Lemminkäinen Oyj:n vuonna 2010 annettujen ehdollisten osakkeiden palautuminen yhtiölle ja osakepalkkiojärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.02.2012 KLO 11.45 LEMMINKÄINEN OYJ:N VUONNA 2010 ANNETTUJEN EHDOLLISTEN OSAKKEIDEN PALAUTUMINEN YHTIÖLLE JA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI Tytäryhtiöiden vähemmistöomistusten purku vuonna 2010 ja ehdollisten osakkeiden palautuminen yhtiölle Lemminkäinen tiedotti 17.3.2010 tytäryhtiöiden vähemmistöomistusten purkamisesta, joka toteutettiin suunnatulla osakeannilla ja osakevaihdolla antamalla tytäryhtiöi

LEMMINKÄINEN OYJ         PÖRSSITIEDOTE                     09.02.2012 KLO 11.45

LEMMINKÄINEN OYJ:N VUONNA 2010 ANNETTUJEN EHDOLLISTEN OSAKKEIDEN PALAUTUMINEN YHTIÖLLE JA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI

Tytäryhtiöiden vähemmistöomistusten purku vuonna 2010 ja ehdollisten osakkeiden palautuminen yhtiölle

Lemminkäinen tiedotti 17.3.2010 tytäryhtiöiden vähemmistöomistusten purkamisesta, joka toteutettiin suunnatulla osakeannilla ja osakevaihdolla antamalla tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille vastikkeeksi Lemminkäinen Oyj:n osakkeita. Annetuista osakkeista 81 339 osaketta annettiin ehdollisina ja niihin kohdistuu palautusvelvollisuus, mikäli tytäryhtiöiden tietyt taloudelliset kriteerit eivät täyty. 

Vuoden 2011 tilinpäätösten perusteella em. ehdollisina annetuista osakkeista palautuu 10 456 osaketta Lemminkäinen Oyj:lle. 

Osakepalkkiojärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti

Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti vuonna 2009 johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 10.12.2009.

Vuoden 2011 ansaintajaksolta osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat 40 henkilöä ovat oikeutettuja yhteensä 15 868 Lemminkäinen Oyj:n osakkeeseen.

Ansaintajakson 2011 palkkioiden maksamiseksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Osakeannissa luovutetaan yhtiön haltuun tulleet 10 456 omaa osaketta ja lasketaan liikkeeseen yhteensä 5 412 Lemminkäinen Oyj:n uutta osaketta suunnatulla osakeannilla.

Uusien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Lemminkäinen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 12.11.2009 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Annettavat uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 22.2.2012. Suunnatussa annissa annettavien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä on 19 650 176.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman
Lemminkäinen Oyj
Puh. +358 2071 53515
robert.ohman@lemminkainen.fi


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi