Lemminkäisen osavuosikatsaus 1-6/2012

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.8.2012 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012: Katsauskauden vertailukelpoinen tulos parani. Kotimaan infrarakentamisessa vahva vire. Tammi-kesäkuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 6 % ja oli 915,0 milj. euroa (864,5). - Tilauskanta kasvoi 11 % ja oli katsauskauden lopussa 1 931,2 milj. euroa (1 734,8). - Liikevoitto oli -9,8 milj. euroa (-7,2). Liikevoitto

LEMMINKÄINEN OYJ                    OSAVUOSIKATSAUS         2.8.2012 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012:
Katsauskauden vertailukelpoinen tulos parani. Kotimaan infrarakentamisessa vahva vire.


Tammi-kesäkuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: 

- Liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 6 % ja oli 915,0 milj. euroa (864,5).
-
Tilauskanta kasvoi 11 % ja oli katsauskauden lopussa 1 931,2 milj. euroa (1 734,8).
-
Liikevoitto oli -9,8 milj. euroa (-7,2). Liikevoittoprosentti oli -1,1 (-0,8). Vertailukauden liikevoitto sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 8,1 milj. euroa.
-
Tulos ennen veroja oli -18,1 milj. euroa (-13,8). Vertailukauden tulos ennen veroja sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 8,1 milj. euroa.
-
Osakekohtainen tulos oli -0,90 euroa (0,03). Vertailukauden osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,41 euroa per osake, ja kattoliiketoiminnan myyntivoittoa 0,64 euroa/osake.
-
Liiketoiminnan rahavirta oli 9,2 milj. euroa (-135,0).

Huhti-kesäkuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon:

- Liikevaihto huhti-kesäkuussa kasvoi 7 % ja oli 587,8 milj. euroa (548,6).
-
Liikevoitto oli 11,4 milj. euroa (20,7). Liikevoittoprosentti oli 1,9 (3,8). Vertailukauden liikevoitto sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 8,1 milj. euroa
-
Tulos ennen veroja oli 5,7 milj. euroa (16,1). Vertailukauden tulos ennen veroja sisältää yrityskaupassa tuloutunutta negatiivista liikearvoa 8,1 milj. euroa.
-
Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,63). Vertailukauden osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,41 euroa per osake.
-
Liiketoiminnan rahavirta oli -26,4 milj. euroa (-96,7).
 

Avainluvut, IFRS,
milj. euroa
1-6/
2012
1-6/
2011

Muutos
4-6/
2012
4-6/
2011

Muutos
1-12/
2011
Liikevaihto 915,0 864,5 6 % 587,8 548,6 7 % 2 268,5
Liikevoitto   -9,8 -7,2 -36 % 11,4 20,7 -45 % 53,9
Liikevoitto-% -1,1 -0,8   1,9 3,8   2,4
Tulos ennen veroja -18,1 -13,8 -31 % 5,7 16,1 -65 % 35,0
Tulos lopetetuista toiminnoista -0,6 11,1   -0,4 0,0   11,0
Katsauskauden tulos -16,5 0,6   3,5 12,3 -72 % 35,6
Osakekohtainen tulos, euroa -0,90 0,03   0,12 0,63 -81 % 1,77
Liiketoiminnan rahavirta 9,2 -135,0   -26,4 -96,7 73 % -7,1
  1. 1-6/2011 ja 4-6/2011: Liikevoitto, tulos ennen veroja ja katsauskauden tulos sisältävät yrityskaupasta tuloutunutta negatiivista liikearvoa 8,1 milj. euroa. Osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,41 euroa/osake.
  2. 1-12/2011: Liikevoitto, tulos ennen veroja ja katsauskauden tulos sisältävät yrityskaupasta tuloutunutta negatiivista liikearvoa 11 milj. euroa. Osakekohtainen tulos sisältää negatiivista liikearvoa 0,56 euroa/osake.
  3. 1-6/2011 ja 1-12/2011: Kattoliiketoiminnan myyntivoitto 15,3 milj.euroa näkyy katsauskauden tuloksessa ja osakekohtaisessa tuloksessa (0,64 euroa/osake). 
Avainluvut, milj. euroa 30.6.2012 30.6.2011 Muutos 31.12.2011
Tilauskanta 1 931,2 1 734,8 11 % 1 400,4
-         josta myymätön osuus 240,7 222,6 8 % 206,3
Taseen loppusumma 1 386,5 1 396,3 -1 % 1 242,8
Korollinen nettovelka 348,9 501,7 -30 % 401,2
Omavaraisuusaste, % 32,0 25,9   30,8
Nettovelkaantumisaste, % 89,5 157,8   114,5
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12kk, % 8,3 6,4   10,8

