Jätkäsaaren Saukonpaaden toinen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

LEHDISTÖTIEDOTE 21.1.2010

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Saukonpaaden uuden asuinalueen toinen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut. Länsisatamankadun ja Saukonpaadenrannan kulmauksessa sijaitsevalle tontille rakennettavan vuokra-asuntokohteen kutsukilpailuun saapuneista neljästä ehdotuksesta voittajaksi valittiin nimimerkki "Lee". Ehdotuksen tekivät Arkkitehtiryhmä A6 Oy ja LOCI Maisema-arkkitehdit Oy.

Arkkitehtuurikutsukilpailun järjesti aluetta rakentava Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseutu (ent. Oy Alfred A. Palmberg Ab) yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Kilpailun tavoitteena oli löytää korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu vuokra-asuntokohteeksi, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti. Kilpailulla haettiin ratkaisua, joka on taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja jossa huomioidaan energiataloudelliset ja ekologisesti kestävät ratkaisut.

Voittajaehdotus ”Lee” on asemakaavan mukainen. Talon julki- ja pihapuoli on erotettu toisistaan selvällä materiaalikontrastilla. Pysäköinti on ratkaistu tehokkaasti rakennusrungon ulkopuolelle kahtena porrastettuna tasona, jotka laskeutuvat kaakkoon. Kannen päällä oleva piha avautuu näin luontevasti Saukonpaadenpuistoon ja aamupäivän aurinkoon.

Ehdotuksen asuntopohjat ovat ansiokkaita. Normaalikerrosten halkaistu runko antaa tehokkaan lähtökohdan keskipinta-alaltaan pienten asuntojen suunnitteluun ja muunteluun. Kattokerroksen suuremmissa huoneistoissa läpitalon ulottuva olohuoneen, ruokailutilan ja niihin molemmin puolin runkoa liittyvien terassien vyöhyke luo avaruutta ja selkeyttä asuntoihin. Voittaneessa ehdotuksessa on 120 asuntoa. Rakennustyöt pyritään aloittamaan 2010.

Rakennettava kortteli sijoittuu Jätkäsaareen rakennettavan Crusellin sillan päähän Saukonpaadessa. Tontti muodostaa merkittävän ja näkyvän kokonaisuuden Jätkäsaaren sisääntulon yhteyteen. Rakennusoikeutta tontilla on 8 800 kerros-m2.

Lehdistökuvat voittaneesta kohteesta ovat ladattavissaosoitteessa www.lemminkainen.fi/saukonpaasi


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIEDOT:
projektipäällikkö Jukka Savolainen
Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseutu
p. 040 723 4767

projektipäällikkö Matti Kaijansinkko
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
p. 09 310 37195

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 9 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni uudistuu. Lemminkäinen Talo Oy:n kaikki alueelliset tytäryhtiöt toimivat nyt yhtenäisen Lemminkäinen-tunnuksen alla. Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseutu (ent. Oy Alfred A. Palmberg Ab) rakentaa asuntoja sekä liike- ja toimitiloja ja tekee peruskorjaustöitä pääkaupunkiseudulla. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli noin 183 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 270 henkilöä.