Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2010 KLO 11.45 LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 16.4.2010 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei tilikaudelta 2009 jaeta osinkoa. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten luku

LEMMINKÄINEN OYJ		PÖRSSITIEDOTE		16.4.2010 KLO 11.45


LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 16.4.2010 yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2009 ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei tilikaudelta 2009
jaeta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Mikael Mäkinen,
Kristina Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Teppo Taberman. 

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 kuukaudessa sekä kokouspalkkioksi
500 euroa kokoukselta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 500
euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Matkakustannukset
korvataan laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa kohtaa kutsuajan osalta vastaamaan
voimassaolevaa osakeyhtiölakia. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta
Lemminkäisen verkkosivuilla. Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Johan Nybergh, puh. 02071 54811,
johan.nybergh@lemminkainen.fi 


Helsingissä 16.4.2010

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä