simoselle sekä arkkitehti Inari Virkkalalle. Diplomityöpalkinto on määrältään 2 000 euroa.

Rakennusalan kehittäjä

Liikesivistysrahastoon kuuluva, talousneuvos Oskari Vilamon nimeä kantavan rahaston tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Lemminkäinen perusti rahaston vuonna 1985. Oskari Vilamon rahasto on myöntänyt vuosittaisen tunnustuspalkinnon vuodesta 1986, tänä vuonna 27. kerran. Opinnäytepalkintoja on myönnetty vuodesta 1993 lähtien. Yhteensä rahasto on palkinnut 39 väitöskirjaa, 20 lisensiaatin työtä sekä 83 diplomityötä tämän vuoden palkinnot mukaan lukien.

LISÄTIETOJA:

OSKARI VILAMON RAHASTO
Asiamies Matti Aalto
Puh. 0400 408 173
matti.aalto@oskarivilamo.fi   
www.oskarivilamo.fi
www.lsr.fi