 
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki: 

"Lemminkäisen tulos vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli edellisvuotta parempi, kun kertaerät vertailukaudelta jätetään huomioimatta. Kaikki kotimaan liiketoimintomme paransivat tahtia. Erityisesti infrarakentaminen ja päällystystoiminta olivat hyvässä vireessä. Infrarakentamisen tulosparannuksen taustalla on uusi toimintamalli, jonka avulla olemme tehostaneet toimintaamme ja parantaneet asiakaspalveluamme. Talonrakentamisessa ja talotekniikassa kannattavuus on kääntynyt kasvuun. Norjassa emme sen sijaan päässeet toivomaamme tulosvauhtiin. Päällystysurakkamme keskittyivät pääosin Pohjois-Norjaan, jossa työkausi käynnistyy tavanomaista myöhemmin keväällä. Myös kausivaihteluista aiheutuva tulosvaikutus näkyy toiminnassamme nyt entistä selvemmin, kun liiketoimintamme volyymi on Norjassa kasvanut.  Venäjällä talonrakentamisen urakkatuotanto piristyi selvästi", Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki toteaa.

Kohtamäki kertoo, että Lemminkäisen tilauskanta on vahvistunut edelleen, ja tilauskannan katekanta on parantunut. Myös konsernin tase on vahvistunut. "Vakavaraisuuden parantaminen on yksi strategisista tavoitteistamme. Tuloksellinen käyttöpääomaprojekti ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikkeelle laskettu 70 miljoonan euron hybridilaina vaikuttavat positiivisesti omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteeseemme. Myös betoniliiketoiminnan myynti katsauskauden jälkeen parantaa vakavaraisuuttamme", Kohtamäki jatkaa.

Lemminkäinen kertoi 3. heinäkuuta myyvänsä betoniliiketoimintansa Rudus Oy:lle 55 miljoonalla eurolla, josta Lemminkäinen kirjaa noin 20 miljoonan euron myyntivoiton. Kauppa vaatii vielä Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnän, mikä arvioidaan saatavan vuoden kolmannella neljänneksellä. Lemminkäinen keskittyy strategisiin avainkasvualueisiinsa, joita ovat pohjoismainen infrarakentaminen ja asuntorakentaminen Pietarin alueella Venäjällä. Huomattavan kasvun saavuttaminen betoniliiketoiminnassa olisi vaatinut suuria investointeja.

Ohjeistus vuodelle 2012

Lemminkäinen pitää ohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011. Lemminkäisen arvio perustuu hyvin sujuneeseen alkuvuoteen ja edellisvuotta suurempaan tilauskantaan ja tilauskannan katekantaan.

Markkinanäkymät

Euroalueen velkakriisin johdosta yleinen taloudellinen tilanne on pysynyt epävarmana. Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan laskevan vuonna 2012. Uudisasuntorakentamisen määrä notkahtaa eniten. Infrarakentamisen markkinatilanteen odotetaan pysyvän vakaana kaikissa Pohjoismaissa. Norjassa ja Tanskassa infrarakentamisen kysyntää lisäävät mittavat tiehankkeet ja energiatuotantoon suunnatut investoinnit. Venäjällä Pietarissa uusien asuntojen tarve on edelleen suuri. Asuntorakentamista Venäjällä tukevat kuluttajien parantuneet lainansaantimahdollisuudet ja alentunut korkotaso.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 2. elokuuta klo 14.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Vuoden 2012 taloudelliset tiedotteet

1.11.2012 - Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2012

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

LIITTEET:
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012
Osavuosikatsauksen taulukko-osa

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi