Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.5.2012 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012: Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 328,0 milj. euroa (316,3). - Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 625,4 milj. euroa (1 471,7). - Liikevoitto oli -21,6 milj. euroa (-28,0). Liikevoittoprosentti oli -6,6 (-8,9). - Tulos ennen veroja oli -24,2 milj

LEMMINKÄINEN OYJ                    OSAVUOSIKATSAUS         3.5.2012 KLO 8.00


LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012: Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui.

Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: 

- Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 328,0 milj. euroa (316,3).
-
Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 625,4 milj. euroa (1 471,7).
-
Liikevoitto oli -21,6 milj. euroa (-28,0). Liikevoittoprosentti oli -6,6 (-8,9).
-
Tulos ennen veroja oli -24,2 milj. euroa (-30,0).
-
Osakekohtainen tulos oli -1,02 euroa (-0,59).
-
Liiketoiminnan rahavirta oli 35,7 milj. euroa (-38,3).
-
Taseen loppusumma oli 1 293,5 milj. euroa (1 098,5) ja korollinen nettovelka 305,8 milj. euroa (369,9).

Avainluvut, IFRS, milj. euroa 1-3/2012 1-3/2011 Muutos 1-12/2011
Liikevaihto 328,0 316,3 4 % 2 274,1
-josta kansainvälistä liiketoimintaa 103,4 71,9 44 % 780,3
Liikevoitto -21,6 -28,0 23 % 53,5
Liikevoitto-% -6,6 -8,9   2,4
Tulos ennen veroja -24,2 -30,0 19 % 34,6
Tulos lopetetuista toiminnoista 1)   11,3   11,3
Katsauskauden tulos -20,0 -11,7 -71 % 35,6
Osakekohtainen tulos, euroa -1,02 -0,59 -73 % 1,77
Liiketoiminnan rahavirta 35,7 -38,3   -7,1

 

1) Lemminkäinen myi kattoliiketoiminnan 31.1.2011, josta se kirjasi 15,3 milj. euron myyntivoiton.
 Myyntivoiton vaikutus näkyy katsauskauden tuloksessa sekä osakekohtaisessa tuloksessa 1-3/2011 ja 1-12/2011.

Avainluvut, milj. euroa 31.3.2012 31.3.2011 Muutos 31.12.2011
Tilauskanta 1 625,4 1 471,7 10 % 1 400,4
-         josta myymätön osuus 203,8 192,7 6 % 206,3
-         josta kansainvälistä toimintaa 613,9 445,7 38 % 482,5
Taseen loppusumma 1 293,5 1 098,5 18 % 1 242,8
Korollinen nettovelka 305,8 369,9 -17 % 401,2
Omavaraisuusaste, % 34,2 32,6   30,8
Nettovelkaantumisaste, % 76,1 117,2   114,5
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12kk, %

9,5

8,6
 
10,8

 

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Lemminkäisen liikevoitto ja tulos ennen veroja olivat viime vuoden ensimmäistä neljännestä parempia. Tämä on perinteisesti heikolta ensimmäiseltä neljännekseltä hyvä suoritus - varsinkin, kun viime vuonna kasvanut päällystystoimintamme Norjassa oli osaltaan lisäämässä kausiluonteista tappiota. Toisaalta myös kausivaihtelusta riippumattoman infrarakentamisen erikoisurakoinnin määrä on toiminnassamme selvästi lisääntynyt", Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki toteaa.

"Tilauskantamme jatkoi vahvaa kasvua muissa Pohjoismaissa ja Venäjällä, jotka ovat strategisia kasvualueitamme. Suomessa tilauskanta pysyi viime vuoden tasolla. Asuntokauppa kävi hyvin, ja talotekniikan huolto- ja ylläpitopalvelussa solmimme merkittäviä pitkäaikaisia sopimuksia. Kilpailu-urakoinnissa tilausten saanti oli kaikilla toimialoilla vertailukautta vähäisempää, mutta kannattavuus parani."

Kohtamäki kertoo, että lokakuussa 2011 aloitettu 50 miljoonan euron tehostamisohjelma etenee hyvin. "Arvioimme, että tänä vuonna saavutamme noin 20 miljoonan euron kustannussäästöt. Myös toinen keskeinen kehitysohjelmamme, käyttöpääoman optimointi, etenee suunnitelmien mukaan."

Lemminkäinen laski katsauskauden lopulla liikkeeseen 70 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. "Tämä ns. hybridilaina vahvistaa vakavaraisuuttamme ja rahoitusasemaamme ja antaa enemmän liikkumavaraa strategiamme toteuttamiseen", Kohtamäki toteaa.

Ohjeistus vuodelle 2012

Lemminkäinen pitää ohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011. Lemminkäisen arvio perustuu hyvin sujuneeseen alkuvuoteen ja edellisvuotta suurempaan tilauskantaan ja tilauskannan katekantaan. Rakentamisen markkinatilanteen yhtiö arvioi pysyvän vakaana. 

Markkinanäkymät

Talouden yleinen epävarmuus ei ole heikentänyt rakentamisen kysyntää siinä määrin kuin vuoden vaihteessa pelättiin. Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan vuonna 2012 laskevan hieman, ja palaavan ensi vuonna taas kasvu-uralle. Rakentaminen keskittyy yhä voimakkaammin kasvukeskuksiin. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa infrarakentamisen markkinatilanteen odotetaan pysyvän hyvänä. Venäjällä asuntorakentamisen kysyntä on edelleen suuri. 

Tiedotustilaisuus 

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 3. toukokuuta klo 14.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Vuoden 2012 taloudelliset tiedotteet

2.8.2012 - Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2012
1.11.2012 - Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2012

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263

Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

LIITTEET:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012
Osavuosikatsauksen taulukko-osa

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi