Turun ja Helsingin välisen E18-moottoritien Lahnajärvi–Lohja -osuus on avattu

Tiedote 29.1.2009

E18-tie avattiin liikenteelle 28.1.2009 klo 21.00. Tämän 28 kilometrin mittaisen Lahnajärvi–Lohja -osuuden avaamisen jälkeen Turun ja Helsingin väli on kokonaan moottoritietä.

E18-moottoritien Muurla–Lahnajärvi -osuus avattiin liikenteelle marraskuussa 2008. Lahnajärvi–Lohja -osuuden avaamista viivästyttivät tunnelien turvallisuus- ja liikenteenohjausjärjestelmissä esiintyneet puutteet. Turvallisuuteen liittyvät ongelmat on nyt saatu korjattua, ja tien turvallisuus voidaan taata. Poliisi valvoo tehostetusti tunnelien turvallisuutta ja ajokäyttäytymistä tunneleissa.

Tunneli- ja liikenteenohjausjärjestelmien koekäytössä tunnelien turvallisuuteen liittyvät järjestelmät on todettu turvallisuuden kannalta riittävän toimiviksi. Järjestelmien testaus jatkuu kuitenkin vielä kevään ajan, mikä edellyttää vielä moottoritien tilapäisiä sulkemisia joitakin kertoja. Asiasta tiedotetaan erikseen.

Muurlan ja Lohjan välisestä 51,3 kilometrin mittaisesta tieosuudesta peräti kymmenesosa eli yhteensä 5,2 kilometriä kulkee kalliotunneleissa. Tieosuudella on kaikkiaan seitsemän tunnelia. Niistä 2,2 kilometrin pituinen Karnaisten tunneli on Suomen pisin maantietunneli. Kokonaisuutena tiehankkeeseen kuuluvat tunnelit kaksinkertaistavat kerralla Suomen tietunneleiden määrän. Tunneleita on hankkeessa käytetty runsaasti, koska ne lieventävät tien ympäristövaikutuksia muun muassa säästämällä arvokkaita kulttuurimaisemia ja mahdollistamalla eläinten entistä vapaamman liikkumisen.

E18 Muurla–Lohja -hankkeessa on rakennettu muun muassa 51,3 kilometriä uutta moottoritietä, 7 moottoritietunnelia, 8 eritasoliittymää ja 75 siltaa.

Hanke on toteutettu elinkaarimallilla, jossa Tiehallinto ostaa palveluntuottajalta Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä tien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Tieyhtiö vastaa myös hankkeen rahoituksesta. Lemminkäinen on osakkaana sekä Tieyhtiö Ykköstiessä että rakennus- ja ylläpitotöistä vastaavassa Työyhteenliittymä E18:ssa.

Lisätietoja:
Johtaja Harri Kailasalo
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 02071 53394, 0400 401 538
harri.kailasalo@lemminkainen.fi