Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 KLO 9.31 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS Lemminkäinen Oyj on 22.3.2010 vastaanottanut liitteenä olevat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetut Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Lemminkäinen Oyj:n hallitus on 17.3.2010 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 12.11.2009 myöntämän valtuutuksen perusteella tarjota maksullisella suunnatulla osakeannilla yksityisten ja institutionaalisten sijo

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE	23.3.2010 KLO 9.31


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS 

Lemminkäinen Oyj on 22.3.2010 vastaanottanut liitteenä olevat
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetut Lemminkäinen Oyj:n osakkeita
koskevat liputusilmoitukset. 

Lemminkäinen Oyj:n hallitus on 17.3.2010 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen
12.11.2009 myöntämän valtuutuksen perusteella tarjota maksullisella suunnatulla
osakeannilla yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi
yhteensä enintään 1.700.000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi Lemminkäisen
hallitus on 17.3.2010 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 12.11.2009
myöntämän valtuutuksen perusteella tarjota maksullisella suunnatulla
osakeannilla yhtiön tytäryhtiöiden nykyisten ja entisten johtajien tai
työntekijöiden merkittäväksi yhteensä enintään 923.514 yhtiön uutta osaketta. 

Uudet osakkeet on rekisteröity 23.3.2010, jolloin Olavi Pentin ja Erkki Pentin
kuolinpesän omistusosuudet yhtiössä laskivat alle 20 prosenttiin (1/5). Heikki
Pentin kuolinpesän omistusosuus yhtiössä laski osakeantien seurauksena
puolestaan alle 10 prosenttiin (1/10). 

Lemminkäisellä on yhteensä 19.644.764 osaketta sen jälkeen, kun osakeanneissa
annetut uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Lemminkäinen on antanut
osakeanteihin liittyen 17.3.2010 päivätyn pörssitiedotteen. 


Helsinki 23.3.2010

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman
Lemminkäinen Oyj
p. 02071 53515


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa
on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi