Betoniliiketoiminnan myynnin seurauksena oikaistut vertailukauden luvut

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2012 KLO 14.00 BETONILIIKETOIMINNAN MYYNNIN SEURAUKSENA OIKAISTUT VERTAILUKAUDEN LUVUT Lemminkäinen sai päätökseen betoniliiketoiminnan myynnin Rudukselle 28.9.2012. Kaupassa Rudukselle siirtyi Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n koko osakekanta. Kauppahinta oli 55 miljoonaa euroa, josta Lemminkäinen kirjaa 17,1 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2012 kolmannelle neljännekselle. 31.1.2011 Lemminkäinen myi

LEMMINKÄINEN OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                             19.10.2012 KLO 14.00

BETONILIIKETOIMINNAN MYYNNIN SEURAUKSENA OIKAISTUT VERTAILUKAUDEN LUVUT

Lemminkäinen sai päätökseen betoniliiketoiminnan myynnin Rudukselle 28.9.2012. Kaupassa Rudukselle siirtyi Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n koko osakekanta.  Kauppahinta oli 55 miljoonaa euroa, josta Lemminkäinen kirjaa 17,1 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2012 kolmannelle neljännekselle.

31.1.2011 Lemminkäinen myi kattoliiketoimintansa, josta yhtiö kirjasi 17,1 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja vuoden 2011 ensimmäiselle neljännekselle.

Myydyt liiketoiminnot luokitellaan lopetettuihin toimintoihin. Luokittelun seurauksena myös vertailukaudet esitetään oikaistuina. Alla on esitetty vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon sekä vuoden 2011 oikaistut luvut.

Lemminkäinen julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2012 torstaina 1.11.2012 klo 8.00. Betoniliiketoiminnan myynnin oikaisulla ei ole vaikutusta yhtiön 1-6/2012 osavuosikatsauksessa annettuun tulosohjeistukseen. Lemminkäinen pitää ohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011.

OIKAISTUT LUVUT KATSAUSKAUSITTAIN

Milj. euroa 1-3/2011 1-6/2011 1-9/2011 1-12/2011
Liikevaihto 301,3 826,6 1 548,7 2 183,9
Liikevoitto -27,0 -11,5 36,3 44,0
Liikevoitto-% -9,0 -1,4 2,3 2,0
Tulos ennen veroja -29,0 -18,1 23,6 25,0
Jatkuvien toimintojen tulos -22,3 -13,7 18,4 17,1
Lopetettujen toimintojen tulos -2,0 1,6 4,5 5,8
Lopetettujen toimintojen myyntivoitto
12,7

12,7

12,7

12,7
Katsauskauden tulos -11,7 0,6 35,6 35,6
         
Osakekohtainen tulos, euroa        
   Jatkuvista toiminnoista -1,14 -0,70 0,92 0,83
   Lopetetuista toiminnoista 0,54 0,73 0,88 0,94
   Katsauskauden tuloksesta -0,59 0,03 1,80 1,77

 

Milj. euroa 1-3/2012 1-6/2012
Liikevaihto 315,4 882,4
Liikevoitto -21,6 -13,9
Liikevoitto-% -6,9 -1,6
Tulos ennen veroja -24,3 -22,3
Jatkuvien toimintojen tulos -20,0 -19,0
Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 2,5
Katsauskauden tulos -20,0 -16,5
     
Osakekohtainen tulos, euroa    
   Jatkuvista toiminnoista -1,02 -1,02
   Lopetetuista toiminnoista 0,00 0,12
   Katsauskauden tuloksesta -1,02 -0,90


OIKAISTUT LUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Milj. euroa 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
Liikevaihto 301,3 525,2 722,1 635,2
Liikevoitto -27,0 15,6 47,8 7,7
Liikevoitto-% -9,0 3,0 6,6 1,2
Tulos ennen veroja -29,0 11,0 41,7 1,4
Jatkuvien toimintojen tulos -22,3 8,7 32,1 -1,3
Lopetettujen toimintojen tulos -2,0 3,6 2,9 1,3
Lopetettujen toimintojen myyntivoitto
12,7
     
Katsauskauden tulos -11,7 12,3 35,0 -0,1
         
Osakekohtainen tulos, euroa        
   Jatkuvista toiminnoista -1,14 0,44 1,62 -0,09
   Lopetetuista toiminnoista 0,54 0,19 0,15 0,06
   Katsauskauden tuloksesta -0,59 0,63 1,76 -0,03

 

Milj. euroa 1-3/2012 4-6/2012
Liikevaihto 315,4 567,0
Liikevoitto -21,6 7,7
Liikevoitto-% -6,9 1,4
Tulos ennen veroja -24,3 2,0
Jatkuvien toimintojen tulos -20,0 1,0
Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 2,4
Katsauskauden tulos -20,0 3,5
     
Osakekohtainen tulos, euroa    
   Jatkuvista toiminnoista -1,02 0,00
   Lopetetuista toiminnoista 0,00 0,12
   Katsauskauden tuloksesta -1,02 0,12

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja
Lemminkäinen Oyj
Puh. 040 540 0741
robert.ohman@lemminkainen.com

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Lemminkäinen Oyj
Puh. 0400 976 333
katri.sundstrom@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi