Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011: Kannattavuus parani selvästi infrarakentamisen johdosta. Talonrakentamisessa tulos painottuu vuoden loppuun.

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.11.2011 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2011: Kannattavuus parani selvästi infrarakentamisen johdosta. Talonrakentamisessa tulos painottuu vuoden loppuun. Keskeistä heinä-syyskuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Tilauskanta kasvoi 21 % ja oli 1 485,4 milj. euroa (1 230,0). - Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 27 % ja oli 748,8 milj. euroa (589,2). - Liikevoitto h

LEMMINKÄINEN OYJ            OSAVUOSIKATSAUS             3.11.2011 KLO 8.00

  

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2011: Kannattavuus parani selvästi infrarakentamisen johdosta. Talonrakentamisessa tulos painottuu vuoden loppuun.

  

Keskeistä heinä-syyskuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon:

   - Tilauskanta kasvoi 21 % ja oli 1 485,4 milj. euroa (1 230,0).

   - Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 27 % ja oli 748,8 milj. euroa (589,2).

   - Liikevoitto heinä-syyskuussa kasvoi 64 % ja oli 51,7 milj. euroa (31,5).
     Liikevoittoprosentti oli 6,9 % (5,4).

   - Tulos ennen veroja kasvoi 81 % ja oli 45,6 milj. euroa (25,2).

   - Osakekohtainen tulos kasvoi 63 % ja oli 1,76 euroa (1,08).

Keskeistä tammi-syyskuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon:

   - Liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 22 % ja oli 1 615,1 milj. euroa (1 325,9).

   - Liikevoitto kasvoi 83 % ja oli 44,3 milj. euroa (24,2). Katsauskauden liikevoittoprosentti oli 2,7 % (1,8).

   - Tulos ennen veroja oli 31,6 milj. euroa (7,5).

   - Osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 1,80 euroa (0,15).

   - Yhtiön korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 363,0 milj. euroa (401,0).

   - Tammi-syyskuun liikevoitto ja tulos ennen veroja eivät sisällä kattoliiketoiminnan myynnin vaikutusta.

   - Katsauskauden tulosta parantaa Mesta Industri AS:n yrityskaupassa syntynyt negatiivinen liikearvo
    11,0 milj. euroa. Liikearvon määrä täsmentyi vielä vuoden kolmannella neljänneksellä.

  

Avainluvut, IFRS,
milj. euroa
7-9/
2011
7-9/
2010
Muutos 1-9/
2011
1-9/
2010
Muutos 1-12/
2010
Liikevaihto 748,8 589,2 27 % 1 615,1 1 325,9 22 % 1 829,6
 - josta kansainvälistä
 toimintaa
297,1 198,4 50 % 549,1 416,5 32 % 543,5
Liikevoitto 51,7 31,5 64 % 44,3 24,2 83 % 29,6
Liikevoitto-% 6,9 5,4   2,7 1,8   1,6
Tulos ennen veroja 45,6 25,2 81 % 31,6 7,5 yli 100 7,6
Tulos lopetetuista
toiminnoista
  0,9   11,3 -0,1   -0,6
Katsauskauden tulos 35,0 19,7 78 % 35,6 3,1 yli 100 1,2
Osakekohtainen tulos, euroa 1,76 1,08 63 % 1,80 0,15 yli 100 0,02
Liiketoiminnan rahavirta 148,7 14,7   13,7 -82,2   -37,2

 

 

 

Avainluvut, milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 Muutos 31.12.2010
Tilauskanta 1 485,4 1 230,0 21 % 1 226,4
- josta myymätön osuus 178,0 102,2 74 % 135,3
- josta kansainvälistä toimintaa 527,2 252,3 yli 100 294,3
Taseen loppusumma 1 679,1 1 206,0 39 % 1 065,3
Korollinen nettovelka 363,0 401,0 -9 % 349,2
Omavaraisuusaste, % 23,5 30,7   35,2
Nettovelkaantumisaste, % 103,0 120,1   104,7
Sijoitetun pääoman tuotto
(liukuva 12 kk), %
9,2 7,0   7,0

 

 

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Kuluva vuosi on kokonaisuutena vastannut odotuksiamme, vaikkakin toimialakohtaiset erot ovat suuret. Infrarakentaminen-toimialalla kausi on ollut hyvä erityisesti Norjan ja Tanskan päällystyksessä, betonirakentamisessa ja kalliorakentamisessa. Kesän alussa ostamamme norjalainen Mesta Industri täydentää tarjontaamme erinomaisesti, ja Norjassa päällystystoimintamme liikevaihto oli Suomea suurempi. Talonrakentamisessa kohteiden valmistuminen jää - kuten aiemmin olemme kertoneet - vuoden loppuun."

"Toisella neljänneksellä ennätyskorkealle yltänyt tilauskantamme on pysynyt hyvällä tasolla. Tämä kertoo, että eri puolilla Lemminkäistä tehdyt toimenpiteet kilpailukykymme vahvistamiseksi alkavat tuottaa tulosta. Lokakuussa julkistetut strategiatarkennukset suuntaavat toimintaamme alueille, jossa meillä on erikoisosaamista tai ennestään vahva markkina-asema ja täten vahva pohja kannattavalle kasvulle. Näitä ovat erityisesti infrarakentaminen muissa Pohjoismaissa, omaperustainen asuntorakentaminen Suomessa ja Pietarin alueella sekä talotekniikan huolto- ja ylläpitopalvelut."

"Vauhdittaaksemme pysyvää kannattavuuden parannusta käynnistimme lokakuussa tehostamisohjelman, jolla tavoittelemme vuositasolla 50 miljoonaa euroa keveämpää kustannusrakennetta vuoden 2013 jälkeen. Kesällä käynnistynyt hankintaprojekti tuo arvioidemme mukaan tästä 30 miljoonaa euroa. Lisäksi selkeytämme organisaatio- ja johtamisrakenteitamme, prosessejamme ja toimipisteverkostoamme. Valitettavasti tämä tarkoittaa myös todennäköisiä henkilöstövähennyksiä niin Suomessa kuin muissa toimintamaissamme. Toimenpiteet kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi ovat kuitenkin välttämättömät, kun yleinen taloudellinen tilanne on alkuvuotta epävarmempi."

 

Ohjeistus vuodelle 2011:

Lemminkäinen pitää aiemman ohjeistuksensa muuttumattomana ja arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010. Arvio perustuu vuoden kolmannen neljänneksen hyvään tuloskehitykseen ja korkeana pysyneeseen tilauskantaan.  

 

Markkinanäkymät:

Rakennusteollisuus RT arvion mukaan rakentamisen kokonaismäärä Suomessa kasvaa vielä tänä vuonna 4 prosenttia, mutta ensi vuonna määrä jäänee kuluvan vuoden tasolle. Vaikka yleinen taloustilanne on jo heikentynyt, ja pelko uudesta taantumasta lisääntynyt, muutokset rakentamiseen näkyvät viiveellä. Siten ensi vuoden alkupuolisko jatkuu vielä rakentamisessa kohtuullisena jo käynnistettyjen hankkeiden ansiosta. Venäjällä uusien asuntojen kysyntä kasvaa edelleen. Samoin pohjoismaisen infrarakentamisen määrän odotetaan kasvavan 3 - 6 prosenttia tänä ja ensi vuonna.

 

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 3. marraskuuta klo 14.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Lemminkäinen Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263

Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515

Katri Sundström, sijoittajasuhteet, puh. 02071 54813

 

LIITTEET:

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011
Osavuosikatsauksen taulukko-osa

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Vuoden 2012 alusta neljäs toimiala on kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi