Lemminkäinen alentaa koko vuoden tulosnäkymiään

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.10.2010 KLO 14.50 LEMMINKÄINEN ALENTAA KOKO VUODEN TULOSNÄKYMIÄÄN Lemminkäinen alentaa elokuussa, tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä antamaansa arviota konsernin koko vuoden tuloksesta. Vuoden 2010 tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen, mutta jäävän vuoden 2009 tasosta. Vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon KHO:n määräämää seuraamusmaksua. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla. Aiemmin Le

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE	15.10.2010 KLO 14.50

LEMMINKÄINEN ALENTAA KOKO VUODEN TULOSNÄKYMIÄÄN

Lemminkäinen alentaa elokuussa, tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen julkistamisen
yhteydessä antamaansa arviota konsernin koko vuoden tuloksesta. Vuoden 2010
tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen, mutta jäävän vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon KHO:n määräämää
seuraamusmaksua. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009
tasolla. Aiemmin Lemminkäinen arvioi tuloksen ennen veroja olevan vuoden 2009
tasolla. 

Infrarakentamisessa kotimaan hyvä tuotantokausi ei ole riittänyt kompensoimaan
alkuvuoden ankarasta talvesta johtunutta heikkoa tulosta. Kaikissa Baltian
maissa infrarakentamisen kokonaisvolyymi on pudonnut, ja ankaran kilpailun
vuoksi kannattavuus on huono. Talonrakentamisessa kustannustason nousu ja
liiketilojen ennakoitua vähäisempi käyttäjäkysyntä ovat heikentäneet
kannattavuutta Suomessa. Lisäksi eräiden talonrakennushankkeiden tuloutus on
siirtynyt vuodelle 2011. Talotekniikassa ja rakennustuotteissa kannattavuutta
on heikentänyt kireänä jatkunut kilpailutilanne. 

Lemminkäinen jatkaa strategiansa mukaisesti toimia kannattavuutensa
parantamiseksi. Infrarakentamisessa toimintoja tehostetaan ja kustannustasoa
kevennetään erityisesti Baltiassa. Talonrakennuspuolella on aloitettu
toimenpiteet projektien hallinnan tehostamiseksi. Kustannustehokkuutta saadaan
myös koko Lemminkäinen-konsernin toimintatapoja yhtenäistämällä, hankintoja
tehostamalla ja rakenteita yksinkertaistamalla. Suomessa aloitettiin viime
viikolla yt-neuvottelut arviolta 100 henkilön vähentämisestä.
Henkilövähennykset liittyvät sisäisten tukipalveluiden tehostamiseen ja
keskittämiseen. 

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvaa ja tulos ennen
veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010. Arvio perustuu aloitettuun
ohjelmaan kannattavuuden parantamiseksi, kasvaneeseen tilauskantaan ja
odotukseen, että markkinakehitys jatkuu vakaana. Lemminkäisen tilauskanta
syyskuun lopussa oli 1 230 miljoonaa euroa, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin
vuotta aiemmin. 


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA: 

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
Lemminkäinen Oyj
P. 02071 53263


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa
on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi