Lemminkäinen tehostaa sisäisiä tukipalveluitaan

LEHDISTÖTIEDOTE 1.10.2010

Lemminkäinen siirtyy strategiansa mukaisesti liiketoiminnan sisäisissä tukipalveluissa keskitetympään toimintamalliin. Osana toimintamallin muutosta Lemminkäinen aloittaa yhteistoimintaneuvottelut arviolta 100 henkilön vähentämisestä. Mahdolliset henkilöstövähennykset toteutuvat vuoden 2011 aikana.

Toimintamallin uudistuksen tavoitteena on, että liiketoiminnot voivat keskittyä entistä paremmin ydintoimintaansa, minkä tueksi ne saavat sisäisistä tukipalveluista entistä monipuolisempia, laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti. Uusi sisäisten tukipalveluiden toimintamalli otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2011 alusta. Se koskee taloushallintoa, tietohallintoa, henkilöstötoimea, viestintää ja markkinointia sekä liiketoimintakohtaisia sisäisiä palveluita. Lakiasioissa siirryttiin jo vuoden 2010 alussa yhtenäiseen toimintamallin.

”Nykyinen strategiamme rakentaa yhtä, yhtenäistä Lemminkäistä. Uskomme, että tiiviimmällä sisäisellä yhteistyöllä saamme kilpailuetua ja pystymme parantamaan kannattavuuttamme”, toimitusjohtaja Timo Kohtamäki toteaa. ”Olemme tänä vuonna selkeyttäneet yhtiörakennettamme fuusioimalla tytäryhtiötämme. Tämä osaltaan helpottaa tukitoimintojen tehostamista. Valitettavasti toiminnan kehittäminen ja tehostaminen johtaa tukipalveluissa työskentelevien henkilöiden määrän vähentämiseen.”

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, Lemminkäinen Oyj
Puh. 02071 53263