Lisätietoja Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta asfalttiasiassa

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.9.2009 KLO 15.00 LISÄTIETOJA KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUSTA ASFALTTIASIASSA Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään määrännyt kotimaisille asfalttialan yrityksille 82,55 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 68 milj. euroa. Päätöksellä ratkaistiin lopullisesti kilpailuviraston vuonna 2004 tekemä vaatimus seuraamusmaksun määräämiseksi seitsemälle asfalttialalla vuosina 1994-2002 toimineelle yhtiölle koskien kilpailunrajoituslain rikkom

LEMMINKÄINEN OYJ			PÖRSSITIEDOTE 29.9.2009 KLO 15.00


LISÄTIETOJA KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUSTA ASFALTTIASIASSA


Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään määrännyt kotimaisille asfalttialan
yrityksille 82,55 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 68 milj.
euroa. Päätöksellä ratkaistiin lopullisesti kilpailuviraston vuonna 2004 tekemä
vaatimus seuraamusmaksun määräämiseksi seitsemälle asfalttialalla vuosina
1994-2002 toimineelle yhtiölle koskien kilpailunrajoituslain rikkomuksia. 

KHO:n antaman päätöksen mukaan Suomessa oli vuosina 1994-2002 valtakunnallinen
asfalttikartelli, johon osallistuivat kaikki alan suurimmat toimijat. Vaikka
KHO katsoi kartellin olleen valtakunnallinen, se toteaa, ettei kilpailuviraston
esittämä näyttö kata maantieteellisesti tai ajallisesti kaikkia
asfalttimarkkinoiden tapahtumia. 

Virasto esitti alan yhtiöille ja Asfalttiliitolle yhteensä 97 milj. euron
seuraamusmaksua, josta Lemminkäiselle esitettiin 68 milj. euroa. Markkinaoikeus
hylkäsi kilpailuviraston esityksen pääosin ja määräsi joulukuussa 2007
asfalttiyhtiöille 19,4 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 14
milj. euroa. (Tiedotteet 19.12.2007) 

Lemminkäisen osalta KHO:n päätös kohdistuu yhtiön kotimaan
päällystystoimintaan, jonka osuus vuonna 2001 oli noin 10 prosenttia konsernin
liikevaihdosta. 
            
Lemminkäinen katsoi jo markkinaoikeuden antaman päätöksen jälkeen tulleen
selvitetyksi, että yhtiön toiminnassa kotimaan päällystysmarkkinoilla on
joiltakin osin ennen vuotta 2002 menetelty kilpailulainsäädännön vastaisesti.
Lemminkäinen ei missään olosuhteissa hyväksy laittomia menettelytapoja
toiminnassaan. Kilpailuoikeudelliseen koulutukseen ja ohjeistukseen on
kiinnitetty erityistä huomiota jo useiden vuosien ajan koko konsernissa. 

KHO:n määräämän 68 miljoonan euron seuraamusmaksun ja markkinaoikeuden
määräämän 14 milj. euron seuraamusmaksun erotus (54 miljoonaa euroa) kirjataan
kuluksi Lemminkäisen vuoden 2009 kolmannelle kvartaalille. Yhtiö kirjasi
vastaavasti markkinaoikeuden päätöksen mukaisen 14 milj. euron seuraamusmaksun
vuoden 2007 neljännen kvartaalin tulokseen. 

Lemminkäinen pitää voimassa aiemman ohjauksensa, jonka mukaan konsernin vuoden
2009 liikevaihto jää selvästi vuoden 2008 tasosta. Korkeimman hallinto-oikeuden
määräämän seuraamusmaksun johdosta yhtiön tulos vuodelta 2009 jää selvästi
negatiiviseksi. 
 
Eräät kunnat ovat ilmoittaneet Helsingin käräjäoikeuteen jätetyissä
haastehakemuksissa tulevansa vaatimaan Lemminkäiseltä ja muilta
asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta, mikäli KHO toteaa asfalttiyhtiöiden
toimineen kyseisten kuntien alueella kilpailulainsäädännön vastaisesti.
Haastehakemuksissa esitetyt vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan
toisistaan poikkeavia. Lisäksi Tiehallinto on vaatinut valtion töihin liittyen
Lemminkäiseltä enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden
asfalttiyhtiöiden kanssa enintään 5,6 milj. euroa. Kuntien ja Tiehallinnon
pyynnöstä vaatimuksia ei ole käsitelty toistaiseksi enemmälti käräjäoikeudessa,
vaan ne jätettiin lepäämään KHO:n ratkaisuun saakka. 

KHO:n antama päätös käynnistänee korvausvaatimusten käsittelyn käräjäoikeudessa
siltä osin kuin Tiehallinto ja kunnat katsovat, että KHO:n päätös antaa siihen
aihetta. 

Lemminkäinen pitää kuntien ja Tiehallinnon esittämiä vaatimuksia
lähtökohtaisesti perusteettomina. KHO:n antama ratkaisu ei myöskään koske
yksittäisiä urakoita tai niiden hinnoittelua. Vahingonkorvausvaatimukset
tutkitaan erikseen ja käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa oikeuden
määräämässä järjestyksessä. 

Lemminkäinen tiedottaa vaatimuksista niiden sisällöstä riippuen tarvittaessa
joko erikseen tai kootusti osavuosikatsausten yhteydessä. 

Tähän mennessä käräjäoikeuteen jätetyistä kuntien ja Tiehallinnon
haastehakemuksista ja niiden sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty
kuluvarauksia. LEMMINKÄINEN OYJ
Timo Kohtamäki
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:
Lisätietoja tänään klo 15 jälkeen antaa toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, p. 020
7153 263. 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi