Olavi Pentin omistus laskenut 8,7 prosenttiin ja Noora Forstenin omistus noussut 10 prosenttiin Lemminkäinen Oyj:ssä

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.1.2012 KLO 9.45 OLAVI PENTIN OMISTUS LASKENUT 8,7 PROSENTTIIN JA NOORA FORSTENIN OMISTUS NOUSSUT 10 PROSENTTIIN LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ Lemminkäinen Oyj on 4.1.2012 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaiset Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Olavi Pentti on 4.1.2012 allekirjoitetulla lahjakirjalla lahjoittanut 1 964 480 Lemminkäinen Oyj:n osaketta tyttärelleen Noora Forstenille. Järjestelyn seurauksena Olavi

LEMMINKÄINEN OYJ   PÖRSSITIEDOTE 5.1.2012 KLO 9.45


OLAVI PENTIN OMISTUS LASKENUT 8,7 PROSENTTIIN JA NOORA FORSTENIN OMISTUS NOUSSUT 10 PROSENTTIIN LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

Lemminkäinen Oyj on 4.1.2012 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaiset Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset.

Olavi Pentti on 4.1.2012 allekirjoitetulla lahjakirjalla lahjoittanut 1 964 480 Lemminkäinen Oyj:n osaketta tyttärelleen Noora Forstenille.

Järjestelyn seurauksena Olavi Pentin omistus Lemminkäinen Oyj:ssä on vähentynyt
3 673 953 osakkeesta eli noin 18,7 prosentista yhtiön osakkeista 1 709 473 osakkeeseen eli 8,7 prosenttiin yhtiön osakkeista ja alittanut 10 prosenttia Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Noora Forstenin omistus Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut 1 593 osakkeesta 1 966 073 osakkeeseen, mikä vastaa 10 prosenttia Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Lemminkäinen Oyj:llä on yhteensä 19 644 764 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä  
 
LISÄTIETOJA:
Sijoittajasuhdepäällikkö Katri Sundström
Lemminkäinen Oyj
Puh. +358 2071 54813
katri.sundstom@lemminkainen.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Vuoden 2012 alusta neljäs toimiala on kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi.