Erkki Pentin kuolinpesän omistus Lemminkäinen Oyj:ssä siirtynyt Anna Pentti ja Heppu Pentin omistamalle PNT Group Oy:lle

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2011 KLO 15.15 ERKKI PENTIN KUOLINPESÄN OMISTUS LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ SIIRTYNYT ANNA PENTIN JA HEPPU PENTIN OMISTAMALLE PNT GROUP OY:LLE Lemminkäinen Oyj on 2.12.2011 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisen Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen. Erkki Pentin kuolinpesä on ilmoittanut, että 2.12.2011 suoritetun osittaisen perinnönjaon seurauksena kuolinpesään kuuluvat Lemminkäinen Oyj:n osakkeet on jaettu

LEMMINKÄINEN OYJ  PÖRSSITIEDOTE  2.12.2011 KLO 15.15

 

ERKKI PENTIN KUOLINPESÄN OMISTUS LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ SIIRTYNYT ANNA PENTIN JA HEPPU PENTIN OMISTAMALLE PNT GROUP OY:LLE 


Lemminkäinen Oyj on 2.12.2011 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisen Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Erkki Pentin kuolinpesä on ilmoittanut, että 2.12.2011 suoritetun osittaisen perinnönjaon seurauksena kuolinpesään kuuluvat Lemminkäinen Oyj:n osakkeet on jaettu puoliksi Anna Pentin ja Heppu Pentin kesken. Tämän jälkeen Anna Pentti ja Heppu Pentti ovat luovuttaneet omistamansa Lemminkäinen Oyj:n osakkeet apporttiluovutuksina heidän tasaosuuksin omistamalle PNT Group Oy:lle.

Järjestelyn seurauksena Erkki Pentin kuolinpesän omistus Lemminkäinen Oyj:ssä on vähentynyt 3 673 956:sta osakkeesta eli noin 18,7 prosentista Lemminkäinen Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä nollaan. PNT Group Oy:n omistusosuus Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut vastaavan määrän ja ylittänyt siten 15 prosenttia Lemminkäinen Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Lemminkäinen Oyj:llä on yhteensä 19 644 764 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä  
 
LISÄTIETOJA:
Sijoittajasuhdepäällikkö Katri Sundström
Lemminkäinen Oyj
Puh. +358 2071 54813

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Vuoden 2012 alusta neljäs toimiala on kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi.