Lemminkäinen kehottaa vaatimaan yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden kirjaamista

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2012 KLO 17.05 LEMMINKÄINEN KEHOTTAA VAATIMAAN YHTEISELLÄ ARVO-OSUUSTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN KIRJAAMISTA Lemminkäinen Oyj:n yhtiökokous on 2.4.2012 päättänyt myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomat osakkeet niiden omistajien lukuun ja valtuuttanut hallituksen ryhtymään kaikkiin päätökseen edellyttämiin toimenpiteisiin. Yhteisellä arvo-osuustilillä oli 2.4.2012 yhteensä 10 570 osaketta. Niit

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE  2.4.2012 KLO 17.05

 

LEMMINKÄINEN KEHOTTAA VAATIMAAN YHTEISELLÄ ARVO-OSUUSTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN KIRJAAMISTA

Lemminkäinen Oyj:n yhtiökokous on 2.4.2012 päättänyt myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomat osakkeet niiden omistajien lukuun ja valtuuttanut hallituksen ryhtymään kaikkiin päätökseen edellyttämiin toimenpiteisiin. Yhteisellä arvo-osuustilillä oli 2.4.2012 yhteensä 10 570 osaketta.

Niitä Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajia tai muita oikeudenhaltijoita, jotka eivät ole vielä vaatineet osakkeiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään, kehotetaan viivytyksettä toimittamaan osakekirjansa sekä mahdolliset saantoselvitykset jollekin tilinhoitajayhteisölle oikeutensa kirjaamista varten.

Osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan tulee vaatia osakkeiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään viimeistään 30.4.2013 uhalla, että hän muutoin menettää oikeutensa näihin osakkeisiin.

Jollei yhteisellä arvo-osuustilillä olevien arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömien osakkeiden kirjaamista vaadita viimeistään 30.4.2013, myydään osakkeet niihin oikeutetun lukuun julkisessa kaupankäynnissä. Myynnistä saadut varat, joista on vähennetty kehotuksesta ja myynnistä aiheutuneet kulut, talletetaan niihin oikeutetun lukuun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon kymmenen vuoden ajaksi. Osakkeiden myynnin jälkeen osakkeenomistajilla ja muilla oikeudenhaltijoilla on ainoastaan oikeus saada osakkeitaan vastaava osuus talletetuista varoista osakekirjaa ja mahdollista saantoselvitystä vastaan.

Tämä kehotus perustuu vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) 3 a luvun 3 a §:ään ja julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä ja Lemminkäinen Oyj:n internetsivulla.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja
Johan Nybergh
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.fi

 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi