Lemminkäinen aloittaa neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.10.2011 KLO 10.00 LEMMINKÄINEN ALOITTAA NEUVOTTELUT HENKILÖSTÖN VÄHENTÄMISEKSI Lemminkäinen tehostaa toimintaansa kannattavuutensa ja kilpailukykynsä kohentamiseksi. Huolimatta kasvaneesta tilauskannasta kannattavuuus ei ole kohentunut tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on heikentynyt. Lemminkäinen tiedotti 10.10.2011 strategiansa täsmennyksistä sekä koko konsernia koskevasta tehostamisohjelmasta. Teho

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          18.10.2011 KLO 10.00

LEMMINKÄINEN ALOITTAA NEUVOTTELUT HENKILÖSTÖN VÄHENTÄMISEKSI

Lemminkäinen tehostaa toimintaansa kannattavuutensa ja kilpailukykynsä kohentamiseksi. Huolimatta kasvaneesta tilauskannasta kannattavuuus ei ole kohentunut tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on heikentynyt.

Lemminkäinen tiedotti 10.10.2011 strategiansa täsmennyksistä sekä koko konsernia koskevasta tehostamisohjelmasta. Tehostamisella tavoitellaan vuositasolla 50 miljoonan euron pysyviä kustannussäästöjä vuoden 2013 jälkeen. Hankintatoimen tehostamisen osuus tavoitteesta on noin 30 miljoonaa euroa. Noin 20 miljoonan euron säästöjä tavoitellaan esimerkiksi tehostamalla omaa toimintaa, nykyisiä prosesseja, toimipisteverkostoa sekä organisaatio- ja johtamisrakenteita. Lemminkäisen arvion mukaan noin puolet säästöistä toteutuu jo vuonna 2012.

Osana tehostamisohjelmaa Lemminkäinen aloittaa henkilöstöryhmiensä kanssa neuvottelut toiminnan tehostamisesta, mahdollisista henkilöstön vähennyksistä ja kustannusten karsimisesta. Neuvottelut koskevat koko Lemminkäinen-konsernia Suomessa ja muissa toimintamaissa.

Yt-neuvottelut aloitetaan Suomen toimintojen osalta 24.10.2011. Lemminkäisen kansainvälisissä toiminnoissa neuvottelut toteutetaan paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti, ja ne pyritään toteuttamaan saman aikataulun puitteissa Suomessa käytävien neuvotteluiden kanssa. Lemminkäinen arvioi vähennystarpeen olevan koko konsernissa enintään 300 henkilötyövuotta. Yhteistoimintamenettelyssä pyritään löytämään vaihtoehtoisia sopeuttamistoimia henkilöstövähennyksille.

 
Yhtiön palveluksessa on noin 8 000 henkilöä, joista Suomessa työskentelee noin 70 prosenttia.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
Lemminkäinen Oyj
Puh. +358 2071 53263

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

  

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Vuoden 2012 alusta neljäs toimiala on kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi