Lemminkäisen pääomamarkkinapäivä tänään Helsingissä: Suurin kasvumahdollisuus Suomen ulkopuolella

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.10.2012 klo 9.00 Lemminkäisen pääomamarkkinapäivä tänään Helsingissä SUURIN KASVUMAHDOLLISUUS SUOMEN ULKOPUOLELLA Lemminkäinen järjestää tänään 3.10.2012 sijoittajille ja analyytikoille suunnatun pääomamarkkinapäivän. Päivän ohjelmassa käydään läpi konsernin strategian 2009-13 toteutumista. Erityisesti ohjelmassa keskitytään Pohjoismaiden infrarakentamiseen, josta Lemminkäinen hakee kasvua. "Lemminkäisen kotimarkkina on Itämeren alue. Ennusteid

LEMMINKÄINEN OYJ   PÖRSSITIEDOTE        3.10.2012 klo 9.00

Lemminkäisen pääomamarkkinapäivä tänään Helsingissä
SUURIN KASVUMAHDOLLISUUS SUOMEN ULKOPUOLELLA

Lemminkäinen järjestää tänään 3.10.2012 sijoittajille ja analyytikoille suunnatun pääomamarkkinapäivän. Päivän ohjelmassa käydään läpi konsernin strategian 2009-13 toteutumista. Erityisesti ohjelmassa keskitytään Pohjoismaiden infrarakentamiseen, josta Lemminkäinen hakee kasvua.

"Lemminkäisen kotimarkkina on Itämeren alue. Ennusteiden mukaan Ruotsin, Norjan, Tanskan, Baltian maiden ja Venäjän rakentaminen kasvaa vuosina 2013-2014. Suomessa kasvun arvioidaan olevan ensi vuonna käytännössä nollatasolla", toteaa Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. "Suomessa kasvua hidastavat vientiteollisuuden synkkenevät näkymät, talouden yleinen epävarmuus sekä budjettikeskustelussa olevat veroratkaisut, jotka kaikki syövät kuluttajien luottamusta talouteensa."

Strategian toteutuminen

Kohtamäen mukaan Lemminkäisen 2009-2013 strategia on edennyt suunnitelmien mukaan. "Perusrakenteemme on nyt kunnossa. Olemme luopuneet keskeisistä ydinliiketoimintoihin kuulumattomista liiketoiminnoista ja yhtenäistäneet konsernin rakennetta, toimintatapoja ja johtamista. Pohjoismaiden infrarakentamisessa kasvunäkymät ovat hyvät, ja meillä on hyvät lähtöasemat Venäjän kasvulle", Kohtamäki sanoo. "Kaikkien toimialojemme kannattavuus on paranemassa."

Lisäksi Kohtamäki toteaa, että konserni on selvästi vakavaraisempi kuin strategiakauden alussa. "Arvioimme, että omavaraisuusasteemme ylittää tämän vuoden lopussa 35 prosentin tavoitteemme."

Kohtamäki toteaakin, että Lemminkäisellä on vahva pohja tulevalle kannattavalle kasvulle.

Tehostamisohjelma ja tulosohjeistus

Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman käy tarkemmin läpi yrityksen toimenpiteitä taloudellisen aseman ja vakavaraisuuden parantamiseksi. "Aloitimme vuosi sitten tehostamisohjelman kannattavuuskehitystä vauhdittamaan. Tavoitteena on saavuttaa yhteensä 50 miljoonan euron säästöt vuositasolla vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2012 aikana saavutamme noin 20 miljoonan euron säästöt", Öhman arvioi.

Lemminkäisen hankintajohtaja Jouni Pekonen kertoo pääomamarkkinapäivässä hankintojen tehostamisesta osana tehostamisohjelmaa.

Lemminkäinen pitää vuoden 2012 tulosohjeistuksensa ennallaan. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011. Arvio perustuu hyvin sujuneeseen alkuvuoteen sekä edellisvuotta suurempaan tilauskantaan ja tilauskannan katekantaan.

Pohjoismaiden infrarakentamisessa vakaat näkymät

"Lemminkäisen parhaat kasvumahdollisuudet ovat Suomen ulkopuolella. Strategiakauden aikana kansainväliset toiminnot ovat kasvaneet selvästi Suomen toimintoja nopeammin, ja kasvu on ollut kannattavaa. Tavoitteenamme on kasvattaa Pohjoismaiden infrarakentamisen liikevaihtoa 100 miljoonaa euroa vuosina 2012-13", kertoo kansainvälisten toimintojen toimialajohtaja Henrik Eklund. "Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on käynnissä valtion monivuotiset liikenneinfran kehityssuunnitelmat, ja kaikki kolme maata panostavat vahvasti myös energiantuotannon kehittämiseen. Meille nämä suunnitelmat luovat uusia kasvumahdollisuuksia."

Eklundin mukaan Lemminkäisen etuja ovat vahva ydinosaaminen sekä hyvä markkina-asema. "Haemme kasvua myös täydentävillä yritysostoilla."

Ruotsalaisen kaivosyhtiön LKAB:n toimitusjohtaja Lars-Eric Aaro puhuu tilaisuuden lopuksi. LKAB on Lemminkäisen merkittävä asiakas.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaali

Pääomamarkkinapäivän englanninkielinen esitysmateriaali on saatavissa Lemminkäisen verkkosivuilta www.lemminkainen.fi/sijoittajat. Tilaisuutta ei videoida.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja

Lemminkäinen Oyj
Puh. 040 540 0741
robert.ohman@lemminkainen.com

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Lemminkäinen Oyj
Puh. 0400 976 333
katri.sundstrom@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi