Lemminkäinen Oyj:n suunnattu osakeanti institutionaalisille sijoittajille ja tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2010 KLO 9.45 LEMMINKÄINEN OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE JA TYTÄRYHTIÖIDEN VÄHEMMISTÖOMISTAJILLE Ei julkaistavaksi tai jaettavaksi suoraan tai välillisesti, kokonaan eikä osittain, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan tai näissä maissa. Lemminkäinen Oyj:n (jäljempänä "Lemminkäinen" tai "Yhtiö") hallitus on 17.3.2010 päättänyt kahdesta erillisestä osakeannista siten, että uusien liikkeesee

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE 		17.3.2010 KLO 9.45 		


LEMMINKÄINEN OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE JA
TYTÄRYHTIÖIDEN VÄHEMMISTÖOMISTAJILLE 

Ei julkaistavaksi tai jaettavaksi suoraan tai välillisesti, kokonaan eikä
osittain, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan
tai näissä maissa. 

Lemminkäinen Oyj:n (jäljempänä "Lemminkäinen" tai "Yhtiö") hallitus on
17.3.2010 päättänyt kahdesta erillisestä osakeannista siten, että uusien
liikkeeseenlaskettavien osakkeiden yhteismäärä on 2.623.514 osaketta edustaen
yhteensä noin 13,35 prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä osakeantien jälkeen.
Osakkeiden merkintähinta on 23,25 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet merkitään
kaupparekisteriin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
("Helsingin Pörssi") arviolta 23.3.2010. Osakeantien tarkemmat ehdot on kuvattu
alla. 

Instituutionaalisille sijoittajille suunnattu osakeanti

Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen
hyväksymien yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi
yhteensä enintään 1.700.000 Yhtiön uutta osaketta ("Instituutioanti").
Osakeanti toteutetaan Yhtiön strategian tukemiseksi sekä yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseksi. Lisäksi osakeanti mahdollistaa yhtiön
osakaspohjan laajentumisen joka on omiaan lisäämään yhtiön osakkeen
likviditeettiä. Päätös osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen
12.11.2009 antamaan valtuutukseen. 

Yhtiön uuden osakkeen osakekohtainen merkintähinta on 23,25 euroa. Osakkeiden
merkintähinta perustuu osakkeiden viimeaikaiseen kurssikehitykseen sekä
sijoittajien kysynnän määrittämään hintatasoon. Instituutioannilla kerätään
yhteensä 39.525.000 euroa ja se kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Kaikki Instituutioannissa tarjotut osakkeet on
merkitty. 

Instituutioannin yhteydessä annettavat uudet osakkeet oikeuttavat käyttämään
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet
on merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet kirjataan merkitsijöiden
arvo-osuustileille ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 23.3.2010. 

Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Tekmanni Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n
vähemmistöosakkeenomistajille suunnattu osakeanti 

Lemminkäinen Oyj:n hallitus on lisäksi päättänyt osakeannista, jossa Yhtiö
tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Lemminkäinen Oyj:n
tytäryhtiöiden Tekmanni Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n
vähemmistöosakkeenomistajien merkittäväksi osakevastiketta vastaan yhteensä
enintään 923.514 Yhtiön uutta osaketta ("Osakevaihto"). Osakevaihto on osa
Lemminkäinen-konsernin omistusrakenteen selkeyttämistä.  Konsernin
omistusrakennetta selkeytetään osakevaihtojen kautta siten, että
vähemmistöosakkeenomistajat luopuvat Tekmanni Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n
tytäryhtiöissä osakeomistuksestaan saaden tilalle ensiksi Tekmanni Oy:n ja
Lemminkäinen Talo Oy:n osakkeita, jotka puolestaan vaihdetaan välittömästi
Lemminkäinen Oyj:n osakkeisiin.  Päätös Lemminkäinen Oyj:n osakeannista
perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 12.11.2009 antamaan valtuutukseen. 

Osakkeen merkintähinta Yhtiön tytäryhtiöiden vähemmistöosakkeenomistajille
suunnatussa Lemminkäisen annissa on 23,25 euroa, joka on sama kuin
Instituutioannissa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Kaikki Osakevaihdon yhteydessä tarjotut osakkeet
on merkitty. 

Osakevaihdon yhteydessä annettavat uudet osakkeet oikeuttavat käyttämään
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia Yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet
on merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet kirjataan merkitsijän
arvo-osuustilille ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 23.3.2010. 

Osakevaihdon yhteydessä annettavaan 81.339 osakkeeseen kohdistuu
luovutusrajoitus, joka päättyy viimeistään Yhtiön tiettyjen tytäryhtiöiden
tilikauden 2012 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Mikäli Yhtiön eräiden
tytäryhtiöiden tietyt taloudelliset kriteerit eivät täyty, palautuu enintään
81.339 Osakevaihdon yhteydessä liikkeeseenlaskettua osaketta Yhtiölle
viimeistään vuonna 2013. 

Osakeantien perusteella yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee nykyisestä
17.021.250 osakkeesta 19.644.764 osakkeeseen. 

Aventum Oy toimii yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja instituutioannin
järjestäjänä. 


Helsinki 17.3.2010

LEMMINKÄINEN OYJ

Timo Kohtamäki
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA 
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, p. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 02071 53515

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa
on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi 

DISCLAIMER:

The information herein may not be distributed or sent into the United States,
Australia, Canada, Japan or South Africa. The information contained herein
shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy,
nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any
jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior
to registration, exemption from registration or qualification under the
securities laws of any such jurisdiction. 

The information contained herein does not constitute an offer of securities for
sale in the United States. The securities referenced in this release may not be
offered or sold in the United States absent registration or an exemption from
registration as provided in the United States Securities Act of 1933, as
amended, and the rules and regulations thereunder. Lemminkäinen Corporation
does not intend to register any portion of the placement in the United States
or to conduct a public offering of any securities in the United States. 

This communication does not constitute an offer of securities to the public in
the United Kingdom. This communication is directed only at (i) persons who are
outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in
matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FP Order")
and (iii) high net worth entities falling within Article 49(2) of the FP Order,
and other persons to whom it may lawfully be communicated, (all such persons
together being referred to as "relevant persons"). Any investment activity to
which this communication relates will only be available to, and will only be
engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should
not act or rely on this document or any of its contents. 

Aventum Oy is acting exclusively for Lemminkäinen Corporation and no one else
in connection with the placing, and will not regard any other person (whether
or not a recipient of this release) as their respective and will not be
responsible to anyone other than Lemminkäinen Corporation for providing the
protections afforded to their respective clients, nor for giving advice in
relation to the placing or any transaction or arrangement referred to herein.
No representation or warranty, express or implied, is made by Aventum as to the
accuracy, completeness or verification of the information set forth in this
release.