Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2012 KLO 15.45 LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 2.4.2012 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2011 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksu

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          2.4.2012 KLO 15.45

 

LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 2.4.2012 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2011 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 16.4.2012.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Berndt Brunow, Noora Forstén, Juhani Mäkinen, Mikael Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Heikki Räty.

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 euroa kuukaudessa sekä kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Omien osakkaiden hankintavaltuutus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus voi päättää hankkia osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Edellinen hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyi samalla.

Yhteistilillä olevien osakkeiden myyminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhteisellä arvo-osuustilillä olevien arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömien osakkeiden myynnistä, yhteensä 10 570 osaketta, niiden omistajien lukuun. Hallitus valtuutettiin ryhtymään kaikkiin päätökseen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 16.4.2012 alkaen Lemminkäisen verkkosivuilla.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja
Johan Nybergh
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.fi

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi