Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009: Kolmas vuosineljännes oli liiketoiminnallisesti hyvä, erityisesti infrarakentamisessa

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2009 KLO 9:00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009: Kolmas vuosineljännes oli liiketoiminnallisesti hyvä, erityisesti infrarakentamisessa Yhteenveto tammi-syyskuulta 2009 (vertailuluku 1-9/2008): - Liikevaihto laski 17 % ja oli 1 444,8 milj. euroa (1 739,3) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 28 % eli 402,4 milj. euroa (485

LEMMINKÄINEN OYJ	OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2009 KLO 9:00               

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009: Kolmas vuosineljännes oli    
liiketoiminnallisesti hyvä, erityisesti infrarakentamisessa           


Yhteenveto tammi-syyskuulta 2009 (vertailuluku 1-9/2008):            

- Liikevaihto laski 17 % ja oli 1 444,8 milj. euroa (1 739,3)          
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 28 % eli 402,4 milj.  
euroa (485,2)                                  
- Liikevoitto oli 11,0 milj. euroa (85,7), liikevoittoprosentti oli 0,8 % (4,9).
Liikevoittoa rasitti 54 milj. euron osuus KHO:n määräämästä seuraamusmaksusta. 
Liikevoitto ilman seuraamusmaksua olisi ollut 65,0 milj. euroa ja
liikevoittoprosentti olisi vastaavasti ollut 4,5 % 
- Tulos ennen veroja oli -14,4 milj. euroa (68,0)                
- Osakekohtainen tulos oli -1,52 euroa (2,73)                  
- Liiketoiminnan rahavirta oli -3,5 milj. euroa (-188,1)            
- Omavaraisuusaste oli 24,6 % (24,4) ja nettovelkaantumisaste 130,2 % (161,8)  
- Tilauskanta laski neljänneksen ja oli katsauskauden päättyessä 1 002,7 milj. 
euroa (1 341,4)                                 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 28 % eli 277,5 milj.  
euroa (378,5)                                  


Yhteenveto heinä-syyskuulta 2009 (vertailuluku 7-9/2008):            

- Liikevaihto oli 563,2 milj. euroa (648,5)                   
- Liikevoitto oli -10,5 milj. euroa (53,6) ja liikevoittoprosentti oli -1,9 %  
(8,3)                                      
- Tulos ennen veroja oli -16,8 milj. euroa (48,6)                
- Osakekohtainen tulos oli -1,44 euroa (2,03)                  
- Liiketoiminnan rahavirta oli 67,1 milj. euroa (-13,5)             


Heinä-syyskuu 2009 toimialoittain:                       

Talonrakentamisessa asuntoja myytiin kotimaassa 252 (Q2/09: 171) ja Venäjällä 31
(Q2/09: 28). Omaperusteinen asuntotuotanto käynnistettiin piristyneen      
asuntokaupan johdosta. Tämän lisäksi vuokra-asuntorakentaminen jatkui vilkkaana.
Vuosineljännekselle ei ajoittunut merkittäviä liikekiinteistökauppoja.     

Infrarakentamisessa päällystyskausi oli odotettua vilkkaampi sekä kotimaassa  
että muissa Pohjoismaissa. Liiketoiminnan volyymi on pysytellyt katsauskauden  
ajan edellisvuoden tasolla, ja vuoden kolmannen neljänneksen liikevoitto kasvoi 
14 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.                  

Talotekniikassa liikevaihto ja tulos kehittyivät ennakoitua paremmin, ja    
tilauskanta on lähtenyt varovaiseen kasvuun kiristyneestä kilpailusta      
huolimatta.                                   

Rakennustuotteissa kattotöiden osalta kesä oli odotettua vilkkaampaa, ja    
ympäristörakentamisen osuus on pysytellyt lähes edellisvuoden tasolla.     
Asuntorakentamisen piristyminen on lisännyt myös betonielementtien kysyntää.  


Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:                         

”Vuoden kolmas neljännes on perinteisesti Lemminkäisen paras, ja talouden    
taantumasta huolimatta se oli liiketoiminnallisesti hyvä tänäkin vuonna.    
Päällystystoiminnan vilkkaus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jopa ylitti    
odotukset. Asuntomyynnin piristyminen viestii positiivisesta käänteestä     
asuntorakentamisessa. Olemmekin tähän mennessä tehneet päätöksen 314      
omaperusteisen asunnon aloittamisesta. Erityisen positiivista päättyneellä   
vuosineljänneksellä oli liiketoiminnan rahavirta, joka parani viime vuoden   
vastaavasta vuosineljänneksestä noin 80 milj. eurolla.             

Korkein hallinto-oikeus määräsi29.9.2009 kotimaisille asfalttialan yrityksille 
82,55 miljoonan euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäisen osuus oli 68 miljoonaa
euroa. Seuraamusmaksu oli Lemminkäiselle kova isku, ja se vaikuttaa       
merkittävästi katsauskauden tulokseen. Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt    
suhdanteisiin nähden suotuisasti, ja seuraamusmaksusta selvitään. Uskomme, että 
asiakkaamme luottavat osaamiseemme ja tekemisemme laatuun myös tulevaisuudessa. 

Lemminkäisen loppuvuoden näkymät ovat tyydyttävät siitä huolimatta, että vuoden 
viimeinen vuosineljännes tulee olemaan toiminnan kannalta haastava, ja     
sopeuttamistoimia joudutaan jatkamaan kaikilla toimialoilla.          

Tulevaisuuden haasteiden edessä Lemminkäinen on täsmentänyt strategiaansa, ja  
liiketoiminnalle on laadittu suunnitelmat seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Näistä 
kerromme tänään lisää erillisellä tiedotteella.”                


Näkymät vuodelle 2009                              

Lemminkäinen pitää voimassa aiemman ohjeistuksensa, jonka mukaan konsernin   
vuoden 2009 liikevaihto jää selvästi vuoden 2008 tasosta. Korkeimman      
hallinto-oikeuden määräämän seuraamusmaksun johdosta yhtiön tulos vuodelta 2009 
jää selvästi tappiolliseksi.                          


Tiedotustilaisuus                                

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään    
torstaina 5. päivänä marraskuuta klo 10:00 Lemminkäisen pääkonttorilla,     
osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee     
toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tulosta koskeva esitysmateriaali on saatavissa 
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi              


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


LISÄTIETOJA:                                  
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh 02071 53263                
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh 02071 53515            
Merja Paulamäki, sijoittajasuhteet, puh 02071 53367               

LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009                         
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009                        


TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaan toiminta                                

Rakentamisen määrän arvioidaan supistuvan 12 prosenttia vuonna 2009.      
Talonrakentamisen aloitusmäärissä supistuminen näkyy voimakkaampana, mikä    
indikoi edelleen volyymin pienenemistä.                     

Asuntorakentamisen pääpaino on siirtynyt vuokra-asuntotuotantoon. Asuntojen   
myynti on piristynyt selvästi viime vuoden lopun tasosta, ja omaperusteisen   
asuntotuotannon määrä on lähtenyt varovaiseen kasvuun. Asuntoja arvioidaan   
aloitettavan tänä vuonna yhteensä 20 000, joista puolet on valtion tukemaa   
asuntotuotantoa. Ensi vuonna asuntoaloitusten määrän ennustetaan kasvavan 23  
000:een. (Lähde: Rakennusteollisuus RT)                     

Toimitilarakentamisessa liike- ja logistiikkakohteiden kysyntä on pysytellyt  
kohtuullisella tasolla, mutta toimisto- ja teollisuusrakennusten rakentaminen on
vähentynyt tuntuvasti vuoden 2009 aikana. Kotimaiset kiinteistösijoittajat ovat 
jatkaneet sijoittamista kiinteistökohteisiin eri puolella Suomea. (Lähde:    
Rakennusteollisuus RT)                             

Infrarakentamisen määrän arvioidaan vähenevän 2 prosenttia vuonna 2009, ja   
pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana (Lähde: Rakennusteollisuus RT).    
Lisäksi infra-alan urakoitsijoiden työllistymistä heikentää talonrakentamisen  
pohjatöiden merkittävä väheneminen.                       

Talotekniikka-toimialalla painopiste on siirtynyt korjausrakentamiseen osin   
valtion myöntämien tukien ansiosta. Taloteknisen huollon ja kunnossapidon    
kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan tänä
vuonna vain hieman. Asunto-osakeyhtiöille myönnettävän korjausavustuksen    
voi-massaoloaikaa pidennettiin, ja korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan ensi
vuonna noin 2 prosenttia. (Lähde: Rakennusteollisuus RT)            

Kilpailu kaikilla rakentamisen toimialoilla on jatkunut kireänä.        


Kansainvälinen toiminta                             

Skandinaviassa hallitusten elvytystoimet ovat pitäneet markkinatilanteen    
kohtuullisena. Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä on ollut hyvä.  
Ruotsissa uusia kallio- ja pohjarakentamisen hankkeita on edelleen vireillä.  

Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne jatkuu haasteellisena, ja Latviassa 
tilanne on vaikein. Baltian maiden tieverkostojen kehittämistä jatketaan    
EU-rahoitteisesti.                               

Venäjällä asuntomyynti on piristynyt katsauskauden loppua kohden, mutta maan  
taloudellinen epävarmuus jatkuu kuten muissakin Euroopan maissa.        


LIIKEVAIHTO                                   

Lemminkäisen liikevaihto tammi-syyskuulta laski 17 % edellisvuoden vastaavaan  
kauteen verrattuna, ja oli 1 444,8 milj. euroa (1 739,3). Liikevaihto laski   
Lemminkäisen kaikilla toimialoilla, eniten talonrakentamisessa ja        
rakennustuotteissa. Liikevaihdosta 72 % tuli Suomesta, 17 % muista       
Pohjoismaista, 4 % Venäjältä ja 7 % muista maista.               

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 7-9/200 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
| toimialoittain,   |    9 |     |     |     |      |
| milj. euroa     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen  |  174,7 |  207,8 |  606,8 |  780,5 | 1 207,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen  |  310,5 |  346,6 |  610,7 |  698,1 |   920,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |  52,6 |   68,8 |  168,6 |  193,4 |   269,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet   |  42,6 |   51,0 |   99,0 |  121,8 |   156,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja  |  -6,0 |  -16,4 |  -25,0 |  -38,7 |   -52,2 |
| konserni-eliminoinni |     |     |     |     |      |
| t          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä  |  574,5 |  657,8 | 1 460,1 | 1 775,1 |  2 501,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat   |  -11,3 |   -9,3 |  -15,2 |  -15,9 |   -19,7 |
| erät         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  563,2 |  648,5 | 1 444,8 | 1 739,3 |  2 481,8 |
| (IFRS), josta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä    |  179,1 |  202,7 |  402,4 |  485,2 |   676,7 |
| liiketoimintaa    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVOITTO                                   

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa heikkeni huomattavasti edellisvuoden   
vastaavaan kauteen verrattuna, ja oli 11,0 milj. euroa (85,7). Liikevoittoa   
heikensi erityisesti KHO:n määräämä 68 milj. euron seuraamusmaksu, josta 54   
milj. euroa kirjattiin kuluksi vuoden kolmannelle neljännekselle.        
Markkinaoikeuden asiassa aiemmin antaman päätöksen mukainen 14 milj. euron   
seuraamusmaksu kirjattiin kuluksi joulukuussa 2007. Ilman seuraamusmaksun    
vaikutusta liikevoiton lasku oli noin neljänneksen edellisvuoden vastaavaan   
kauteen verrattuna.                               

Heinä-syyskuussa Lemminkäisen liiketappio oli 10,5 milj. euroa, kun liikevoitto 
edellisen vuoden kolmannella neljänneksellä oli 53,6 milj. euroa.        


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 7-9/200 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
| toimialoittain,   |    9 |     |     |     |      |
| milj. euroa     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen  |   0,5 |   14,6 |   21,6 |   34,1 |    69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen  |  34,6 |   30,3 |   30,9 |   31,0 |    26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |   3,8 |   5,4 |   9,0 |   12,7 |    16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet   |   4,7 |   5,9 |   5,5 |   9,2 |    10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    |  -56,0 |   -1,3 |  -58,3 |   -3,2 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä  |  -12,2 |   54,8 |   8,7 |   83,8 |   119,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat   |   1,7 |   -1,2 |   2,3 |   1,9 |    3,8 |
| erät         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  -10,5 |   53,6 |   11,0 |   85,7 |   123,2 |
| (IFRS)        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    | 7-9/200 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
| toimialoittain    |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen  |   0,3 |   7,0 |   3,6 |   4,4 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen  |  11,2 |   8,7 |   5,1 |   4,4 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |   7,3 |   7,8 |   5,3 |   6,5 |    6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet   |  11,1 |   11,5 |   5,5 |   7,6 |    6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  -1,9 |   8,3 |   0,8 |   4,9 |    5,0 |
| (IFRS)        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


TILAUSKANTA                                   

Lemminkäisen tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 1 002,7 milj. euroa (1  
341,4). Kansainvälisen liike-toiminnan osuus tilauskannasta oli 28 % (28).   


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta      | 30.9.2009 | 30.9.2008 |  30.6.2009 | 31.12.2008 |
| toimialoittain,    |      |      |       |       |
| milj. euroa      |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen   |   489,4 |   747,9 |    533,2 |    576,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen   |   389,6 |   446,2 |    497,7 |    365,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka     |    90,3 |   109,5 |    84,0 |    97,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet    |    33,4 |    37,8 |    41,2 |    25,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,   |  1 002,7 |  1 341,4 |   1 156,0 |   1 064,5 |
| josta kansainvälistä  |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimintaa     |   277,5 |   378,5 |    352,9 |    263,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS                           

Taseen loppusumma 30.9.2009 oli 1 305,0 milj. euroa (1 492,4). Sijoitetun    
pääoman tuotto oli 3,1 % (11,0) ja omavaraisuusaste 24,6 % (24,4).       
Nettovelkaantumisaste oli 130,2 % (161,8).                   

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli -3,5 
milj. euroa (-188,1), investointien rahavirta -15,2 milj. euroa (-30,8) ja   
rahoituksen rahavirta -108,4 milj. euroa (234,7). Katsauskauden rahavirtaan   
sisältyy vuodelta 2008 maksettuja osinkoja 18,0 milj. euroa (32,6).       
Heinä-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 67,1 milj. euroa (Q3/08: -13,5), 
investointien rahavirta 1,1 milj. euroa (Q3/08: -7,0) ja rahoituksen rahavirta 
-58,1 milj. euroa (Q3/08: 38,8).                        

Käyttöpääoma oli katsauskaudella 883,8 milj. euroa (1 101,1) ja         
nettokäyttöpääoma 409,4 milj. euroa (602,1). Käynnissä olevien asunto- ja    
toimitilatuotantojen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, mutta on
edelleen merkittävä käyttöpääomaa sitova erä.                  

Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 121,1 milj. euroa (94,2).      

Korollisen velan määrä katsauskauden lopussa oli 508,6 milj. euroa (637,6),   
josta lyhytaikaista korollista velkaa oli 450,2 milj. euroa ja pitkäaikaista  
korollista velkaa 58,4 milj. euroa. Korollinen nettovelka oli 387,5 milj. euroa 
(543,4). Nettorahoituskulut olivat 25,4 milj. euroa (17,6), mikä oli 1,8 % (1,0)
liikevaihdosta. Rahoitus-kuluja kasvattivat kohonneet lainamarginaalit sekä   
valuuttakurssimuutokset ja valuuttasuojauskustannukset Venäjällä ja Baltian   
maissa.                                     

Lemminkäisen korollisesta velasta oli 42 % lainoja rahoituslaitoksilta, 10 %  
yritystodistuksia, 16 % omaperus-teiseen asunto- ja toimitilatuotantoon     
liittyviä projektilainoja, 18 % TyEL-lainoja, 11 % rahoitusleasingvelkoja ja 3 %
muita velkoja.                                 

KHO:n määräämästä 68 milj. euron seuraamusmaksusta kirjattiin katsauskaudella 54
milj. euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. Kirjauksen myötä lainojen ehtoihin 
sisällytetty kovenantti nettovelan ja käyttökatteen suhteesta rikkoutui. Tämän 
johdosta yhtiön kokonaisvelkaposition painopiste siirtyi IFRS-standardien    
mukaisesti pitkäaikaisesta lyhytaikaiseen.                   

Kovenanttien rikkoontumisen johdosta Lemminkäinen on aloittanut neuvottelut   
pankkiryhmittymän kanssa uusista kovenanttirajoista. Yhtiö odottaa sopimuksen  
uusista rajoista syntyvän lähiaikoina.                     

Lemminkäisen kesäkuussa sopimista rahoitusjärjestelyistä on katsauskauden    
päättyessä käyttämättä 150 milj. euron rahoituslimiitti. Tämän lisäksi yhtiöllä 
on nostamatta TyEL-lainakiintiötä noin 23 milj. euroa.             


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/200 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
| euroa        |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  174,7 |  207,8 |  606,8 |  780,5 |  1 207,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   0,5 |   14,6 |   21,6 |   34,1 |    69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |   0,3 |   7,0 |   3,6 |   4,4 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |  -3,4 |   11,6 |   12,2 |   26,0 |    56,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |     |     |  489,4 |  747,9 |   576,3 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Talonrakentamisen tammi-syyskuun liikevaihto heikkeni neljänneksen edellisvuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihdosta 81 % tuli Suomesta, 5 % Venäjältä,
7 % muista Pohjoismaista ja 7 % muista maista. Talonrakentamisen tuotanto pysyi 
alkuvuoden tasolla. Liikekiinteistöjen myyntejä ajoittui vuoden kolmannelle   
vuosineljännekselle vähemmän kuin alkuvuodelle, mikä selittää osaltaan     
pienentyneen liikevaihdon ja liikevoiton. Lisäksi vuosineljänneksen       
urakkatuotanto oli keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Talonrakentamisen   
tilauskanta pieneni hieman edellisestä vuosineljänneksestä.           Kotimaan toiminta:                               

Asuntojen myynti on ollut odotuksia vilkkaampaa, ja omaperusteisia asuntoja   
myytiin tammi-syyskuussa 546 (534). Omaperusteisia asuntoja valmistui      
katsauskaudella 519 (735). Piristyneen asuntokaupan johdosta omaperusteinen   
asuntotuotanto käynnistettiin vuoden kolmannella neljänneksellä, ja koko    
katsauskauden aikana uusia asuntoja aloitettiin yhteensä 195 (504).       
Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 263 (882) asuntoa, joista 148 oli     
myymättömiä. Valmiita myymättömiä oli 377 (443). Myös urakoitujen        
asuntoaloitusten määrä ollut selvässä kasvussa, ja vuonna 2009 on aloitettu   
kaikkiaan 685 uuden vuokra-asunnon rakentaminen.                

Lemminkäisen omistuksessa oli katsauskauden päättyessä käyttämätöntä      
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 890 000 k-m2, josta asuntorakennusoikeuden 
osuus oli lähes puolet. Tonttien arvo oli 92 milj. euroa.            

Lemminkäinen aloittaa asuntorakentamisen Helsingin Jätkäsaaressa, josta     
Helsingin kaupunki vuokraa Lemminkäiselle tontin vapaarahoitteiseen       
vuokra-asuntotuotantoon ja kaksi tonttia vapaarahoitteiseen           
hitas-omistusasuntotuotantoon. Lisäksi kaupunki myy yhtiölle neljä tonttia   
omaperusteiseen asuntotuotantoon. Jätkäsaaressa Saukonpaaden alueella on    
rakennusoikeutta lähes 40 000 kerrosneliömetriä, mikä mahdollistaa noin 400   
asunnon rakentamisen. Työt aloitetaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen    
rakentamisella syksyllä 2010. Aikaisemmin tänä vuonna Lemminkäinen tiedotti   
aloittavansa asuntotuotannon Helsingin Vuosaaressa Pauligin vanhalla      
paahtimoalueella, johon on kaavoitettu noin 2 000 asukkaan asuinalue.      

Toimitilarakentaminen on hiljentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja  
etenkin toimistorakentamisen kysyntä on ollut vähäistä. Toimitilarakentamisessa 
Lemminkäinen sopi katsauskaudella maaseutuviraston uuden toimitalon       
rakentamisesta Seinäjoelle vuosien 2009-2011 aikana. Lemminkäinen sopi     
kiinteistön myynnistä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle.         

Korjausrakentamisessa markkinatilanne säilyi vakaana. Valtion          
korjausrakentamiseen suunnatut elvytystoimet ovat jonkin verran lisänneet    
korjaustöiden kysyntää. Korjausrakentamisen osuus Lemminkäisen         
talonrakentamisesta katsauskaudella oli noin 17 %.               

Lemminkäinen peruskorjaa Kiinteistö Oy Julininkulman, joka on 6-kerroksinen   
liikerakennus Turun keskustassa. Saneeraus- ja peruskorjaustyöt aloitetaan   
joulukuussa 2009, ja urakan kokonaisarvo on noin 9 milj. euroa. Lisäksi     
katsauskauden jälkeen tiedotettiin Vanhassa Vuosaaressa tehtävistä mittavista  
linjasaneerauksista, joissa uusitaan yhteensä 840 asunnon kylpyhuoneet vesi- ja 
viemärijohtoineen.                               

Kansainvälinen toiminta:                            

Asuntomyynti Venäjällä on ollut selvästi edellisvuotta vilkkaampaa.       
Tammi-syyskuussa Venäjällä omaperusteisia asuntoja myytiin 81 (51).       
Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 323 (570) asuntoa, joista 181 oli     
myymättä. Valmiita myymättömiä asuntoja ei katsauskauden lopussa ollut.     

Katsauskauden jälkeen Pietarissa käynnistettiin uudelleen vuonna 2008      
keskeytettyjen 264 asunnon rakentaminen.                    

Lemminkäisen Venäjälle sitoutuneen pääoman määrä katsauskauden lopussa oli 33  
milj. euroa.                                  

Ruotsissa omaperusteisia asuntoja oli katsauskauden lopussa rakenteilla 68 (80),
joista myymättä oli 16. Valmiita myymättömiä oli kaksi. Ruotsissa myytiin    
tammi-syyskuussa 20 asuntoa.                          

Televerkkorakentamisessa on odotettavissa siirtymistä entistä          
energiatehokkaampiin verkkoratkaisuihin, mikä saattaa lisätä verkkojen     
uudistustöiden kysyntää lähitulevaisuudessa. Katsauskauden aikana Lemminkäinen 
sopi 90 tukiaseman rakentamisesta Zimbabween paikalliselle operaattorille.   
Projekti toteutetaan työyhteenliittymänä afrikkalaisen toimittajan kanssa.   


INFRARAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/200 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
| euroa        |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  310,5 |  346,6 |  610,7 |  698,1 |   920,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  34,6 |   30,3 |   30,9 |   31,0 |    26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |  11,2 |   8,7 |   5,1 |   4,4 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |  31,8 |   27,2 |   21,5 |   25,7 |    16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |     |     |  389,6 |  446,2 |   365,4 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Infrarakentamisen tammi-syyskuun liikevaihto laski 13 %, ja oli 610,7 milj.   
euroa (698,1). Liikevaihdosta 54 % tuli Suomesta, 33 % muista Pohjoismaista ja 
10 % Baltian maista. Liikevoittoprosentti on kasvanut selvästi edellisvuoden  
tasosta. Myös vuoden kolmannen vuosineljänneksen tuloskehitys oli        
vertailuajanjaksoa parempi. Toimialan tulosta rasittivat erityisesti Baltian  
maiden kasvaneet valuuttasuojauskustannukset. Katsauskauden lopussa       
Infrarakentamisen tilauskanta on edellisvuotta pienempi.            


Kotimaan toiminta:                               

Päällystyksessä vuoden kolmas neljännes kehittyi odotusten mukaisesti, ja    
toiminnan volyymi pysyi edellisvuoden tasolla. Asfalttipäällysteiden hintataso 
pysyi kuitenkin edelleen matalana ja kilpailutilanne kiristyi. Kuntatalouden  
taloustilanteen heikentyminen ei vaikuttanut katsauskauden työtilanteeseen.   

Väylärakentaminen on vilkastunut suurten hankkeiden käynnistyessä vuosien    
2009-2011 aikana, ja niihin liittyviä osuuksia on edelleen tarjouslaskennassa. 
Tästä huolimatta kilpailu säilyy kireänä alalla vallitsevan ylikapasiteetin   
johdosta.                                    

Kallio- ja pohjarakentamisen markkinatilanne on pysynyt hyvänä ja useita    
hankkeita on tarjouslaskennassa. Lemminkäinen valittiin urakoimaan Länsimetron 
ensimmäinen osuus, joka aloitetaan marraskuussa 2009. Urakan arvo on noin 10  
milj. euroa.                                  

Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen sopi Kehäradan itäisen suuaukon       
rakentamisesta Vantaalle. Kohteen rakentaminen alkaa joulukuussa 2009 ja se   
valmistuu vuonna 2012. Urakan arvo on noin 14 milj. euroa.           

Talonrakentamisen hiljentyminen on vähentänyt kiviaineksen ja valmisbetonin   
myyntiä. Murskausurakoinnin kysyntä on kuitenkin ollut markkinatilanteeseen   
nähden kohtuullista.                              

Metallien hinnannousun myötä Suomeen kaavaillut kaivoshankkeet ovat viriämässä 
uudelleen, mikä luo mahdollisuuksia infrarakentamisen kaikille segmenteille.  
Lemminkäinen on mukana kahdessa merkittävässä meneillään olevassa        
kaivoslouhintahankkeessa.                            


Kansainvälinen toiminta:                            

Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä on ollut katsauskaudella     
odotettua vilkkaampaa, vaikka maiden hallitusten voimakkaat elvytystoimet    
ajoittuvat vasta tuleville vuosille. Sekä tuotannon volyymi että toiminnan tulos
ovat olleet ennakoitua paremmat.                        

Ruotsissa Lemminkäisellä on käynnissä tunnelirakennusurakoita, joista viimeisten
on määrä valmistua ensi vuonna. Isojen infrahankkeiden markkinatilanne on    
pysynyt Ruotsissa erityisen hyvänä katsauskauden aikana, ja uusia kallio- ja  
pohjarakentamisen hankkeita on edelleen vireillä.                

Lemminkäinen aloitti katsauskaudella Ruotsissa pohjarakentamisen urakan, jossa 
parannetaan Storfinneforsin ja Ramselen teräsbetonipatojen stabiliteettia.   
Urakka kestää vuoteen 2012 asti, ja sen arvo on noin 10 milj. euroa.      

Baltian maiden taloustilanne on jatkunut heikkona. Tästä huolimatta Lemminkäisen
tilauskanta on pysytellyt tyydyttävällä tasolla Liettuassa ja Virossa, ja uusia 
hankkeita on edelleen laskennassa. Tieverkostojen kehittäminen jatkuu Baltian  
maissa EU-rahoitteisesti, mikä ylläpitää maiden inframarkkinoita.        


TALOTEKNIIKKA                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/200 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
| euroa        |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  52,6 |   68,8 |  168,6 |  193,4 |   269,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   3,8 |   5,4 |   9,0 |   12,7 |    16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |   7,3 |   7,8 |   5,3 |   6,5 |    6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   3,9 |   6,0 |   9,5 |   14,2 |    18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |     |     |   90,3 |  109,5 |    97,7 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Talotekniikassa kolmannen neljänneksen tuloskehitys jäi edellisvuoden      
vastaavasta tasosta, mutta ylitti markkinatilanteeseen nähden odotukset.    
Heinä-syyskuun liikevaihto väheni 13 % edellisestä vuosineljänneksestä, mutta  
kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla.                   

Uudisrakentamisen vähentymisen myötä talotekniikan painopiste on siirtynyt   
korjausrakentamiseen sekä huolto- ja ylläpitotehtäviin. Kilpailutilanne on   
edelleen kiristynyt, ja alueellisesti erot ovat suuria. Tästä huolimatta    
Talotekniikan tilauskanta on lähtenyt varovaiseen kasvuun, ja kysynnän odotetaan
pysyvän vakaana myös loppuvuonna. Alan merkittäviksi kilpailutekijöiksi ovat  
muodostuneet energiatehokkuuden parantaminen ja erikoisosaaminen, kuten     
kylmälaitteiden huolto- ja asennustoiminta.                   

Vuoden kolmannella neljänneksellä solmittiin jatkosopimus Oy Teboil Ab:n kanssa 
taloteknisten huolto- ja kunnossapitopalvelujen toimittamisesta Teboilin    
huoltoasemille. Sopimuksen piiriin kuuluu kaikkiaan noin 450 jakelupistettä.  

Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen sopi Pohjanmaalla kolme merkittävää     
talotekniikkaurakkaa, joiden toimitukset ajoittuvat vuosille          
2009-2012.Yhteisarvoltaan urakat ovat noin 12 miljoonaa euroa. Lisäksi     
Lemminkäinen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen jatkoivat katsauskauden
jälkeen laajamittaista, kiinteistöpalveluja koskevaa kumppanuussopimustaan, joka
käsittää pääkaupunkiseudulla sijaitsevien toimisto- ja liikekiinteistöjen    
tekniset huoltopalvelut sekä päivittäiseen käyttöön liittyvän kiinteistönhoidon.


RAKENNUSTUOTTEET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/200 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
| euroa        |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  42,6 |   51,0 |   99,0 |  121,8 |   156,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   4,7 |   5,9 |   5,5 |   9,2 |    10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |  11,1 |   11,5 |   5,5 |   7,6 |    6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   4,6 |   5,7 |   4,9 |   8,7 |    9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |     |     |   33,4 |   37,8 |    25,2 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Kattotöiden osalta kesä oli odotettua vilkkaampi. Markkinaosuutta on myös    
onnistuttu kasvattamaan katsauskauden aikana. Rakentamisen painopiste on    
siirtynyt edelleen korjausrakentamiseen, ja esimerkiksi taloyhtiöiden piha- ja 
kattokorjaustöiden määrät lisääntyivät katsauskaudella valtion myöntämän    
korjausavustuksen myötä.                            

Valtion asuinrakentamiseen kohdistamat tuet ovat piristäneet asuinrakentamista, 
mikä on lisännyt etenkin betonielementtien kysyntää. Ympäristörakentamisen osuus
on pysytellyt lähes edellisvuoden tasolla, vaikka kilpailutilanne on kiristynyt 
entisestään.                                  


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 13,05 euroa (31,50) 
ja katsauskauden lopussa 26,50 euroa (18,80). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 451,1 milj. euroa (320,0). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 1 237 703 kappaletta (2 666 508). Vaihdon arvo oli
24,1 milj. euroa (79,5). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 4 824        
osakkeenomistajaa (4 291).                           

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja  
osakkeiden lukumäärä on 17 021 250 kappaletta.                 

Katsauskauden jälkeen Lemminkäisen hallitus päätti kutsua Lemminkäinen Oyj:n  
osakkeenomistajat 12.11.2009 järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.   
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa 
hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n    
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden 
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi  
olla enintään 4 200 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa  
noin 25 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.    

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle myös, että yhtiökokous    
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai  
useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan   
koskevan enintään 1 700 000 omaa osaketta, ottaen kuitenkin huomioon      
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
enimmäismäärästä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön 
kaikista nykyisistä osakkeista.                         

INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden investoinnit olivat 32,4 milj. euroa (49,2). Investoinnit olivat 
lähinnä päällystys- ja kiviainestoiminnan korvausinvestointeja.         


HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 8 761   
henkilöä (9 845). Henkilöstöstä 69 % työskenteli Suomessa, 13 % muissa     
Pohjoismaissa, 11 % Baltian maissa ja 7 % muissa maissa.            

Vuoden 2008 loppupuoliskolta alkaneet vähennystoimenpiteet ovat tähän mennessä 
koskeneet noin 1 200 henkilöä. Toimialoista eniten henkilöstövähennyksiä on   
toteutettu talonrakentamisessa ja rakennustuotteissa.              


--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, keskimäärin      |  1-9/2009 |  1-9/2008 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    5 645 |    6 570 |    6 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    3 116 |    3 275 |    3 286 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä, josta    |    8 761 |    9 845 |    9 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomailla työskenteleviä     |    2 685 |    2 814 |    2 836 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa |    9 010 |   10 364 |    8 910 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden palkat ja palkkiot, |    241,2 |    258,3 |    358,1 |
| milj. euroa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö toimialoittain,    |  1-9/2009 |  1-9/2008 |  1-12/2008 |
| keskimäärin            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    2 414 |    3 238 |    3 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |    3 511 |    3 641 |    3 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    1 958 |    2 011 |    2 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |     764 |     849 |     839 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto         |     114 |     106 |     107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    8 761 |    9 845 |    9 776 |
--------------------------------------------------------------------------------


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 17.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön  
tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 15 319 125 euroa.  
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 20.3.2009 ja osingon maksupäivä 27.3.2009.   

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Kristina Pentti-von  
Walzel, Teppo Taberman ja Juhani Mäkinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi     
valittiin DI Mikael Mäkinen ja KTM Heikki Räty. Yhtiön tilintarkastajaksi    
valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena     
tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.                   

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 17.3.2009. Lemminkäinen
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Berndt Brunow ja varapuheenjohtajana  
Juhani Mäkinen.                                 

Kokouksessa päätettiin tarkastusvaliokunnan, nimeämisvaliokunnan sekä palkkio- 
ja nimitysvaliokunnan kokoonpanoista. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan   
puheenjohtajaksi Heikki Rädyn ja jäseniksi Juhani Mäkisen ja Kristina Pentti-von
Walzelin. Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Berndt Brunow ja    
jäseniksi Kristina Pentti-von Walzel ja Teppo Taberman. Palkkio- ja       
nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teppo Taberman ja jäseniksi Berndt
Brunow ja Mikael Mäkinen.                            


OIKEUDENKÄYNNIT                                 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi 30.9.2009 kotimaisille asfalttialan    
yrityksille 82,55 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 68 milj.  
euroa. Päätöksellä ratkaistiin lopullisesti kilpailuviraston vuonna 2004 tekemä 
vaatimus seuraamusmaksun määräämiseksi seitsemälle asfalttialalla vuosina    
1994-2002 toimineelle yhtiölle koskien kilpailunrajoituslain rikkomuksia.    
Kilpailuvirasto esitti tuolloin alan yhtiöille ja Asfalttiliitolle yhteensä 97 
milj. euron seuraamusmaksua, josta Lemminkäiselle esitettiin 68 milj. euroa.  
Markkinaoikeus hylkäsi kilpailuviraston esityksen pääosin ja määräsi joulukuussa
2007 asfalttiyhtiöille 19,4 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 14
milj. euroa.                                  

KHO:n määräämän 68 miljoonan euron seuraamusmaksun ja markkinaoikeuden määräämän
14 milj. euron seuraamusmaksun erotus (54 miljoonaa euroa) kirjattiin kuluksi  
Lemminkäisen vuoden 2009 kolmannelle kvartaalille. Yhtiö kirjasi vastaavasti  
markkinaoikeuden päätöksen mukaisen 14 milj. euron seuraamusmaksun vuoden 2007 
neljännen kvartaalin tulokseen.                         

Eräät kunnat ovat ilmoittaneet Helsingin käräjäoikeuteen jätetyissä       
haastehakemuksissa tulevansa vaatimaan Lemminkäiseltä ja muilta         
asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta, mikäli KHO toteaa asfalttiyhtiöiden    
toimineen kyseisten kuntien alueella kilpailulainsäädännön vastaisesti.     
Haastehakemuksissa esitetyt vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan    
toisistaan poikkeavia. Lisäksi Tiehallinto on vaatinut valtion töihin liittyen 
Lemminkäiseltä enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden     
asfalttiyhtiöiden kanssa enintään 5,6 milj. euroa. KHO:n antama päätös     
käynnistänee korvausvaatimusten käsittelyn käräjäoikeudessa siltä osin kuin   
Tiehallinto ja kunnat katsovat, että KHO:n päätös antaa siihen aihetta.     

Lemminkäinen pitää kuntien ja Tiehallinnon esittämiä vaatimuksia        
lähtökohtaisesti perusteettomina. KHO:n antama ratkaisu ei myöskään koske    
yksittäisiä urakoita tai niiden hinnoittelua. Vahingonkorvausvaatimukset    
tutkitaan erikseen ja käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa oikeuden      
määräämässä järjestyksessä.                           

Tähän mennessä käräjäoikeuteen jätetyistä kuntien ja Tiehallinnon        
haastehakemuksista ja niiden sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty      
kuluvarauksia.                                 


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen toimintaympäristössä sen    
keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien muutosten ennakointia. Tästä  
johtuen yhtiössä on ryhdytty tarvittaviin sopeuttamistoimiin.          

Vaikka asuntomyynti on kehittynyt myönteisesti, on yleinen taloustilanne    
edelleen epävakaa. Tämän vuoksi uusia asuntokohteita on aloitettu vain, jos   
kohteilla on riittävän korkea varausaste.                    

Yksittäisen riskin muodostavat edellä mainitut eräiden kuntien ja Tiehallinnon 
käräjäoikeuteen jättämät haastehakemukset.                   

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa        
infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta   
liiketoiminnasta on noin kolmannes.                       

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
verkkosivuilla.                                 

Näkymät vuodelle 2009                              

Lemminkäinen pitää voimassa aiemman ohjeistuksensa, jonka mukaan konsernin   
vuoden 2009 liikevaihto jää selvästi vuoden 2008 tasosta. Korkeimman      
hallinto-oikeuden määräämän seuraamusmaksun johdosta yhtiön tulos vuodelta 2009 
jää selvästi tappiolliseksi.                          

Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 2009                     
LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    
OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämän osavuosikatsaustiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja        
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2008      
tilinpäätöksessä alempana mainituin muutoksin. Koska taulukko-osa on esitetty  
suppeana, ei katsauksen laadinnassa ole noudatettu kaikkia IAS 34        
Osavuosikatsaukset - standardin vaatimuksia.                  

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Vuoden 2009 alusta käyttöönotetut standardit ja tulkinnat            

- IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen     
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida 
ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla 
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin  
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin     
liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.          

- IFRS 8 Segmenttiraportointi. Standardi edellyttää, että esitettävät      
segmenttitiedot perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan          
segmenttiraportointiin. Lemminkäinen raportoi osavuosikatsaukset tilikauden 2009
alusta IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Standardin       
käyttöönotolla ei ole vaikutusta Lemminkäinen-konsernin toimintasegmenttien   
lukumäärään tai niiden rakenteeseen, mutta se muuttaa segmenttitietoja.     
Standardilla ei ole vaikutusta maantieteellisiin segmenttitietoihin.      

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia eriä ovat muun muassa         
rahoitusleasingillä hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot
sekä takuuvaraukset ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot.    
Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa     
tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen        
laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään segmenttiraportoinnissa  
omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä -menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä   
osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa 
segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi  
eikä sitä raportoida johdolle. Segmenttiraportoinnin vertailutiedot on julkaistu
erillisessä tiedotteessa 5.5.2009.                       

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot. Standardin muutos edellyttää ehdot 
täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi 
hyödykkeen hankintamenoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään.
Konserni aktivoi 1.1.2009 alkaen vieraan pääoman menot ehdot täyttävissä    
hankkeissa ja osatuloutusprojekteissa.                     

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin osavuosikatsaukseen: IAS 32    
(muutos), IFRS 2, IFRIC 11, IFRIC 13, IFRIC 14 ja IFRIC 16.           


IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa   

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat    
voimaan vuonna 2010 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä
ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina.        

- IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta selventää käsitelläänkö
kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 
18 Tuotot -standardin mukaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja voidaan
osatulouttaa. Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutus kohdistuu    
erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutuskäytäntöön, joka   
muuttuu 2010 lähtien osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi. EU:n komissio on 
vahvistanut ohjeistuksen heinäkuussa 2009. Tulkintaohje astuu voimaan 1.1.2010 
alkavalta tilikaudelta.                             

- IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Palvelusopimukset julkisen sektorin 
kanssa. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu 
julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai     
infrastruktuurin ylläpitoon.                          

- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi   
edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien  
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki  
yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon      
hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan    
jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen 
emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle 
kohdistetun liikearvon. Kaikki transaktiomenot kirjataan kuluksi. Konsernin   
johto on selvittämässä standardin vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.     

- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu  
standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan    
pääomaan, jos määräysvaltaa ei esiinny. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät 
enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen.
Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta 
siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan   
käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.   
Konsernin johto on selvittämässä standardin vaikutusta konsernin        
tilinpäätökseen.                                
	                                        
Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätöksiin: IAS 39 (muutos), 
IFRS 5 (muutos), IFRIC 17 ja IFRIC 18.                     


TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernin laaja tuloslaskelma                        
3) Konsernitase                                 
4) Konsernin rahavirtalaskelma                         
5) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
6) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
7) Segmentti-informaatio                            
8) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                 
9) Osakekohtaiset tunnusluvut                          
10) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
11) Oikeudenkäynnit                               


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) KONSERNIN TULOSLASKELMA  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  |  |  |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |   |   |   |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  |  |  | 563,2 | 648,5 | 1 444,8 | 1 739,3 | 2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |  |  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja kulut   |  |  | -562,3 | -582,5 |   -1 |   -1 |   -2 |
|           |  |  |    |    |  408,2 |  627,2 |  325,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot     |  |  |  |  12,5 |  13,5 |  26,7 |  27,7 |  34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-   |  |  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden tuloksista |  |  |  1,1 |  1,1 |   1,1 |   1,3 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |  |  |  | -10,5 |  53,6 |  11,0 |  85,7 |  123,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut    |  |  |  10,5 |  5,2 |  41,0 |  22,8 |  50,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    |  |  |  4,1 |  0,2 |  15,6 |   5,2 |  18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |  |  | -16,8 |  48,6 |  -14,4 |  68,0 |  91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    |  |  |  |  -7,9 | -11,8 |  -10,2 |  -17,2 |  -27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |  |  | -24,7 |  36,8 |  -24,6 |  50,8 |  63,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen     |    |    |     |     |     |
| jakautuminen         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |  | -24,5 |  34,5 |  -25,8 |  46,5 |  55,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle    |  |  |  -0,2 |  2,3 |   1,3 |   4,2 |   7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta   |    |     |     |     |
| tuloksesta              |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen   |    |    |     |     |     |
| tulos            |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja      |    |     |     |     |
| laimentamaton,            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa      |  |  |  | -1,44 |  2,03 |  -1,52 |  2,73 |  3,28 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 2) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  |  |  |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |   |   |   |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  |  |  |  -24,7 |  36,8 |  -24,6 |  50,8 |  63,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |  |  |  |   1,7 |  -1,0 |   2,1 |  -1,4 |  -6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen       |  |     |    |     |     |     |
| tytäryhtiöön      |  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen |  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus     |  |  |  |   0,1 |  0,5 |  -0,4 |   0,7 |   1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus |  |  |  -0,1 |  -0,8 |  -0,5 |   0,1 |  -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan   |  |  |  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksen erät yhteensä |  |   1,7 |  -1,2 |   1,2 |  -0,6 |  -6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |  |  |  -23,0 |  35,5 |  -23,4 |  50,1 |  56,8 |
| tulos        |  |  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen      |    |     |     |     |
| jakautuminen             |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |  |  -22,8 |  33,2 |  -24,6 |  45,9 |  49,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle    |  |  |  -0,2 |  2,3 |   1,3 |   4,2 |   7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 3) KONSERNITASE |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |   |    |    |     | 09/200 | 09/2008 |      | 12/2008 |
|       |  |   |   |    |   9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset  |   |   |    |    |     |     |     |
| varat      |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet |   |    | 185,4 |  187,7 |     |  187,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot |  |   |   |    |  77,7 |  76,1 |     |  74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet  |    |  2,4 |   2,7 |     |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset |  |   |   |    |  12,7 |  11,4 |     |  10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen     |   |    |  15,2 |  11,7 |     |   7,2 |
| verosaaminen      |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset   |   |    |  6,8 |   7,6 |     |   6,3 |
| saamiset        |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  |   |   |    | 300,1 |  297,1 |     |  288,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset  |   |   |    |    |     |     |     |
| varat      |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus |   |   |    | 403,9 |  488,3 |     |  398,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    |    | 479,9 |  612,8 |     |  476,3 |
| saamiset           |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat  |  |   |   |    | 121,1 |  94,2 |     |  250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  |   |   |    |   1 | 1 195,3 |     | 1 124,7 |
|       |  |   |   |    | 004,9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä |   |   |    |   1 | 1 492,4 |     | 1 413,3 |
|         |   |   |    | 305,0 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat      |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma   |    |     |     |     |
| pääoma                |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma   |   |   |    |  34,0 |  34,0 |     |  34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahast |   |   |    |  5,8 |   5,8 |     |   5,8 |
| o        |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosraha |   |   |    |  -2,2 |   0,3 |     |  -1,7 |
| sto       |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |  |   |   |    |  -3,0 |  -0,7 |     |  -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien |   |    | 265,4 |  224,8 |     |  224,8 |
| voitto         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |   |   |    | -25,8 |  46,5 |     |  55,9 |
| tulos      |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta  | 274,1 |  310,8 |     |  314,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus |   |   |    |  23,4 |  25,0 |     |  27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä  |   |    | 297,5 |  335,8 |     |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset  |   |   |    |    |     |     |     |
| velat      |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |   |    |  19,4 |  16,1 |     |  18,7 |
| verovelat       |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoittee |   |   |    |  0,3 |   0,7 |     |   0,2 |
| t        |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset  |  |   |   |    |  2,4 |   1,9 |     |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat  |   |   |    |  58,4 |  119,1 |     |  118,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat |  |   |   |    |  2,4 |   1,2 |     |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  |   |   |    |  82,9 |  139,0 |     |  141,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset  |   |   |    |    |     |     |     |
| velat      |   |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut   |   |    | 467,2 |  492,9 |     |  455,6 |
| velat         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset  |  |   |   |    |  7,2 |   6,1 |     |   7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat  |   |   |    | 450,2 |  518,6 |     |  467,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  |   |   |    | 924,5 | 1 017,6 |     |  930,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä |    |   1 | 1 492,4 |     | 1 413,3 |
|                |    | 305,0 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 4) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|           |  |  |  |  |  1-9/ |  1-9/ |     |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |   |   |   |   |  2009 |  2008 |      |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    |  |  |  | -14,4 |  68,0 |     |  91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot       |  |  |  |  |  26,7 |  27,7 |     |  34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut      |  |  |  |  24,3 |  13,9 |     |  26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen     |  |  |  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutosta    |  |  |  36,6 |  109,6 |     |  152,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos     |  |  |  2,4 | -238,3 |     |  -45,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät     |  |  |  |  | -23,3 |  -20,6 |     |  -31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot  |  |  | -19,2 |  -38,9 |     |  -51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta   |  |  |  -3,5 | -188,1 |     |  24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut      |  |  8,1 |   9,5 |     |  15,2 |
| rahavirrat            |  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista     |  |  |  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suoritetut rahavirrat  |  |  |  | -23,3 |  -40,4 |     |  -43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos |  |  -0,5 |  -2,8 |     |  -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot     |  |  |  | 458,7 | 1 757,8 |     | 1 740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut   |  |  | -548,6 |   -1 |     |   -1 |
|               |  |  |    |  487,6 |     |  528,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot     |  |  |  | -18,0 |  -32,6 |     |  -32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta    |  |  | -108,4 |  234,7 |     |  177,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos    |  |  |  | -127,0 |  15,7 |     |  174,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa   |  |  | 250,1 |  78,5 |     |  78,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero    |  |  |  -1,9 |  -0,1 |     |  -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa   |  |  | 121,1 |  94,2 |     |  250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


5) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 


A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Muuntoerot                                 
D = Arvonmuutosrahasto                             
E = Kertyneet voittovarat                            
F = Vähemmistöosuus                               
G = Oma pääoma yhteensä                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |    |    |  A |   B |   C |   D |   E |   F |   G |
| euroa  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008      | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,2 | 255,4 |  23,7 | 319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan     |   |    |    |    |  0,0 |    |  0,0 |
| peruutus      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |   |   |    |    |    | -30,6 |  -2,0 | -32,6 |
| jako  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |   |    |    |    |    |  -0,9 | -0,9 |
| muutos    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| den   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja  |   |   |   |    | -0,7 |  0,1 |  46,5 |  4,2 | 50,1 |
| tulos  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2008      | 34,0 |  5,8 | -0,7 |  0,3 | 271,4 |  25,0 | 335,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |    |    |  A |   B |   C |   D |   E |   F |   G |
| euroa  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008      | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,2 | 255,4 |  23,7 | 319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan     |   |    |    |    |  0,0 |    |  0,0 |
| peruutus      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |   |   |    |    |    | -30,6 |  -2,9 | -33,6 |
| jako  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |   |    |    |    |    |  -0,6 | -0,6 |
| muutos    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| den   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja  |   |   |   |    | -4,8 | -1,9 |  55,9 |  7,6 | 56,8 |
| tulos  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008     | 34,0 |  5,8 | -4,7 | -1,7 | 280,7 |  27,8 | 341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |    |    |  A |   B |   C |   D |   E |   F |   G |
| euroa  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009      | 34,0 |  5,8 | -4,7 | -1,7 | 280,7 |  27,8 | 341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |   |   |    |    |    | -15,3 |  -2,0 | -17,3 |
| jako  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |   |    |    |    |    |  -3,6 | -3,6 |
| muutos    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| den   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja  |   |   |   |    |  1,7 | -0,5 | -25,8 |  1,3 | -23,4 |
| tulos  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009      | 34,0 |  5,8 | -3,0 | -2,2 | 239,6 |  23,4 | 297,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 6) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |  |  |  |  |   7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ | 7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |   |   |   |   2009 |  2009 |  2009 |  2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |  |  |  |  |  563,2 |  544,6 | 336,9 | 742,5 | 648,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |  |  |  |     |     |    |    |    |
| muut       |  |  |  |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja kulut  |  |  |  |  -562,3 | -505,3 | -340,6 | -697,7 | -582, |
|          |  |  |  |     |     |    |    |   5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |  |  |  |  |   12,5 |   9,5 |  4,7 |  7,2 | 13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-  |  |  |  |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden     |  |  |  |   1,1 |   0,3 |  -0,2 |  -0,1 |  1,1 |
| tuloksista    |  |  |  |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |  |  |  |  |  -10,5 |  30,1 |  -8,6 |  37,5 | 53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut   |  |  |  |   10,5 |  10,4 |  20,1 |  27,9 |  5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  |  |  |  |   4,1 |   1,2 |  10,3 |  13,4 |  0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen    |  |  |  |  -16,8 |  20,9 | -18,4 |  23,0 | 48,6 |
| veroja      |  |  |  |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |  |  |  |  |   -7,9 |  -6,2 |  3,9 | -10,3 | -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |  |  |  |  -24,7 |  14,7 | -14,6 |  12,7 | 36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen          |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |  |  |  -24,5 |  13,7 | -15,0 |  9,3 | 34,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   |  |  |  |   -0,2 |   1,0 |  0,4 |  3,4 |  2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu    |    |    |
| osakekohtainen tulos                    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,     |  |  |     |     |    |    |    |
| laimennettu ja    |  |  |     |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa |  |  |  -1,44 |  0,80 | -0,88 |  0,55 | 2,03 |
--------------------------------------------------------------------------------


7) SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

Lemminkäinen-konsernissa johdolla tarkoitetaan Lemminkäinen Oyj:n        
toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. Johdolle     
toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot,     
liikevoitto, rahoituserät ja tulos ennen veroja sekä varoina käyttöomaisuus,  
vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset.                       

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia ovat muun muassa rahoitusleasingillä 
hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot sekä takuuvaraukset
ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot. Rahoitusleasingjärjestelyt 
on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa tavallisina vuokrasopimuksina, mikä 
poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset      
yhdistellään segmenttiraportoinnissa omistusosuuden suhteessa          
rivi-riviltä-menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä osakkuusyritykset yhdistellään 
pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa segmenttien välistä myyntiä ei 
kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi eikä sitä raportoida johdolle.  

TALO = Talonrakentaminen                            
INFRA = Infrarakentaminen                            
TATE = Talotekniikka                              
RAKTU = Rakennustuotteet                            
MUUT = Muut toiminnot                              
ELIM = Konsernieliminointi                           
SEGM = Segmentit yhteensä                            
TÄSM = Täsmäytyserät                              
YHT = Konserni yhteensä, IFRS                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| euroa |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/20 | TAL | INFR | TATE | RAKTU |  MUUT | ELIM | SEGM |  TÄSM |  YHT |
| 09   |  O |  A |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike- |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihto | 606 | 610, | 168, | 99,0 |  8,3 | -33,3 |   1 | -15,2 |   1 |
|    | ,8 |  7 |  6 |    |    |    | 460,1 |    | 444,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poisto | 2,1 | 23,9 | 0,6 |  1,8 |  0,6 |    | 29,0 |  -2,3 | 26,7 |
| t   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike- |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto | 21, | 30,9 | 9,0 |  5,5 | -58,3 |    |  8,7 |  2,3 | 11,0 |
|    |  6 |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoit |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| us-  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| erät  | -9, | -9,5 | 0,5 | -0,5 |  -5,5 |    | -24,5 |  -0,9 | -25,4 |
|    |  4 |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja | 12, | 21,5 | 9,5 |  4,9 | -63,8 |    | -15,7 |  1,3 | -14,4 |
|    |  2 |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-12,9 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista  
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 1,3 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,4 milj. euroa, osakkuusyritysten     
pääomaosuuskäsittelystä 0,0 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä -0,4  
milj. euroa.                                  

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -1,3 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
| euroa |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/20 | TAL | INFRA | TAT | RAKTU |  MUUT | ELIM |  SEGM | TÄSM |  YHT |
| 08   |  O |    |  E |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike- |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihto | 780 | 698,1 | 193 | 121,8 |  9,8 | -48,5 |   1 | -15,9 |   1 |
|    | ,5 |    | ,4 |    |    |    | 755,1 |    | 739,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poisto | 2,2 | 23,2 | 0,6 |  1,9 |  0,6 |    |  28,4 | -0,7 | 27,7 |
| t   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike- |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto | 34, | 31,0 | 12, |  9,2 |  -3,2 |    |  83,8 |  1,9 | 85,7 |
|    |  1 |    |  7 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoit |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
| us-  |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| erät  | -8, | -5,3 | 1,5 | -0,5 |  -4,9 |    | -17,3 | -0,3 | -17,6 |
|    |  1 |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ennen |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja | 26, | 25,7 | 14, |  8,7 |  -8,1 |    |  66,5 |  1,5 | 68,0 |
|    |  0 |    |  2 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-14,2 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista  
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 2,1 milj. euroa,    
johdannaisten myyntivoitosta 0,8 milj. euroa, rahoitusleasingin         
IFRS-käsittelystä -0,5 milj. euroa, takuuvarauksen muutoksesta -0,5 milj. eur, 
osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä 0,2 milj. euroa ja muista       
tilinpäätösvienneistä -0,2 milj. euroa.                     

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -1,1 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO   |   |  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  |   |  |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |   |    |   |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentamine |   |  | 174,7 | 207,8 |  606,8 |  780,5 | 1 207,5 |
| n        |   |  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentamine |   |  | 310,5 | 346,6 |  610,7 |  698,1 |  920,3 |
| n        |   |  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka  |   |  |  52,6 |  68,8 |  168,6 |  193,4 |  269,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet |   |  |  42,6 |  51,0 |  99,0 |  121,8 |  156,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  |   |  |  2,9 |  3,3 |   8,3 |   9,8 |  13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminoi |   |  |  -8,8 | -19,7 |  -33,3 |  -48,5 |  -65,7 |
| nti       |   |  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit    |   |  | 574,5 | 657,8 | 1 460,1 | 1 755,1 | 2 501,5 |
| yhteensä     |   |  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät  |   |  | -11,3 |  -9,3 |  -15,2 |  -15,9 |  -19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS |  | 563,2 | 648,5 | 1 444,8 | 1 739,3 | 2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO   |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  |   |  |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |   |    |   |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentamin |   |  |  0,5 |  14,6 |  21,6 |  34,1 |  69,7 |
| en       |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentamin |   |  |  34,6 |  30,3 |  30,9 |  31,0 |  26,2 |
| en       |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka  |   |  |  3,8 |   5,4 |   9,0 |  12,7 |  16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuottee |   |  |  4,7 |   5,9 |   5,5 |   9,2 |  10,5 |
| t        |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot |   |  | -56,0 |  -1,3 |  -58,3 |  -3,2 |  -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit    |   |  | -12,2 |  54,8 |   8,7 |  83,8 |  119,4 |
| yhteensä    |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät  |   |  |  1,7 |  -1,2 |   2,3 |   1,9 |   3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,   |  | -10,5 |  53,6 |  11,0 |  85,7 |  123,2 |
| IFRS          |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  |  |   |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |   |   |    |  2009 |  2009 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentamine |  |   |  174,7 | 233,4 |  198,7 |  426,9 |  207,8 |
| n        |  |   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentamine |  |   |  310,5 | 228,3 |  71,9 |  222,3 |  346,6 |
| n        |  |   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka  |  |   |  52,6 |  60,6 |  55,3 |  76,5 |  68,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet |  |   |  42,6 |  37,8 |  18,6 |  34,2 |  51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  |  |   |   2,9 |  2,9 |   2,5 |   3,7 |   3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminoi |  |   |  -8,8 | -14,9 |  -9,6 |  -17,2 |  -19,7 |
| nti       |  |   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit    |  |   |  574,5 | 548,0 |  337,5 |  746,3 |  657,8 |
| yhteensä     |  |   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät  |  |   |  -11,3 |  -3,4 |  -0,6 |  -3,8 |  -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |   |  563,2 | 544,6 |  336,9 |  742,5 |  648,5 |
| IFRS         |   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  |  |   |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |   |   |    |  2009 |  2009 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentamine |  |   |   0,5 |  11,4 |   9,7 |  35,5 |  14,6 |
| n        |  |   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentamine |  |   |  34,6 |  14,1 |  -17,8 |  -4,8 |  30,3 |
| n        |  |   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka  |  |   |   3,8 |   2,6 |   2,5 |   3,7 |   5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet |  |   |   4,7 |   3,2 |  -2,5 |   1,2 |   5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  |  |   |  -56,0 |  -2,1 |  -0,2 |  -0,1 |  -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit    |  |   |  -12,2 |  29,2 |  -8,3 |  35,6 |  54,8 |
| yhteensä     |  |   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät  |  |   |   1,7 |   0,9 |  -0,4 |   1,9 |  -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |   |  -10,5 |  30,1 |  -8,6 |  37,5 |  53,6 |
| IFRS         |   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT  |   |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |    |    |   |     | 9/2009 | 9/2008 |      | 12/2008 |
| euroa  |   |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentamin |   |  |    |  395,2 |  586,4 |     |  467,5 |
| en       |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentamin |   |  |    |  367,2 |  394,4 |     |  294,5 |
| en       |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka  |   |  |    |  30,1 |  33,1 |     |  33,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuottee |   |  |    |  51,9 |  57,4 |     |  46,3 |
| t        |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot |   |  |    |  45,4 |  41,0 |     |  41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit    |   |  |    |  889,8 | 1 112,3 |     |  882,2 |
| yhteensä    |   |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat varat |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit   |    |  415,2 |  380,2 |     |  531,1 |
| yhteensä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,   |  |    | 1 305,0 | 1 492,4 |     | 1 413,3 |
| IFRS          |  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 8) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |        |       | 9/2009 | 9/2008 |      | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %       |  -7,7 |  15,5 |     |  19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %    |   3,1 |  11,0 |     |  17,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%            |   0,8 |   4,9 |     |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |  24,6 |  24,4 |     |  26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %             |  130,2 |  161,8 |     |  98,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa |  387,5 |  543,4 |     |  336,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)      |  32,4 |  49,2 |     |  60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa      | 1 002,7 | 1 341,4 |     | 1 064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa    |  277,5 |  378,5 |     |  263,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin       |  8 761 |  9 845 |     |  9 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa      |  9 010 | 10 364 |     |  8 910 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa       | 1 444,8 | 1 739,3 |     | 2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa    |  402,4 |  485,2 |     |  676,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |  27,8 |  27,9 |     |  27,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 9) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |           |    | 9/2009 | 9/2008 |      | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa          |  -1,52 |  2,73 |     |  3,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa       |  16,10 |  18,26 |     |  18,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa         |     |     |     |  0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %           |     |     |     |  27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo,      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |  451,1 |  320,0 |     |  222,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa     |  26,50 |  18,80 |     |  13,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1000 kpl      |  1 238 |  2 667 |     |  3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl    | 17 021 | 17 021 |     | 17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 10) KONSERNIN ANTAMAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    |    |   | 9/2009 | 9/2008 |      | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset    |  80,0 |   2,7 |     |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset      |  378,8 |  94,9 |     |  40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit         |   0,4 |   1,0 |     |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset             |   0,1 |   0,1 |     |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  459,3 |  98,6 |     |  42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| annetut yrityskiinnitykset      |  840,0 |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset            |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta   |  |   0,0 |   1,0 |     |  49,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta         |  |  37,9 |   9,2 |     |  19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten       |     |     |     |
| vähimmäisvuokrat                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä  |   |   |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhyemmän ajan kuluessa |   |  |  12,2 |  18,1 |     |   9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta     |   |  |     |     |     |     |
| enintään         |   |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| viiden vuoden kuluessa  |   |  |  25,1 |  48,5 |     |  26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden    |   |  |  20,8 |  21,4 |     |  18,9 |
| kuluessa         |   |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   |   |   |  |  58,0 |  88,0 |     |  55,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset  |  |   8,1 |  13,8 |     |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset      |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit        |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo          |  |  40,6 |  84,8 |     |  81,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo           |  |  -0,8 |   0,6 |     |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, ostetut     |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo          |  |   2,0 |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo           |  |   0,2 |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, asetetut    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo          |  |   2,0 |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo           |  |   0,0 |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut      |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo          |  |   0,8 |   2,5 |     |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo           |  |   0,0 |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut     |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo          |  |   0,8 |   2,5 |     |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo           |  |   0,0 |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset      |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo          |  |  65,3 |  77,6 |     |  71,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo           |  |  -3,8 |   0,3 |     |  -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.                   


11) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi 30.9.2009 kotimaisille asfalttialan    
yrityksille 82,55 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 68 milj.  
euroa. Päätöksellä ratkaistiin lopullisesti kilpailuviraston vuonna 2004 tekemä 
vaatimus seuraamusmaksun määräämiseksi seitsemälle asfalttialalla vuosina    
1994-2002 toimineelle yhtiölle koskien kilpailunrajoituslain rikkomuksia.    
Kilpailuvirasto esitti tuolloin alan yhtiöille ja Asfaltti-liitolle yhteensä 97 
milj. euron seuraamusmaksua, josta Lemminkäiselle esitettiin 68 milj. euroa.  
Markkinaoikeus hylkäsi kilpailuviraston esityksen pääosin ja määräsi joulukuussa
2007 asfalttiyhtiöille 19,4 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 14
milj. euroa.                                  

KHO:n määräämän 68 miljoonan euron seuraamusmaksun ja markkinaoikeuden määräämän
14 milj. euron seuraamusmaksun erotus (54 miljoonaa euroa) kirjattiin kuluksi  
Lemminkäisen vuoden 2009 kolmannelle kvartaalille. Yhtiö kirjasi vastaavasti  
markkinaoikeuden päätöksen mukaisen 14 milj. euron seuraamusmaksun vuoden 2007 
neljännen kvartaalin tulokseen.                         

Eräät kunnat ovat ilmoittaneet Helsingin käräjäoikeuteen jätetyissä       
haastehakemuksissa tulevansa vaatimaan Lemminkäiseltä ja muilta         
asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta, mikäli KHO toteaa asfalttiyhtiöiden    
toimineen kyseisten kuntien alueella kilpailulainsäädännön vastaisesti.     
Haastehakemuksissa esitetyt vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan    
toisistaan poikkeavia. Lisäksi Tiehallinto on vaatinut valtion töihin liittyen 
Lemminkäiseltä enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden     
asfalttiyhtiöiden kanssa enintään 5,6 milj. euroa. KHO:n antama päätös     
käynnistänee korvausvaatimusten käsittelyn käräjäoikeudessa siltä osin kuin   
Tiehallinto ja kunnat katsovat, että KHO:n päätös antaa siihen aihetta.     

Lemminkäinen pitää kuntien ja Tiehallinnon esittämiä vaatimuksia        
lähtökohtaisesti perusteettomina. KHO:n antama ratkaisu ei myöskään koske    
yksittäisiä urakoita tai niiden hinnoittelua. Vahingonkorvausvaatimukset    
tutkitaan erikseen ja käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa oikeuden      
määräämässä järjestyksessä.                           

Tähän mennessä käräjäoikeuteen jätetyistä kuntien ja Tiehallinnon        
haastehakemuksista ja niiden sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty      
kuluvarauksia.