Asfalttialan vahingonkorvausoikeudenkäynnit alkavat

LEMMINKÄINEN OYJ VERKKOTIEDOTE 17.9.2012

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 seitsemälle kotimaiselle asfalttialan yritykselle ja Asfalttiliitolle (Lemminkäinen, VLT-Trading Oy:n konkurssipesä, Skanska Asfaltti, NCC, Interasfaltti, Rudus Asfaltti, SA-Capital ja Super Asfaltti) kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun.

Tämän seurauksena Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä yhteensä 40 kunnan ja Suomen valtion (Liikennevirasto) Lemminkäistä ja muita tuomittuja vastaan nostamat vahingonkorvauskanteet. Kunnat ja valtio katsovat, että kilpailun rajoittaminen nosti asfalttialan hintatasoa vuosina 1995–2002 ja aiheutti niille vahinkoa. Lemminkäiseltä haettavien vahingonkorvausten yhteismäärä on 123 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus käsittelee kanteita 17.9.2012 alkaen, ja oikeudenkäyntien odotetaan päättyvän keväällä 2013.

”Me Lemminkäisellä suhtaudumme erittäin vakavasti kilpailulainsäädännön rikkomiseen. Emme koe kuitenkaan aiheuttaneemme kunnille ja valtiolle niiden väittämää vahinkoa, joten pidämme vahingonkorvausvaatimuksia perusteettomina”, sanoo lakiasiainjohtaja Johan Nybergh.

Lisätietoja: http://www.lemminkainen.fi/Sijoittajat/Lemminkainen_sijoituskohteena/Asfalttikartelliasia

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä