Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011: Näkymät loppuvuodelle hyvät -- Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 1 471,7 milj. euroa (1 296,3). Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 14 %. -- Liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 14 % ja oli 316,3 milj. euroa (276,4). -- Katsauskauden tulos oli -11,7 milj. euroa (-26,4). Katsauskauden tulos tammi-maaliskuulta sisältää kattoli

LEMMINKÄINEN OYJ                    OSAVUOSIKATSAUS         5.5.2011 KLO 9.00

   

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011: Näkymät loppuvuodelle hyvät

  

  • Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 1 471,7 milj. euroa (1 296,3).
    Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 14 %.
  • Liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 14 % ja oli 316,3 milj. euroa (276,4).
  • Katsauskauden tulos oli -11,7 milj. euroa (-26,4). Katsauskauden tulos tammi-maaliskuulta sisältää kattoliiketoiminnasta saatua myyntivoittoa 17,1 milj. euroa.
  • Alkuvuonna tuloutui vähän valmista omaperusteista asuntotuotantoa, eikä omia toimitilakohteita myyty.
  • Lemminkäinen pitää aiemman ohjeistuksensa muuttumattomana, ja arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010.

 

 

Avainluvut,
IFRS, milj. euroa
1-3/
2011
1-3/
2010
Muutos,
%
1-12/
2010
Liikevaihto 316,3 276,4 14,4 1 829,6
josta kansainvälistä
toimintaa
71,9 64,0 12,3 543,5
Liikevoitto -28,0 -26,8   29,6
Liikevoitto-% -8,9 -9,7   1,6
Tulos ennen veroja -30,0 -32,2   7,6
Tulos lopetetuista toiminnoista 11,3 -1,3   -0,6
Katsauskauden tulos -11,7 -26,4   1,2
Osakekohtainen tulos, euroa
 
-0,59 -1,52   0,02
Liiketoiminnan rahavirta -38,3 -49,9   -37,2

 

  

Avainluvut,
IFRS, milj. euroa
31.3.
2011
31.3.
2010
Muutos,
%
31.12.
2010
Tilauskanta 1 471,7 1 296,3 13,5 1 226,4
josta myymätön osuus 192,7 115,5 66,8 135,3
josta kansainvälistä
 toimintaa 
 
445,7
 
287,3
 
55,1
 
294,3
Omavaraisuusaste, % 32,8 33,6   35,2
Nettovelkaantumisaste, % 116,0 114,8   104,7
Sijoitetun pääoman tuotto
 (liukuva 12 kk), %

8,6

2,7


 

7,0
Korollinen nettovelka 369,9 349,0 6,0 349,2
         

   

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Vuoden ensimmäinen neljännes on meille tappiollinen infrarakentamisen kausiluonteisuuden johdosta. Lisäksi talonrakentamisessa urakoinnin kannattavuus jäi heikoksi, ja omaa asuntotuotantoa tuloutui vähän. Arvioimmekin, että yli 80 prosenttia vuonna 2011 valmistuvasta omasta asuntotuotannostamme tuloutuu vasta vuoden toisella puoliskolla. Näkymät loppuvuodelle ovat viime vuotta valoisammat. Liikevaihtomme ja tilauskantamme ovat vuoden 2010 vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla, ja myönteinen vire rakentamisen markkinoilla tukee aiempaa ohjeistustamme", toteaa Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

"Suomessa infrarakentamisen määrä on pysynyt alhaisena, mikä näkyy selvästi maan teiden ja ratojen heikossa kunnossa. Maa- ja vesirakentamisen investointien määrän arvioidaan supistuneen vuonna 2010 lähes 10 % edellisvuodesta. Muissa Pohjoismaissa panostukset infrarakentamiseen ovat olleet selvästi Suomea suuremmat. Norjan valtiolta voitetut päällystysurakat sekä Ruotsissa saatu uusi kaivoslouhintaurakka vahvistivat entisestään asemaamme Pohjoismaiden infrarakentamisessa. Infrarakentamisen kansainvälisen toimintamme kannattavuutta on myös parantanut tappiollisten hoitourakoiden päättyminen sekä kulurakenteen keventäminen markkinatilannetta vastaavaksi."

"Tänä vuonna keskitymme erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Haemme tuntuvia säästöjä hankintatoimea sekä projektien ja resurssien hallintaa tehostamalla. Keskitetympi sisäisten tukipalveluiden toimintamalli käynnistyi vuoden vaihteessa, ja yksinkertaisempi konsernirakenne keventää hallintoa. Uskomme, että tehostamistoimenpiteet näkyvät tuloksessamme jo tänä vuonna", Kohtamäki toteaa.

  

Näkymät vuodelle 2011

Rakennusteollisuus RT:n mukaan rakentaminen kasvaa tänä vuonna Suomessa noin viisi prosenttia. Asuntorakentamisessa vapaarahoitteinen tuotanto on kasvussa, mutta tuettu asuntotuotanto vähenee. Lemminkäinen arvioi aloittavansa Suomessa kuluvana vuonna noin 1 200 omaperusteisen asunnon rakentamisen. Oman asuntotuotannon valmistuminen ja tuloutuminen painottuvat vuoden loppuun. Toimitilarakentaminen on piristymässä.

Venäjällä uusille asunnoille on edelleen suuri tarve, ja Lemminkäinen arvioi aloittavansa tänä vuonna Pietarissa noin 500 omaperusteisen asunnon rakentamisen. Viime vuonna käynnistetyn noin 150 asunnon kohteen yhtiö arvioi valmistuvan loppuvuodesta.

Infrarakentamisen määrä Suomessa on pysynyt pitkään muuttumattomana, eikä määrän odoteta kasvavan tänäkään vuonna. Lemminkäisen infrarakentamisen tilauskanta katsauskauden päättyessä oli kuitenkin suurempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Yhtiön vahva markkina-asema ja erikoisosaaminen kaikilla infrarakentamisen osa-alueilla luo hyvät kasvun mahdollisuudet vaikeassakin markkinassa.

Muissa Pohjoismaissa infrarakentamisen määrän odotetaan kasvavan 3-5 prosenttia kuluvana vuonna. Lemminkäisen näkymät Ruotsin, Norjan ja Tanskan infrarakentamisessa ovat loppuvuodelle hyvät. Yhtiön päällystystoiminta muissa Pohjoismaissa on jo alkanut, joten kaudesta odotetaan edellisvuotta pidempää. Kilpailukyvyn parantamiseksi Lemminkäinen on sopeuttanut toimintaansa Norjassa ja Baltian maissa sekä keventänyt kulurakennettaan markkinatilannetta vastaavaksi. 

Talotekniikka-alalla markkinan odotetaan vähitellen parantuvan, kun asuntorakentamisen lisäksi muukin uudistuotanto piristyy. Korjausrakentamisessa painopiste on edelleen asuinrakennusten energiatehokkuutta parantavissa toimenpiteissä ja linjasaneerauksissa. Lemminkäinen arvioi, että korjausrakentamisen sekä huollon ja ylläpitotoiminnan osuus kasvaa lähitulevaisuudessa.  

Lemminkäinen pitää aiemman ohjeistuksensa muuttumattomana, ja arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010. Arvio perustuu viime vuotta parempaan markkinatilanteeseen ja vertailukautta suurempaan tilauskantaan ja tilauskannan katekantaan.

 

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 5. toukokuuta klo 14.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tiedotustilaisuuden jälkeen osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

 

Lemminkäinen Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011 löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

 

LEMMINKÄINEN OYJ

Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263

Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515

Katri Sundström, sijoittajasuhteet, puh. 02071 54813

 

LIITTEET:

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2011

Osavuosikatsauksen taulukko-osa

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 8 300 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi