CORRECTION: Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2010

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 10.2.2011 KLO 8.30 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010: Yhtiön tulos jäi heikoksi vuonna 2010, näkymät tulevaan selvästi paremmat Teknisen vian vuoksi tiedotteen taulukko ei näkynyt kaikilla vastaanottajilla. Lähetämme tästä syystä pörssitiedotteen uudelleen. Kehitys vuonna 2010 (vertailuluku 2009) - Tilauskanta kasvoi 15 % ja oli 1 226,4 milj. euroa (1 064,5) - Konsernin liikevaihto pieneni 4 % ja oli 1 892,5 milj. euroa (1 965,5).

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010         10.2.2011 KLO 8.30

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010: Yhtiön tulos jäi heikoksi vuonna 2010, näkymät tulevaan selvästi paremmat

Teknisen vian vuoksi tiedotteen taulukko ei näkynyt kaikilla vastaanottajilla. Lähetämme tästä syystä pörssitiedotteen uudelleen.

Kehitys vuonna 2010 (vertailuluku 2009)

- Tilauskanta kasvoi 15 % ja oli 1 226,4 milj. euroa (1 064,5)
- Konsernin liikevaihto pieneni 4 % ja oli 1 892,5 milj. euroa (1 965,5).
- Liikevoitto oli 29,0 milj. euroa (23,2) ja liikevoittoprosentti 1,5 % (1,2). Vertailuvuoden 2009 liikevoittoa rasitti 54 milj. euron osuus KHO:n määräämästä seuraamusmaksusta.
- Omavaraisuusaste oli 35,2 % (30,9) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 % (5,4)
- Hallituksen esitys osingosta 0,50 euroa osakkeelta (0,00)
- Yhtiö arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010.

 

Avainluvut1) 1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009
         
Liikevaihto, Me 1 892,5 1 965,5 518,9 525,1
josta kansainvälistä toimintaa, Me
543,5

527,6

127,0

135,1
Liikevoitto, Me 29,0 23,2 4,7 12,0
Liikevoitto-% 1,5 1,2 0,9 2,3
Tulos ennen veroja, Me 6,8 -10,2 -0,7 4,0
Osakekohtainen tulos, e 0,02 -1,54 -0,14 -0,04
Liiketoiminnan rahavirta, Me -37,2 64,2 45,1 67,7
         
  31.12.2010 31.12.2009    
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,0 5,4    
Omavaraisuusaste, % 35,2 30,9    
Nettovelkaantumisaste, % 104,7 110,5    
         
Korollinen nettovelka, Me 349,2 324,7    
         
Tilauskanta, Me 1 226,4 1 064,5    
josta myymätön osuus 135,3 103,2    
josta kansainvälistä toimintaa 294,3 224,4    

 

1) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.

 

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Rakennusalan vuonna 2008 alkanut syvä taantuma tuntui viime vuonnakin. Liiketoimintaa haittasi pitkä ja ankara talvi, joka vaikutti varsinkin päällystystöihin Norjassa ja Baltiassa. Uskon että markkinoilla pohja on nyt saavutettu. Näkymät alkavalle vuodelle ovat viimevuotista valoisammat", toteaa Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

"Vuonna 2010 kasvua ei markkinasyistä tullut ja kannattavuutemme oli heikko. Taustalla löytyy iso joukko syitä: kova talvi, kustannustason nousu, ankara kilpailutilanne monilla rakentamisen aloilla sekä tiettyjen, syvimmän laman aikana myytyjen liikekohteiden ennakoitua suurempina toteutuneet vuokravastuut. Tulostamme rasittivat myös konsernin rakennejärjestelyihin ja sopeuttamistoimenpiteisiin liittyneet kertaluonteiset erät."

Kohtamäki uskoo, että Lemminkäisen kilpailukyky on nyt parantunut: "Olemme selkiyttäneet yhtiörakennettamme ja uudistaneet toimintatapojamme. Lähdemme vuoteen 2011 kevyemmällä ja tehokkaammalla toimintamallilla. Pystymme entistä paremmin yhdistämään Lemminkäisen eri osien osaamista asiakkaiden eduksi. Sisäinen tehokkuutemme on parantunut ja hyödynnämme suuruuden etuja entistä tehokkaammin esimerkiksi hankinnoissa. Luonnollisesti terve ja edellisvuotta suurempi tilauskanta luo hyvän pohjan alkaneelle vuodelle."

Kohtamäki on tyytyväinen vahvistuneeseen taseeseen. "Omavaraisuusasteemme, 35,2 prosenttia, on nyt pitkän tähtäimen tavoitteemme tasolla. Rahoituspohjamme on laajempi ja velkasalkkumme maturiteettijakauma aiempaa pidempi. Vahvempi tase antaa meille liikkumavaraa konsernin kehittämisessä ja kasvussa sekä alentaa rahoituskustannuksiamme."

"Piristyneen markkinatilanteen sekä paremman tilauskannan johdosta meillä on hyvät edellytykset liikevaihdon kasvattamiseen ja tulosparannukseen vuonna 2011", Kohtamäki uskoo. 

Lähiajan näkymät

Kotimaassa rakentamisen määrän odotetaan jatkavan maltillista kasvuaan vuonna 2011. Asuntorakentamista vauhdittavat edelleen matalat korot ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa. Vuonna 2010 Lemminkäisen omaperusteinen asuntotuotanto yli kolminkertaistui edellisvuodesta, kun yhtiö aloitti kaikkiaan 1 191 uuden asunnon rakentamisen. Mikäli asuntomarkkinat pysyvät suotuisana, arvioidaan aloitusmäärien olevan samalla tasolla myös tulevana vuonna. Toimitilarakentamisessa vuosittainen aloitusmäärien pohja lienee saavutettu, mutta suurta kasvua alalle ei ole vielä odotettavissa.

Venäjällä asuntorakentamisen arvioidaan jatkuvan vilkkaana, vaikka asuntoja valmistuu vuonna 2011 jonkin verran edellisvuotta vähemmän. Notkahdus johtuu pääosin taantumavuosien vähäisistä aloitusmääristä. Lemminkäisellä on Pietarissa käynnissä noin 150 asunnon rakentaminen, ja tulevana keväänä yhtiön tavoitteena on aloittaa lisäksi yli 500 asunnon rakennustyöt.

Kaikissa Pohjoismaissa infrarakentamisen kokonaismäärän odotetaan pysyvän vuonna 2011 edellisvuoden tasolla tai kasvavan jonkin verran. Lemminkäisen vahva markkina-asema infrarakentamisessa kaikilla sen liiketoiminta-alueilla antaa hyvän lähtökohdan tasaiseen kasvuun tulevalle vuodelle. Yhtiön panostukset etenkin Ruotsin kalliorakentamisessa ovat tuottaneet hyvää tulosta ja suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Norjassa infrarakentamisen työkaudesta odotetaan viimevuotista parempaa. Kotimaassa infrarakentamisen kysyntää saattaa heikentää valtion rahoituksen niukkuus ja vähentyneet investoinnit kuntasektorilla.

Talotekniikan markkinatilanteen odotetaan vähitellen normalisoituvan talonrakentamisen vilkastumisen myötä. Korjausrakentamisessa painopisteen arvioidaan lähivuosina olevan linjasaneerauksissa ja energiatehokkuutta parantavissa korjaustöissä.

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010. Arvio perustuu parantuneeseen markkinatilanteeseen ja edellisvuoden loppua vahvempaan tilauskantaan.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 10. helmikuuta klo 9.30 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tiedotustilaisuuden jälkeen tilinpäätöstiedotetta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Uusi julkistamismenettely

Lemminkäinen on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2011

Lemminkäinen Oyj julkistaa vuoden 2011 aikana tilinpäätöstiedotteen ja kolme osavuosikatsausta seuraavasti:

10.2.2011 - Tilinpäätöstiedote 2010

5.5.2011 - Osavuosikatsaus, tammi - maaliskuu 2011

4.8.2011 - Osavuosikatsaus, tammi - kesäkuu 2011

3.11.2011 - Osavuosikatsaus, tammi - syyskuu 2011.

Vuoden 2010 vuosikertomus julkaistaan 14.3.2011 alkavalla viikolla (viikko 11).

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhteet, puh. 02071 54813

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa on noin 8 300 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi