Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.8.2011 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011: Tilauskanta ennätyskorkealla, infrarakentamisessa hyvä vire Keskeistä huhti-kesäkuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: -- Tilauskanta kasvoi 21 % ja oli katsauskauden päättyessä 1 734,8 milj. euroa (1 430,2). -- Liikevaihto huhti-kesäkuussa kasvoi 19 % ja oli 550,0 milj. euroa (460,3). -- Liikevoitto huhti-kesäkuussa

LEMMINKÄINEN OYJ                  OSAVUOSIKATSAUS          4.8.2011 KLO 8.00

  

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011: Tilauskanta ennätyskorkealla, infrarakentamisessa hyvä vire

  

Keskeistä huhti-kesäkuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon:

 

 • Tilauskanta kasvoi 21 % ja oli katsauskauden päättyessä 1 734,8 milj. euroa (1 430,2).
 • Liikevaihto huhti-kesäkuussa kasvoi 19 % ja oli 550,0 milj. euroa (460,3).
 • Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 20,6 milj. euroa (19,5). Liikevoittoprosentti oli 3,8 % (4,2).
 • Tulos ennen veroja oli 16,1 milj. euroa (14,6).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,60).
 • Norjalaisen Mesta Industri AS:n yritysosto saatiin päätökseen toukokuun lopussa. Lemminkäinen kirjaa yrityskaupassa syntynyttä negatiivista liikearvoa vuoden toisen neljänneksen liikevoittoon 8,1 milj. euroa. Yrityskaupan yhteydessä siirtyneen uuden tilauskannan määrä on 70 milj. euroa.

  

Keskeistä tammi-kesäkuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon:

 

 • Liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 18 % ja oli 866,3 milj. euroa (736,7).
 • Liikevoitto oli -7,4 milj. euroa (-7,3) ja liikevoittoprosentti -0,9 % (-1,0).
 • Tulos ennen veroja oli -13,9 milj. euroa (-17,7).
 • Osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,03 euroa (-0,92).
 • Lemminkäisen korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 501,7 milj. euroa (409,5).
 • Tammi-kesäkuun liikevoitto ja tulos ennen veroja eivät sisällä kattoliiketoiminnan myynnin vaikutusta.

 

Ohjeistus vuodelle 2011:

Lemminkäinen pitää aiemman ohjeistuksensa muuttumattomana, ja arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010. Arvio perustuu aiempaa suurempaan tilauskantaan ja tilauskannan katekantaan.

 

Avainluvut, IFRS, milj. euroa 4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos 1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos 1-12/
2010
Liikevaihto 550,0 460,3 19 % 866,3 736,7 18 % 1 829,6
-josta kansainvälistä toimintaa
 
180,1 154,1 17 % 252,0 218,1 16 % 543,5
Liikevoitto 20,6 19,5 6 % -7,4 -7,3 -1 % 29,6
Liikevoitto-%
 
3,8 4,2   -0,9 -1,0   1,6
Tulos ennen veroja 16,1 14,6 10 % -13,9 -17,7 -21 % 7,6
Tulos lopetetuista toiminnoista
 
0,0 0,3   11,3 -1,0   -0,6
Katsauskauden tulos 12,3 9,8 26 % 0,6 -16,6   1,2
Osakekohtainen tulos, euroa
 
0,63 0,60 5 % 0,03 -0,92   0,02
Liiketoiminnan rahavirta -96,7 -47,0 yli sata -135,0 -96,9 39 % -37,2

 

  

Avainluvut, milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 Muutos 31.12.2010
Tilauskanta 1 734,8 1 430,2 21 % 1 226,4
josta myymätön osuus
 
222,6 149,6 49 % 135,3
josta kansainvälistä toimintaa
 
563,2 338,6 66 % 294,3
Taseen loppusumma 1 399,5 1 186,9 18 % 1 065,3
Korollinen nettovelka
 
501,7 409,5 23 % 349,2
Omavaraisuusaste, %
 
26,1 30,1   35,2
Nettovelkaantumisaste, %
 
156,2 128,7   104,7
Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % 6,4 2,0   7,0

 

 

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Lemminkäisen tilauskanta oli kesäkuun lopussa suurempi kuin koskaan aiemmin. Tilauskantaamme kasvattivat etenkin kotimaan asuntotuotanto, infrarakentamisen erikoisurakointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Mesta Industri AS:n yrityskaupan varmistuttua olemme nyt strategiamme mukaisesti yksi Norjan suurimmista päällystysurakoitsijoista ja merkittävä infrarakentaja Pohjoismaissa", toteaa Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

"Infrarakentamisessa liiketoiminta on alkuvuonna kehittynyt myönteisesti ja tulos vastasi odotuksiamme. Talonrakentamisen tuloskehitykseen vaikuttivat oman asuntotuotannon vähäinen tuloutus alkuvuonna sekä urakoinnin heikko kannattavuus. Arvioimme, että vuoden 2011 omasta asuntotuotannostamme 75 prosenttia valmistuu ja tuloutuu vuoden toisella puoliskolla. Lähtökohtana tuloutumiselle on, että asuntokauppa pysyy alkuvuoden hyvällä tasolla. Talotekniikassa tulos oli epätyydyttävä."

"Korollinen nettovelkamme kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Velan kasvuun vaikuttivat pääosin liikevaihdon kasvu ja omaan asuntotuotantoon sitoutunut pääoma. Olemme alkuvuoden aikana käynnistäneet kaikkiaan 627 omaperusteisen asunnon rakentamisen, eli lähes kaksinkertaistaneet aloitustemme määrän viime vuoteen verrattuna."

"Jatkamme toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Meillä on käynnissä erilaisia tehostamistoimenpiteitä mm. hankintatoimessa. Lisäksi kehitämme projektien ja resurssien hallintaa. Uskon, että vahvan tilauskannan ja hyvin sujuneen alkuvuoden johdosta saavutamme tälle vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet", Kohtamäki toteaa.

 

Näkymät vuodelle 2011

Euroopan velkakriisin johdosta epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt. Epävarmuus saattaa jatkuessaan vaikuttaa taloudellisen toimintaympäristön heikkenemiseen ja rahoituksen saatavuuteen. Suomen BKT:n arvioidaan kuluvana vuonna kasvavan vielä noin 3-4 prosenttia, vuosina 2012 - 2013 kasvun odotetaan jonkin verran hidastuvan.

Rakennusteollisuus RT arvioi, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna Suomessa noin viisi prosenttia. Vuonna 2011 aloitetaan arviolta 31 000 uuden asunnon rakentaminen, mikä on jonkin verran viime vuotta vähemmän. Rivi- ja kerrostalojen osuus tästä määrästä on noin 20 000. Asuntorakentamisessa vapaarahoitteinen tuotanto säilyy vahvana, mutta tuettu asuntotuotanto vähenee edellisvuoteen verrattuna. Lemminkäinen arvioi aloittavansa Suomessa kuluvana vuonna kaikkiaan noin 1 200 omaperusteisen asunnon rakentamisen, mikä olisi 20 % enemmän kuin vuonna 2010. Lisäksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla on jo aloitettu noin 400 urakoidun asunnon rakentaminen.

Toimitilarakentamisen määrä kasvaa maltillisesti vuonna 2011. Lemminkäinen rakentaa kolme uutta toimistorakennusta Helsingin keskustaan, joiden arvo on yhteensä noin 150 milj. euroa. Ensimmäisen kohteen rakennustyöt on jo aloitettu, ja kahden muun rakentaminen aloitetaan keväällä 2012. Lisäksi yhtiöllä on käynnissä muutamia yksittäisiä toimitilarakentamisen hankkeita eri puolella Suomea.

Venäjällä uusien asuntojen tarve on edelleen suuri, ja Lemminkäinen arvioi aloittavansa tänä vuonna Pietarissa noin 500 omaperusteisen asunnon rakentamisen. Viime vuonna käynnistetyn noin 150 asunnon kohteen yhtiö arvioi valmistuvan loppuvuodesta.

Rakennusteollisuus RT:n ja Euroconstructin arvioiden mukaan infrarakentamisen kokonaismäärä Suomessa vähenee vuonna 2011. Pohjois-Suomessa kaivosteollisuus pitää kalliorakentamisen markkinatilanteen hyvänä. Vilkastunut talonrakentaminen lisää pohjarakentamisen sekä betonituotteiden ja kiviainesten kysyntää. Lemminkäisen työtilanne infrarakentamisessa on hyvä. Päällystyksessä vuosi 2011 on osoittautumassa edellisvuoden kaltaiseksi.

Muissa Pohjoismaissa infrarakentamisen määrän odotetaan kasvavan 3-6 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Norjassa ja Ruotsissa infrastruktuurin kehittämiseen suunnatut määrärahat ovat selvästi Suomea suurempia ja ajoittuvat usealle vuodelle. Energiahuoltosektorin kasvu lisää infrarakentamisen kysyntää Ruotsissa ja Norjassa lähivuosina. Lemminkäisellä on parhaillaan käynnissä voimalaitosurakat Ruotsissa ja Norjassa. Urakoiden yhteenlaskettu arvo on noin 60 milj. euroa. Lemminkäisen päällystyksen työtilanne Norjassa ja Tanskassa on hyvällä tasolla. Baltian maissa infrarakentaminen on edelleen melko vähäistä.

Taloteknisten urakoiden ja palveluiden kysyntä lisääntyy vähitellen talonrakentamisen uudistuotannon kasvun myötä. Lemminkäinen odottaa talotekniikan liiketoiminnan kehittyvän vuoden loppua kohden alkuvuotta paremmin.

Lemminkäinen pitää aiemman ohjeistuksensa muuttumattomana, ja arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010. Arvio perustuu aiempaa suurempaan tilauskantaan ja tilauskannan katekantaan.

 

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 4. elokuuta klo 14.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Lemminkäinen Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263

Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515

Katri Sundström, sijoittajasuhteet, puh. 02071 54813

 

LIITTEET:

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011

Osavuosikatsauksen taulukko-osa

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.