Lemminkäisen osavuosikatsaus 1-9/2012

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2012 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2012: Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat. Tammi-syyskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 3 % ja oli 1 599,0 milj. euroa (1 548,7). - Tilauskanta kasvoi 12 % ja oli katsauskauden lopussa 1 659,1 milj. euroa (1 485,4). - Liikevoitto oli 26,4 milj. euroa (36,3). Liikevoittoprosentti oli 1,7 (2,3). Verta

LEMMINKÄINEN OYJ                    OSAVUOSIKATSAUS         1.11.2012 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2012:
Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat.

Tammi-syyskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon:

- Liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 3 % ja oli 1 599,0 milj. euroa (1 548,7).
-
Tilauskanta kasvoi 12 % ja oli katsauskauden lopussa 1 659,1 milj. euroa (1 485,4).
-
Liikevoitto oli 26,4 milj. euroa (36,3). Liikevoittoprosentti oli 1,7 (2,3). Vertailukauden liikevoitto sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 11,0 milj. euroa.
-
Tulos ennen veroja oli 14,4 milj. euroa (23,6). Vertailukauden tulos ennen veroja sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 11,0 milj. euroa.
-
Osakekohtainen tulos oli 1,76 euroa (1,80). Katsauskauden osakekohtainen tulos sisältää betoniliiketoiminnan myyntivoittoa 0,91 euroa/osake. Vertailukauden osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,56 euroa/osake, ja kattoliiketoiminnan myyntivoittoa 0,64 euroa/osake.
-
Liiketoiminnan rahavirta oli 38,7 milj. euroa (13,7).
-
Omavaraisuusaste oli 35,2 % (23,3) ja nettovelkaantumisaste 62,1 % (104,0).

Heinä-syyskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon:

- Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 716,6 milj. euroa (722,1).
-
Liikevoitto oli 40,4 milj. euroa (47,8). Liikevoittoprosentti oli 5,6 (6,6). Vertailukauden liikevoitto sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 2,9 milj. euroa.
-
Tulos ennen veroja oli 36,6 milj. euroa (41,7). Vertailukauden tulos ennen veroja sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 2,9 milj. euroa.
-
Osakekohtainen tulos oli 2,67 euroa (1,76). Katsauskauden osakekohtainen tulos sisältää betoniliiketoiminnan myyntivoittoa 0,91 euroa/osake. Vertailukauden osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,15 euroa / osake.
-
Liiketoiminnan rahavirta oli 29,5 milj. euroa (148,7).

Katsauskauden aikana myydyt liiketoiminnot on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin. Luokittelun seurauksena myös vertailukaudet esitetään oikaistuina. Lemminkäinen myi 31.1.2011 kattoliiketoimintansa noin 25 milj. euron kauppahinnalla, josta yhtiö kirjasi 17,1 milj. euron myyntivoiton ennen veroja vuoden 2011 ensimmäiselle neljännekselle. 28.9.2012 yhtiö myi Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n koko osakekannan, joka käsitti betoniliiketoiminnan. Kauppahinta oli 55 milj. euroa. Myynnistä yhtiö kirjasi 17,1 milj. euron myyntivoiton ennen veroja vuoden 2012 kolmannelle neljännekselle. 
 

Avainluvut, IFRS,
milj. euroa
1-9/
2012
1-9/
2011

Muutos
7-9/
2012
7-9/
2011

Muutos
1-12/
2011
Liikevaihto 1 599,0 1 548,7 3% 716,6 722,1 -1% 2 183,9
Liikevoitto   26,4 36,3 -27% 40,4 47,8 -15% 44,0
Liikevoitto-% 1,7 2,3   5,6 6,6   2,0
Tulos ennen veroja 14,4 23,6 -39% 36,6 41,7 -12% 25,0
Jatkuvien toimintojen tulos 11,3 18,4 -39% 30,3 32,1 -6% 17,1
Lopetettujen toimintojen tulos 5,7 4,5   3,2 2,9   5,8
Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista (verojen jälkeen)
17,8

12,7
 
17,8
   
12,7
Katsauskauden tulos 34,8 35,6 -2% 51,3 35,0 47% 35,6
Osakekohtainen tulos, euroa 1,76 1,80 -2% 2,67 1,76 52% 1,77
Liiketoiminnan rahavirta 38,7 13,7 yli sata 29,5 148,7 -80% -7,1

1-9/2011 ja 1-12/2011: Liikevoitto, tulos ennen veroja, jatkuvien toimintojen tulos ja katsauskauden tulos sisältävät yrityskaupasta tuloutunutta negatiivista liikearvoa 11 milj. euroa. Osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,56 euroa/osake.

