Senaatti-kiinteistöt ja Konte Oy solmivat sopimukset Maaseutuviraston uuden toimitalon rakentamisesta Seinäjoelle

Lehdistötiedote 31.8.2009, Senaatti-kiinteistöt

Maaseutuviraston toimitalohanke otti konkreettisen askeleen eteenpäin maanantaina 31.8.2009, kun Senaatti-kiinteistöt allekirjoitti rakennushanketta koskevat sopimukset Konte Oy:n ja Seinäjoen kaupungin kanssa. Maaseutuviraston pysyvät toimitilat valmistuvat Seinäjoelle Alvar Aallon katu 5:een vuoden 2011 alussa. Samaan rakennukseen valmistuu toimitiloja myös Seinäjoen kaupungille, jolta Senaatti-kiinteistöt osti tontin rakennusta varten.

Senaatti-kiinteistöt on kilpailuttanut rakennuskohteen ja valinnut toteuttajaksi ja vuokranantajaksi Oy Konte Ab:n, jolta Senaatti-kiinteistöt vuokraa toimitilat. Maaseutuvirasto puolestaan vuokraa tarvitsemansa toimitilat Senaatti-kiinteistöiltä. ”Kyse on uudenlaisesta ns. välivuokrausmallista. Haluamme monipuolistaa toimitilahankintaa perinteisten, valtion omistukseen rakennettavien toimitilojen rinnalla. Näin pystymme paremmin ja joustavammin tarjoamaan asiakkaillemme kuhunkin tilanteeseen sopivia palveluratkaisuja. Samalla toteutuu myös valtion kokonaisetu", toteaa Senaatti-kiinteistöjen Keski-Suomen alueen johtaja Esko Kangaskoski.

Vuokraaminen perustuu maa- ja metsätalousministeriö päätökseen, jolla se kesäkuussa oikeutti Mavin tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen toimitiloista. Toimitilan laajuus on 6413 neliömetriä, josta Mavin tilojen osuus on noin 3 900 neliömetriä. Loput tilat koostuvat Seinäjoen kaupungin ja talon yhteisistä tiloista.

Maaseutuvirastolle ratkaisu viraston pysyvistä toimitiloista on merkittävä virstanpylväs alueellistumisessa Helsingistä Seinäjoelle. Pysyvät toimitilat vakiinnuttavat Mavin toiminnan Seinäjoella. Tällä hetkellä Seinäjoella työskentelee noin 50 mavilaista väliaikaisissa vuokratiloissa.

Mavin tavoitteena on saada monimuotoiset ja muunneltavat, viraston työn luonteen mukaan suunnitellut viihtyisät tilat. Tilojen on tarkoitus tukea liikkuvaa ja hajautettua tapaa tehdä työtä. Ekologisuus ja uusia työn tekemisen muotoja tukeva hyvä työympäristö ovat niin ikään olleet tärkeitä tekijöitä hankkeen valmistelussa. Arkkitehtonisena tavoitteena on luoda kaupunkikuvallinen pari Verotalon kanssa. Rakennusten julkisivujen pääratkaisut ovat yhteneväisiä, mutta yksityiskohdat poikkeavat toisistaan. Suunnittelusta vastaa Arkjaatiset Oy.

Hankkeella merkittävä vaikutus Seinäjoen rakennusalan työllisyyteen

Oy Konte Ab:lle saatu tilaus on erittäin merkittävä nykyisessä taloustilanteessa. Työmaa työllistää lähes 30 rakennus- ja LVIS-alan ammattilaista noin puolentoista vuoden ajan. Lisäksi suunnittelussa ja alihankinnassa kohteella on erittäin merkittävä vaikutus Seinäjoen talousalueen rakennusalan työllisyyteen.

Konten yhteistyökumppaneina toimivat arkkitehtisuunnittelussa Arkjaatiset Oy, Mikko ja Katri Jaatinen Tampereelta, rakennesuunnittelussa SS-Teracon Oy Vaasasta, LVIA- suunnittelussa Instakon Oy Vantaalta sekä sähkösuunnittelussa Insinööritoimisto Granlund Vaasa Oy.

Rakennustyöt alkavat syyskuun alussa. Kohde on saanut jo rakennusluvan maanrakennus- ja pohjanvahvistustöille, ja lopulliset rakennuslupasuunnitelmat valmistuvat syyskuun alussa, joten perustuksia päästään betonoimaan syyskuun loppupuolella.

Lisätietoja antavat:
Senaatti-kiinteistöt, johtaja Esko Kangaskoski, puh. 0400 563 792
Maaseutuvirasto, hallintojohtaja Ulla Oas, puh. 020 7725 556
Seinäjoen kaupunki, kaupunginarkkitehti Juhani Lahti, puh. (06) 416 2222
Seinäjoen kaupunki, kaupunginlakimies Jari Jokinen, puh. 044 7541670

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tuottaa ja tarjoaa tilapalveluja ensisijaisesti valtion virastoille ja laitoksille. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden ja palveluiden kehittäminen muodostavat palvelujen perustan. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on lähes 13 000 rakennusta, yhteensä 8 milj.m2. Vuosittaiset investoinnit ovat noin 350 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen toiminta perustuu yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan, hyvään palveluun, pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ja kumppanuuteen. www.senaatti.fi

Oy Konte Ab on Lemminkäinen-konserniin kuuluvan Lemminkäinen Talo Oy:n tytäryhtiö. Vuonna 1954 perustettu Konte toimii talonrakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen toimialuetta ovat Pohjanmaa ja Satakunta. Yhtiöllä on myös tytäryhtiö Rekab Entreprenad AB Ruotsissa. Konten liikevaihto vuonna 2008 oli noin 130 milj. euroa ja palveluksessa oli yli 500 henkilöä. www.konte.fi