Lemminkäinen Betonituote Oy ja Omni-Sica Oy fuusioidaan Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:öön 1.6.2010

LEHDISTÖTIEDOTE 31.5.2010

Lemminkäinen Rakennustuotteet -toimialan yhtiöt yhdistetään 1.6.2010, jolloin Lemminkäinen Betonituote Oy ja Omni-Sica Oy fuusioidaan Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:öön. Fuusioituminen on osa Lemminkäinen-konsernin strategian mukaista toiminnan yhtenäistämistä.

Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy toimii jatkossa kolmella liiketoiminta-alueella: kattoliiketoiminta (bitumiset katto- ja vedeneristystuotteet, urakointi, korjausrakentaminen, huolto), betoniliiketoiminta (porras- ja julkisivuelementit, ympäristötuotteet betonista ja luonnonkivistä, asennusurakointi, valmisbetoni) ja urheilurakentaminen (urheilu- ja ympäristörakentaminen, erikoispinnoitteet).
Lisäksi yritys hoitaa Lemminkäinen-konsernin logistiikkatoiminnot.

Lemminkäisen rakennustuotteet-toimialan johtajana ja Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n toimitusjohtajana toimii Erkki Lönnrot. Kattoliiketoiminnan johtajaksi on nimitetty Jaakko Tuominen, betoniliiketoiminnan johtajaksi Risto Wuorio ja urheilurakentamisen johtajaksi Pekka Peho.

Yhtiöiden liiketoiminnat ja palveluverkostot säilyvät entisellään.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Lönnrot
Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy
puh. 02071 53804