Oskari Vilamon rahaston palkinto professori Markku Kuismalle

Lehdistötiedote 25.11.2010

Oskari Vilamon rahaston tämän vuoden tunnustuspalkinto, määrältään 5 000 euroa, on myönnetty Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professorille Markku Kuismalle.

Professori Markku Kuisma on toiminut Suomen ja Pohjoismaiden historian professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2001 alkaen. Kuisma opiskeli Helsingin yliopistossa, jossa hän myös väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1983. Ennen nykyistä tehtäväänsä Markku Kuisma on ollut Turun yliopiston Suomen historian professori, hoitanut historian professuureja Helsingin yliopistossa ja työskennellyt lukuisissa tutkimushankkeissa ja mm. Suomen Akatemian varttuneena tutkijana.

Markku Kuisma on ollut erittäin tuottelias yritys- ja taloushistorioitsija, hän on julkaissut mm. Outokummun, Suomen metsäteollisuuden, Nesteen ja Kansallis-Osake-Pankin historiat. Viime vuonna ilmestyi Kuisman kirjoittama Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000, ja tämän vuoden alussa Sodasta syntynyt: Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan. Kuisma on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka mielipiteitä ja näkemyksiä kuunnellaan. Huomiota on herättänyt mm. hänen alkuvuonna ilmestynyt pamflettinsa Rosvoparonien paluu. Raha ja valta Suomen historiassa.

Opinnäytepalkinnot kolmelle väitöskirjalle, yhdelle lisensiaatintyölle ja seitsemälle diplomityölle

Oskari Vilamon rahaston tämänvuotiset väitöskirjapalkinnot on myönnetty tekn.tri Hennu Kjisikille, tekn.tri Lauri Palojärvelle sekä tekn.tri Olli Seppäselle. Väitöskirjapalkinto on määrältään 3 500 euroa.

Rahaston 2 000 euron suuruinen lisensiaatintyöpalkinto on myönnetty tekn.lis. Olli-Pekka Karille.

Rahaston diplomityöpalkinnot on myönnetty arkkitehti Elina Alatalolle, arkkitehti Jenni Höltälle, maisema-arkkitehti Sini Korpiselle, dipl.ins. Mikko Peltomaalle, arkkitehti Jaakko Penttilälle, dipl.ins. Jussi Vakkilaiselle sekä dipl.ins. Kimmo Virtaselle. Diplomityöpalkinto on määrältään 2 000 euroa.

Liikesivistysrahastoon kuuluvan, talousneuvos Oskari Vilamon nimeä kantavan rahaston tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Rahasto on perustettu vuonna 1985.

Rahasto on myöntänyt vuosittaisen tunnustuspalkinnon vuodesta 1986 alkaen, tänä vuonna 25. kerran. Opinnäytepalkintoja on myönnetty vuodesta 1993 lähtien. Yhteensä rahasto on tämän vuoden palkinnot mukaan lukien palkinnut 36 väitöskirjaa, 19 lisensiaatin työtä sekä 68 diplomityötä.

LISÄTIETOJA:

Oskari Vilamon Rahasto
Fil.maist. Matti Aalto
Puh. 0400 408 173
matti.aalto@lemminkainen.fi
www.lemminkainen.fi/oskarivilamo