Lemminkäinen suhtautuu vakavasti esitettyihin ongelmiin Helsingin Jätkäsaaressa

LEMMINKÄINEN OYJ AJANKOHTAISTA 14.8.2012

LEMMINKÄINEN SUHTAUTUU VAKAVASTI ESITETTYIHIN ONGELMIIN HELSINGIN JÄTKÄSAARESSA

Rakennusvalvontavirasto on antanut huomautuksen Lemminkäiselle koskien As. Oy Helsingin Saukonrannan rakennuslupaa, huolehtimisvelvollisuutta, rakennustyön toteutusta sekä määräystä kosteushaittojen poistamiseksi ja välttämiseksi. Suhtaudumme saamaamme huomautukseen äärimmäisellä vakavuudella.

Asukkaiden ilmaistua huolensa kohteen mahdollisista kosteusvaurioista nimesimme kohteeseen oma-aloitteisesti 9.8.2012 ulkopuolisen asiantuntijan, Vahanen-yhtiöiden tutkimuspäällikkö Sami Niemen selvittämään tilannetta. Tämän jälkeen myös Rakennusvalvontavirasto hyväksyi Niemen kohteen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi. Vahanen-yhtiöt aloitti selvitystyön 13.8., ja ensimmäisiä tuloksia odotamme muutaman viikon sisällä. Teemme tiivistä yhteistyötä Vahanen-yhtiöiden kanssa mahdollisten ongelmien löytämiseksi ja korjaamiseksi siten, että asukkaat pääsevät muuttamaan laadukkaasti rakennettuun kohteeseen. Tämä on sekä meidän että asukkaiden yhteinen tahtotila.

Olemme selvittäneet tapahtuneeseen johtaneita syitä ja havainneet puutteita kohteen projektivalvonnassamme. Tapahtuneen johdosta olemme vahvistaneet projektiorganisaatiotamme ja olemme vahvasti sitoutuneet rakentamaan laadukkaita, terveellisiä ja turvallisia koteja asiakkaillemme niin Jätkäsaaressa kuin muissakin kohteissamme.

Tilannepäivitys 24.8.2012

Perjantaina 24.8. valmistuneen Vahanen-yhtiöiden ensimmäisen väliraportin yleisarvion mukaan ”monilta osin urakoitsija on tehnyt riittävästi korjaavia toimenpiteitä asukastarkkailijan ja rakennusvalvonnan huomautusten jälkeen. Esitettyihin säälle alttiina pitkäänkin olleisiin rakenteisiin ei ole ohjautunut niin suuria määriä vettä, että rakenteiden kuivumiskyky ei olisi ollut riittävä. Rakennesuunnitelmat ovat niukat ja useita oleellisia liittymiä on suunnittelematta.”

Tämän hetkisen tiedon mukaan suurimmat, toimenpiteitä edellyttävät parannustoimenpiteet kohdistuvat parvekkeen taustaseinien ja parvekkeiden liittymien välisiin yksityiskohtiin.

LEMMINKÄINEN OYJ

Jukka Terhonen
Toimialajohtaja, talonrakentaminen