7-9/2011: Liikevoitto, tulos ennen veroja, jatkuvien toimintojen tulos ja katsauskauden tulos sisältävät yrityskaupasta tuloutunutta negatiivista liikearvoa 2,9 milj. euroa. Osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,15 euroa/osake.

 

Avainluvut, milj. euroa 30.9.2012 30.9.2011 Muutos 31.12.2011
Tilauskanta 1 659,1 1 485,4 12% 1 400,4
Taseen loppusumma 1 439,3 1 675,9 -14% 1 242,8
Korollinen nettovelka 276,2 363,0 -24% 401,2
Omavaraisuusaste, % 35,2 23,3   30,8
Nettovelkaantumisaste, % 62,1 104,0   114,5
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12kk, % 8,9 9,2   10,8

 

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Tammi-syyskuun tulos osoittaa, että vuosi sitten aloitettu tehostamisohjelmamme on parantanut kustannuskilpailukykyämme ja terävöittänyt toimintamallejamme Suomen liiketoiminnoissa. Täällä liikevoittomme parani heikkenevässä markkinassa 12 miljoonaa euroa. Arvioimme, että saavutamme tänä vuonna noin 20 miljoonan euron kustannussäästöt tehostamisohjelman ansiosta. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan yhteensä 50 miljoonan euron säästöjä vuoden 2013 jälkeen." Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki toteaa.

"Kansainvälisten toimintojen tammi-syyskuun tulosta heikensi Norjan päällystystoiminta, jonka tulos jäi noin 10 miljoonaa euroa viime vuotta huonommaksi. Vaikka kesäkausi sujui kohtalaisesti, emme pystyneet kuromaan umpeen alkuvuoden tappioita. Norjasta ostettu päällystystoiminta tuli osaksi Lemminkäistä vasta 31.5.2011, joten toiminnalle tyypillinen alkuvuoden tappio ei rasittanut vuoden 2011 tulostamme. Olemme tunnistaneet yksiköt, joiden tuotanto- ja tulostaso ei ole vielä tavoitteidemme mukainen ja paneudumme näiden yksiköiden toiminnan tehostamiseen", Kohtamäki linjaa.

"Olen sen sijaan erittäin tyytyväinen vakavaraisuutemme ja rahoitusasemamme vahvistumiseen tammi-syyskuussa. Omavaraisuusasteemme (35,2%) on nyt strategiakauden tavoitteen mukainen ja nettovelkaantumisasteemme (62,1%) selvästi alle edellisvuosien tason. Hyvän kehityksen taustalla on määrätietoiset toimenpiteet käyttöpääoman tehostamiseksi, strategian mukaiset yritysmyynnit sekä rahoituksen järjestelyt. Vahvempi tase lisää taloudellista liikkumavaraa epävarmassa markkinatilanteessa." Kohtamäki toteaa.

Markkinanäkymät

Suomessa rakentamisen kokonaismäärä vuonna 2012 laskee ja suunnan arvioidaan jatkuvan samana myös ensi vuonna. Etenkin uudisrakentamisen näkymät ovat heikentyneet, kun taas korjausrakentaminen jatkaa kasvuaan.  Infrarakentamisen kokonaismäärä laskee ja asuntorakentamisessa painopiste on vapaarahoitteisessa tuotannossa.  Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa infrarakentamisen kasvua tukevat valtioiden monivuotiset panostukset tie- ja rataverkoston sekä energiatuotannon kehittämiseen. Lemminkäisen päämarkkina-alueista talouden ja rakentamisen kasvu on nopeinta Venäjällä.

Ohjeistus vuodelle 2012

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011. Arvion perustana on noin 700 omaperusteisen asunnon valmistuminen vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä tehostamisohjelmasta saadut kustannussäästöt. Vuonna 2011 Lemminkäisen liikevaihto oli 2 183,9 milj. euroa ja tulos ennen veroja 25,0 milj. euroa.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 1. marraskuuta klo 13.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote
Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote julkistetaan 7. helmikuuta 2013.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

LIITTEET:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012
Osavuosikatsauksen taulukko-osa

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi