Lemminkäinen täsmentää strategiaansa ja käynnistää tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi; kansainvälisistä toiminnoista neljäs toimiala

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.10.2011 KLO 9.00 Lemminkäinen täsmentää strategiaansa ja käynnistää tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi; kansainvälisistä toiminnoista neljäs toimiala Lemminkäinen on täsmentänyt strategiaansa vuonna 2013 päättyvälle strategiakaudelle. Yhtiön päätavoitteet ovat edelleen kannattava kasvu ja vakavaraisuuden vahvistaminen. Liiketoiminnoissa painopistettä siirretään parempaa kannattavuutta tuottaviin segmentteihin. Lisä

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          10.10.2011 KLO 9.00

 

Lemminkäinen täsmentää strategiaansa ja käynnistää tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi; kansainvälisistä toiminnoista neljäs toimiala

Lemminkäinen on täsmentänyt strategiaansa vuonna 2013 päättyvälle strategiakaudelle. Yhtiön päätavoitteet ovat edelleen kannattava kasvu ja vakavaraisuuden vahvistaminen. Liiketoiminnoissa painopistettä siirretään parempaa kannattavuutta tuottaviin segmentteihin. Lisäksi yhtiö käynnistää tehostamisohjelman, jonka arvioidaan tuovan 50 miljoonan euron säästöt vuositasolla. Kasvua haetaan kansainvälisistä toiminnoista. Lemminkäinen muodostaa kansainvälisistä toiminnoista uuden, neljännen toimialan kannattavan kasvun vauhdittamiseksi ja varmistaakseen yhtiön kilpailukyvyn kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Lemminkäinen vahvistaa aiemmat taloudelliset tavoitetasot vuonna 2013 päättyvälle strategiakaudelle:

•           yli 18 prosentin sijoitetun pääoman tuotto,
•           omavaraisuusaste vähintään 35 prosenttia ja
•           liikevaihdon kasvu keskimäärin 10 prosenttia.

Osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan ja tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille osinkoina vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Strategian täsmennykset

Suomen toiminnoissa Lemminkäinen keskittyy erityisesti kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Talonrakentamisessa tavoitteena on kasvattaa omaperustaisen tuotannon osuutta yli 50 prosenttiin (n. 25 % vuonna 2010) ja vahvistaa Lemminkäisen markkinaosuutta asuntorakentamisessa. Talotekniikan huolto- ja ylläpitopalveluita vahvistetaan. Tavoitteena on nostaa palveluliiketoiminnan osuus talotekniikka-toimialan liikevaihdosta noin 50 prosenttiin (n. 30 % vuonna 2010).

Kasvua haetaan kansainvälisistä toiminnoista. Pietarin asuntorakentamisessa tavoitteena on aloittaa vuosittain noin 1 000 asunnon rakentaminen.  Norjan, Tanskan ja Ruotsin infrarakentamisessa tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa noin 100 miljoonalla eurolla vuosina 2012–2013. Päällystystoiminnan ohella Lemminkäinen hakee kasvua infrarakentamisen erikoisurakoinnista, jossa yhtiö on saavuttanut hyvän kilpailuaseman muun muassa kallio- ja pohjarakentamisen kasvavilla pohjoismaisilla markkinoilla. Kasvua vauhditetaan tarvittaessa yrityskaupoilla.

Kansainvälisistä toiminnoista neljäs toimiala

Kansainvälistä toiminnoista muodostetaan 1.1.2012 alkaen Lemminkäisen neljäs toimiala. Suomen ohella Lemminkäisen päämarkkina-alueet ovat Venäjän lähialueet, muut Pohjoismaat ja Baltian maat.

"Kansainvälinen toiminta muodostaa noin kolmanneksen Lemminkäisen liikevaihdosta ja näemme suurimman kasvupotentiaalin Suomen ulkopuolella. Tavoitteemme on, että lähivuosina kansainvälisten toimintojen osuus on noin 40 % liikevaihdostamme. Esimerkiksi Skandinavian infrarakentamisessa liikevaihtomme on kasvanut noin 100 miljoonaa euroa marraskuussa 2009 julkistetun strategian jälkeen.  Toimialamuutoksella on tarkoitus ottaa nämä kasvavat markkinat entistä paremmin huomioon johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä", Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki sanoo.

Tehostamisohjelmalla 50 miljoonan euron säästöt

Lemminkäinen vauhdittaa kannattavuuskehitystä tehostamisohjelmalla, jonka tavoitteena ovat vuositasolla 50 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2013 jälkeen. Lemminkäisen arvion mukaan noin puolet säästöistä toteutuu jo vuonna 2012. Tehostamisohjelma koskee yhtiön kaikkia toimintoja.

"Vaikka tilauskantamme on hyvällä tasolla, emme ole kannattavuuteemme tyytyväisiä. Myös yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus on lisääntynyt. Tehokkuutta haetaan kehittämällä omaa toimintaamme ja karsimalla kustannuksia. Arvioimme muun muassa johtamisen ja hallinnon rakenteiden keventämistä. Hankintojen tehostamisella on merkittävä rooli. Tarkemmat suunnitelmat valmistuvat vuoden 2011 loppuun mennessä. Henkilöstövaikutuksilta valitettavasti tuskin voidaan välttyä", Kohtamäki linjaa.

Vuoden 2011 ohjeistus ennallaan

Vaikka Lemminkäinen näkee yleisen taloudellisen epävarmuuden lisääntyneen, yhtiö pitää aiemman ohjeistuksensa muuttumattomana. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010.


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
Lemminkäinen Oyj
Puh. +358 2071 53263

Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman
Lemminkäinen Oyj
Puh. +358 2071 53515


 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Vuoden 2012 alusta neljäs toimiala on kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi