Lemminkäisen osavuosikatsaus 1-6/2009: Toisen neljänneksen tuloskehitys oli odotusten mukainen

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2009 KLO 9:00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009: Toisen neljänneksen tuloskehitys oli odotusten mukainen Yhteenveto tammi-kesäkuulta 2009 (vertailuluku 1-6/2008): - Liikevaihto laski 19 % ja oli 881,6 milj. euroa (1 090,8) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 25 % eli 223,3 milj. euroa (282,4)

LEMMINKÄINEN OYJ	OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2009 KLO 9:00               

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009:                 
Toisen neljänneksen tuloskehitys oli odotusten mukainen 


Yhteenveto tammi-kesäkuulta 2009 (vertailuluku 1-6/2008):            

- Liikevaihto laski 19 % ja oli 881,6 milj. euroa (1 090,8)           
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 25 % eli 223,3 milj.  
euroa (282,4)                                  
- Liikevoitto oli 21,5 milj. euroa (32,1), liikevoittoprosentti oli 2,4 % (2,9) 
- Tulos ennen veroja oli 2,4 milj. euroa (19,4)                 
- Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,71)                  
- Liiketoiminnan rahavirta oli -70,6 milj. euroa (-174,6)            
- Omavaraisuusaste oli 26,3 % (23,9) ja nettovelkaantumisaste 138,9 % (171,5)  
- Tilauskanta laski kolmanneksen ja oli katsauskauden päättyessä 1 156,0 milj. 
euroa (1 696,7)                                 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 31 % eli 352,9 milj.  
euroa (456,4)                                  


Yhteenveto huhti-kesäkuulta 2009 (vertailuluku 4-6/2008):            

- Liikevaihto oli 544,6 milj. euroa (645,9)                   
- Liikevoitto oli 30,1 milj. euroa (37,6) ja liikevoittoprosentti oli 5,5 %   
(5,8)                                      
- Tulos ennen veroja oli 20,9 milj. euroa (31,0)                
- Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (1,30)                  
- Liiketoiminnan rahavirta oli 14,8 milj. euroa (-112,3)            


Huhti-kesäkuu 2009 toimialoittain:                       

Talonrakentamisessa asuntoja myytiin kotimaassa 171 (Q1/09: 123) ja Venäjällä 28
(Q1/09: 22). Uusia, pääosin vuokra-asuntokohteita käynnistettiin eri puolella  
Suomea. Toimitilarakentamisessa Lemminkäinen sopi useista uusista        
rakennustöistä.                                 

Infrarakentamisessa kotimaan päällystyskausi käynnistyi hieman myöhässä, mutta 
vilkkaan kesäkuun johdosta vuoden toinen neljännes oli odotusten mukainen ja  
lähes edellisvuoden kaltainen. Lisääntyneet valuuttasuojauskustannukset etenkin 
Baltian toiminnoissa rasittivat jonkin verran toimialan tulosta.        

Talotekniikassa vuoden toisen neljänneksen liikevaihto ja tulos kehittyivät   
vuoden ensimmäistä neljännestä paremmin.                    

Rakennustuotteissa katto- ja vedeneristys- ja ympäristötuotteiden myynti- ja  
urakointityöt lisääntyivät selvästi katsauskauden loppupuolella.        
                                        

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:                         

”Rakentamisen heikko markkinatilanne huomioiden Lemminkäisen tuloskehitys vuoden
toisella neljänneksellä oli tyydyttävä ja odotusten mukainen. Etenkin      
infrarakentamisessa ja rakennustuotteissa hyvä kesäkuu kompensoi hieman     
alaviritteistä kevättä. Asuntomyynti pysyi alkuvuoden tasolla ja selvästi viime 
vuoden loppua vilkkaampana. Sijoittajille myytyjä vuokra-asuntokohteita     
aloitettiin etenkin pääkaupunkiseudulla, ja Seinäjoella käynnistyi vuoden    
ensimmäinen omaperusteinen asuntokohde.                     

Erityisen ilahduttavaa oli Lemminkäisen toisen vuosineljänneksen positiivinen  
liiketoiminnan rahavirta. Omaperusteiseen asuntotuotantoon sitoutui rahaa viime 
vuotta vähemmän. Lisäksi yhtiön myyntisaamiset pienenivät merkittävästi viime  
vuoden vastaavasta ajankohdasta.                        

Tiedotimme kesäkuussa sovituista rahoitusjärjestelyistä, joiden tarkoituksena on
lisätä Lemminkäisen taloudellista liikkumavaraa ja parantaa likviditeettiä   
epävarmassa suhdannetilanteessa. Järjestelyjen turvin velkapositiomme rakenne  
tasapainottui siirtäen velan jakaumaa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen.      

Lemminkäisen loppuvuoden näkymät vallitsevassa markkinatilanteessa ovat     
tyydyttävät. Yhtiön tilauskannan lasku näyttäisi pysähtyneen, ja lisäksi    
käynnissä oleva kolmas neljännes on meille perinteisesti paras."        


Näkymät vuodelle 2009                              

Talonrakentamisessa asuntorakentamisen painopiste on siirtynyt         
vuokra-asuntotuotantoon. Asuntomyynti on piristynyt selvästi, ja kysynnän määrän
pysymiselle alkuvuoden tasolla on hyvät edellytykset. Toimitilarakentamisessa  
Lemminkäisen työkanta loppuvuodelle on hyvä. Venäjällä asuntomyynti on viime  
vuotta vilkkaampaa, muun rakentamisen kysynnän ei odoteta merkittävästi     
kasvavan.                                    

Kotimaassa kuntien lisääntyvät talousvaikeudet saattavat vähentää perustienpidon
investointeja jo loppuvuodesta. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa mittavat    
lisäelvytystoimet pitävät infrarakentamisen kysynnän hyvänä myös        
lähitulevaisuudessa. Venäjällä ja Baltian maissa rakentamisen kysyntä on heikko 
ja kilpailutilanne paikoin erittäin vaikea.                   

Taloteknisen huollon ja kunnossapidon sekä korjaustoiminnan kysynnän odotetaan 
pysyvän vakaana.                                

Lemminkäinen-konsernin vuoden 2009 liikevaihto ja tulos ennen veroja jäävät   
selvästi vuoden 2008 tasosta.                          


Tiedotustilaisuus                                

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään    
torstaina 6. päivänä elokuuta klo 10:00 ravintola Katajanokan Kasinolla,    
osoitteessa Laivastokatu 1, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee       
toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tulosta koskeva esitysmateriaali on saatavissa 
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi              


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


LISÄTIETOJA:                                  
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh 02071 53263                
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh 02071 53515            
Katri Sundström, sijoittajasuhteet, puh 02071 54813               

LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009                         
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009                        


TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaan toiminta                                

Rakentamisen kysyntä on vähentynyt voimakkaasti, ja etenkin           
uudistalonrakentamisessa aloitusten määrä on romahtanut viime vuosien      
huipputasoista. Asuntorakentamisessa pääpaino on siirtynyt           
vuokra-asuntotuotantoon, mutta myös omaperusteinen asuntotuotanto on      
varovaisesti käynnistynyt. Asuntojen myynti on piristynyt selvästi viime vuoden 
lopun tasosta.                                 

Toimitilarakentamisen kysyntä on vähentynyt, ja etenkin omaperusteisia kohteita 
on aloitettu niukasti. Kotimaiset kiinteistösijoittajat ovat jatkaneet     
sijoittamista kiinteistökohteisiin eri puolella Suomea.             

Valtion elvytystoimet näkyvät selvimmin infrarakentamisessa ja perustienpidossa,
mutta ilman pikaisia lisäelvytystoimenpiteitä alan näkymät lähitulevaisuudessa 
ovat epävarmat.                                 

Talonrakentamisen korjausrakentamisen sekä taloteknisen huollon ja kunnossapidon
palveluiden kysyntä on säilynyt vakaana. Valtion myöntämä korjausavustus vuonna 
2009 on lisännyt korjausrakentamisen kysyntää vain osittain, sillä       
korjaushankkeet käynnistyvät viiveellä. Korjausavustuksen jatkaminen myös ensi 
vuonna olisi siten perusteltua.                         

Kilpailu lähes kaikilla rakentamisen toimialoilla on jatkunut kireänä ja    
hintataso on laskenut .                             


Kansainvälinen toiminta                             

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa infrarakentamiseen suunnatut mittavat     
elvytystoimet ovat pitäneet markkinatilanteen hyvänä.              

Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne on edelleen varsin haasteellinen.  
Virossa ja Liettuassa infrarakentamisen aktiviteetti ja toimintaympäristö ovat 
jonkin verran Latviaa paremmat.                         

Venäjällä asuntomyynti on ollut edellisvuotta vilkkaampaa, mutta rakentamisen  
kysynnän ei odoteta merkittävästi kasvavan lähitulevaisuudessa.         
Infrarakentamisessa markkinatilanne on ollut kuluvana vuonna heikko.      


LIIKEVAIHTO                                   

Lemminkäisen liikevaihto tammi-kesäkuulta laski 19 % edellisvuoden vastaavaan  
kauteen verrattuna, ja oli 881,6 milj. euroa (1 090,8). Liikevaihto laski    
Lemminkäisen kaikilla toimialoilla, eniten talonrakentamisessa ja        
rakennustuotteissa. Liikevaihdosta 75 % tuli Suomesta, 15 % muista       
Pohjoismaista, 4 % Venäjältä ja 6 % muista maista.               


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 4-6/200 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| toimialoittain,   |    9 |     |     |     |      |
| milj. euroa     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen  |  233,4 |  295,7 |  432,1 |  572,8 | 1 207,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen  |  228,3 |  256,4 |  300,2 |  351,4 |   920,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |  60,6 |   68,0 |  115,9 |  124,6 |   269,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet   |  37,8 |   45,8 |   56,4 |   70,8 |   156,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja  |  -12,0 |  -13,7 |  -19,1 |  -22,3 |   -52,2 |
| konserni-eliminoinni |     |     |     |     |      |
| t          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä  |  548,0 |  652,1 |  885,5 | 1 097,3 |  2 501,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat   |  -3,4 |   -6,3 |   -4,0 |   -6,6 |   -19,7 |
| erät         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  544,6 |  645,9 |  881,6 | 1 090,8 |  2 481,8 |
| (IFRS), josta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä    |  150,1 |  175,2 |  223,3 |  282,4 |   676,7 |
| liiketoimintaa    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVOITTO                                   

Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa heikkeni kolmanneksen edellisvuoden   
vastaavaan kauteen verrattuna, ja oli 21,5 milj. euroa (32,1). Huhti-kesäkuussa 
Lemminkäisen liikevoitto oli 30,1 milj. euroa (37,6) eli viidenneksen      
edellisvuoden vastaavaa kautta pienempi. Talonrakentamisen tulosta vuoden    
toisella neljänneksellä paransivat vilkkaana jatkunut asuntokauppa ja      
yksittäiset kiinteistökaupat.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 4-6/200 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| toimialoittain,   |    9 |     |     |     |      |
| milj. euroa     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen  |  11,4 |   9,2 |   21,1 |   19,6 |    69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen  |  14,1 |   17,1 |   -3,7 |   0,7 |    26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |   2,6 |   5,6 |   5,1 |   7,3 |    16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet   |   3,2 |   4,6 |   0,7 |   3,4 |    10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    |  -2,1 |   -0,8 |   -2,3 |   -1,9 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä  |  29,2 |   35,6 |   20,9 |   29,0 |   119,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat   |   0,9 |   2,0 |   0,6 |   3,1 |    3,8 |
| erät         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  30,1 |   37,6 |   21,5 |   32,1 |   123,2 |
| (IFRS)        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    | 4-6/200 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| toimialoittain    |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen  |   4,9 |   3,1 |   4,9 |   3,4 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen  |   6,2 |   6,7 |   -1,2 |   0,2 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |   4,3 |   8,2 |   4,4 |   5,8 |    6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet   |   8,5 |   10,0 |   1,3 |   4,7 |    6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |   5,5 |   5,8 |   2,4 |   2,9 |    5,0 |
| (IFRS)        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


TILAUSKANTA                                   

Lemminkäisen tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 1 156,0 milj. euroa    
(1 696,7) eli noin kolmanneksen viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.   
Tilauskanta kuitenkin kasvoi hieman maaliskuun 2009 lopusta. Kansainvälisen   
liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 31 % (27).               


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta      | 30.6.2009 | 31.3.2009 | 31.12.2008 |  30.6.2008 |
| toimialoittain,    |      |      |       |       |
| milj. euroa      |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen   |   533,2 |   521,2 |    576,3 |    919,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen   |   497,7 |   482,6 |    365,4 |    603,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka     |    84,0 |    85,8 |    97,7 |    120,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet    |    41,2 |    32,6 |    25,2 |    52,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,   |  1 156,0 |  1 122,2 |   1 064,5 |   1 696,7 |
| josta kansainvälistä  |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimintaa     |   352,9 |   341,4 |    263,1 |    456,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS                           

Konsernitaseen loppusumma 30.6.2009 oli 1 333,2 milj. euroa (1 379,0).     
Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,6 % (4,7) ja omavaraisuusaste 26,3 % (23,9).  
Nettovelkaantumisaste oli 138,9 % (171,5).                   

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli -70,6 
milj. euroa (-174,6), nettoinvestointien rahavirta -16,3 milj. euroa (-23,8) ja 
rahoituksen rahavirta -50,3 milj. euroa (195,9). Katsauskauden rahavirtaan   
sisältyy vuodelta 2008 maksettuja osinkoja 17,9 milj. euroa (32,6).       
Huhti-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 14,8 milj. euroa (Q2/08: -112,3), 
nettoinvestointien rahavirta -5,2 milj. euroa (Q2/08: -14,4) ja rahoituksen   
rahavirta -53,3 milj. euroa (Q2/08: 108,3).                   

Käyttöpääoma oli katsauskaudella 922,0 milj. euroa (1 008,7) ja         
nettokäyttöpääoma 486,5 milj. euroa (541,8). Käynnissä oleva asunto- ja     
toimitilatuotanto on edelleen merkittävä käyttöpääomaa sitova erä.       

Likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 111,0 milj. euroa (76,0).    

Korollisen velan määrä katsauskauden lopussa oli 556,2 milj. euroa (591,7),   
josta lyhytaikaista korollista velkaa oli 288,4 milj. euroa ja pitkäaikaista  
korollista velkaa 267,8 milj. euroa. Korollinen nettovelka oli 445,2 milj. euroa
(515,6). Nettorahoituskulut olivat 19,1 milj. euroa (12,7), mikä oli 2,2 % (1,2)
liikevaihdosta. Rahoituskuluja kasvattivat valuuttakurssimuutokset ja      
-suojauskustannukset Venäjällä ja Baltian maissa yhteensä noin 3 milj. eurolla. 

Lemminkäisen korollisesta velasta oli 50 % lainoja rahoituslaitoksilta, 14 %  
yritystodistuksia, 14 % omaperusteiseen asunto- ja toimitilatuotantoon liittyviä
projektilainoja, 9 % TyEL-lainoja, 10 % rahoitusleasingvelkoja ja 3 % muita   
velkoja.                                    

Lemminkäinen sopi rahoitusjärjestelyistä katsauskaudella. Yhtiö järjesti    
uudelleen lyhytaikaisia luottojaan yhteensä 270 milj. euron arvosta ja     
neuvotteli pankkitakauksen 115 milj. euron TyEL-lainakiintiölle, josta     
katsauskauden päättyessä oli nostettu 52 milj. euroa. Loput 63 milj. euroa   
nostetaan kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Sovitut järjestelyt   
siirsivät yhtiön kokonaisvelkaposition jakaumaa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen. 
Järjestelyjen jälkeen Lemminkäiselle jäi käyttämätöntä TyEL-lainakiintiötä noin 
40 milj. euroa.                                 


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 4-6/200 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| euroa        |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  233,4 |  295,7 |  432,1 |  572,8 |  1 207,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  11,4 |   9,2 |   21,1 |   19,6 |    69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |   4,9 |   3,1 |   4,9 |   3,4 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   8,0 |   5,9 |   15,5 |   14,5 |    56,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |     |     |  533,2 |  919,9 |   576,3 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Talonrakentamisen liikevaihto tammi-kesäkuussa heikkeni neljänneksen      
edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna, mutta tulos kehittyi vertailukautta
paremmin. Tulosta paransivat piristynyt asuntokauppa Suomessa ja Venäjällä sekä 
yksittäiset kiinteistökaupat vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihdosta 82 %
tuli Suomesta, 6 % Venäjältä, 5 % muista Pohjoismaista ja 7 % muista maista.  
Talonrakentamisen tilauskannan lasku pysähtyi ja oli hieman maaliskuun 2009   
tilauskantaa suurempi.                             


Kotimaan toiminta:                               

Omaperusteisia asuntoja myytiin tammi-kesäkuussa 294 (430) ja niitä valmistui  
306 (304). Uusia asuntoja aloitettiin 15 (492). Katsauskauden lopussa      
rakenteilla oli 296 (1 311) asuntoa, joista 138 oli myymättömiä. Valmiita    
myymättömiä oli 459 (286).                           

Urakoitujen asuntoaloitusten määrä ollut selvässä kasvussa, ja vuonna 2009   
aloitettiin kaikkiaan 420 uuden asunnon rakentaminen.              

Lemminkäisen omistuksessa oli katsauskauden päättyessä käyttämätöntä      
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 974 000 k-m2, josta asuntorakennusoikeuden 
osuus oli noin 473 000 k-m2. Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja    
kaavoitussopimuksia oli noin 717 000 k-m2 vastaava määrä, josta         
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 340 000 k-m2. Tonttien arvo oli 93 milj. 
euroa.                                     

Lemminkäisen asuntorakentamisen painopiste on kuluvana vuonna siirtynyt     
vuokra-asuntotuotantoon. Pääkaupunkiseudulla ja muutamassa kasvukeskuksessa   
yhtiö aloitti useita uusia sijoittajille myytyjä vuokrakohteita. Pauligin kanssa
Lemminkäinen sopi vanhan paahtimoalueen vaiheittaisesta ostamisesta Helsingin  
Vuosaaressa, johon on kaavoitettu noin 2 000 asukkaan asuinalue. Alueen     
suunnittelutyö on käynnistynyt ja rakentamisen arvioidaan alkavan ensi vuonna. 
Seinäjoella Lemminkäinen käynnisti kesäkuussa vuoden 2009 ensimmäisen      
omaperusteisen asuntokohteen. Uusien omaperusteisten asuntokohteiden      
aloituskynnys on edelleen korkea, eikä uusia kohteita käynnistetä ilman     
riittävän korkeaa varausastetta.                        

Toimitilarakentaminen on hiljentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja  
etenkin toimistorakentamisen kysyntä on ollut vähäistä. Toimitilarakentamisessa 
Lemminkäinen sai katsauskaudella useita uusia urakoita eri puolella Suomea   
yhteensä noin 90 milj. euron arvosta.                      

IKEA Real Estate Oy:n kanssa Lemminkäinen solmi urakkasopimuksen IKEA Tampere  
-tavaratalon rakentamisesta. Työ toteutetaan projektinjohtourakkana ja sen arvo 
on noin 18 milj. euroa.                             

Korjausrakentamisessa markkinatilanne säilyi vakaana. Valtion          
korjausrakentamiseen suunnatut elvytystoimet ovat jonkin verran lisänneet    
korjaustöiden kysyntää. Korjausrakentamisen osuus Lemminkäisen         
talonrakentamisesta on noin 17 %.                        

Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen tiedotti Kuopion kaupunginhallituksen    
valinneen sen mittavan elinkaarihankkeen palveluntuottajaksi.          
Hankekokonaisuuteen kuuluvat neljän koulun ja yhden päiväkodin uudisrakennus- ja
peruskorjaustyöt. Rakennusten hoito ja ylläpito ovat Lemminkäisen vastuulla 25 
vuoden palvelujakson ajan. Hankkeen kokonaisarvo on 93,5 milj. euroa.      


Kansainvälinen toiminta:                            

Asuntomyynti Venäjällä on ollut selvästi edellisvuotta vilkkaampaa.       
Tammi-kesäkuussa omaperusteisia asuntoja myytiin 50 (17), kun niitä vuonna 2008 
myytiin kaikkiaan 61. Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 323 (570) asuntoa, 
joista 212 oli myymättä. Valmiita myymättömiä ei ollut yhtään. Vuonna 2008   
Lemminkäinen keskeytti Venäjällä 264 asunnon rakentamisen voimakkaasti     
heikentyneen asuntomyynnin seurauksena.                     

Venäjän talouden näkymät ovat edelleen epävarmat, eikä rakentamisen kysynnän  
odoteta olennaisesti kasvavan kuluvana vuonna. Lemminkäisen Venäjälle      
sitoutuneen pääoman määrä katsauskauden lopussa oli 34 milj. euroa.       

Ruotsissa omaperusteisia asuntoja oli katsauskauden lopussa rakenteilla 68 (80),
joista myymättä oli 23. Valmiita myymättömiä oli 2. Ruotsissa myytiin      
tammi-kesäkuussa 13 asuntoa.                          

Lemminkäisen kansainvälisen projektinjohtotoiminnan painopiste on edelleen   
suomalaisten teollisuusyritysten tehdashankkeissa mm. Kiinassa, Intiassa ja   
Puolassa.                                    

Televerkkorakentamisessa on odotettavissa siirtymistä entistä          
energiatehokkaampiin verkkoratkaisuihin, mikä saattaa lisätä verkkojen     
uudistustöiden kysyntää lähitulevaisuudessa.                  

Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen sopi Cargotecin uuden kokoonpanotehtaan   
projektijohtourakasta Puolaan. Hankkeen kokonaisarvo on noin 22 milj. euroa, ja 
urakan on määrä valmistua kesäkuussa 2010.                   


INFRARAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 4-6/200 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| euroa        |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  228,3 |  256,4 |  300,2 |  351,4 |   920,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  14,1 |   17,1 |   -3,7 |   0,7 |    26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |   6,2 |   6,7 |   -1,2 |   0,2 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |  11,7 |   15,5 |  -10,3 |   -1,5 |    16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |     |     |  497,7 |  603,4 |   365,4 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Infrarakentamisen liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 15 %, ja oli 300,2 milj.  
euroa (351,4). Liikevaihdosta 54 % tuli Suomesta, 35 % muista Pohjoismaista ja 
10 % Baltian maista. Liiketoiminnan volyymi lisääntyi etenkin katsauskauden   
loppua kohden, ja kokonaisuudessaan vuoden toisen neljänneksen tuloskehitys oli 
odotusten mukainen. Toimialan tulosta rasittivat kasvaneet rahoituskustannukset,
joista suurimman erän muodostivat Baltian toimintojen              
valuuttasuojauskustannukset. Merkittävien väylä- ja tunnelihankkeiden puuttuessa
kokonaistilauskanta on edellisvuotta pienempi.                 


Kotimaan toiminta:                               

Päällystyksessä vuoden toinen neljännes kehittyi odotusten mukaisesti, ja    
toiminnan volyymi oli lähes edellisvuoden tasolla. Asfalttipäällysteiden    
hintataso pysyi kuitenkin edelleen matalana. Kuntien heikko taloustilanne    
saattaa vähentää perustienpidon investointeja ja päällystyksen kysyntää jo   
loppusyksystä ja etenkin ensi vuonna.                      

Väylärakentamisen odotetaan vähitellen vilkastuvan suurten hankkeiden      
käynnistyessä vuosina 2010-2011. Kilpailu väylärakentamisessa säilyy kireänä  
alalla vallitsevan ylikapasiteetin johdosta. Suurten väylähankkeiden      
aikaistaminen toisi helpotusta tilanteeseen.                  

Kalliorakentamisessa ja etenkin pohjarakentamisessa markkinatilanne on     
parantunut ja useita hankkeita on tarjouslaskennassa. Lemminkäinen aloitti   
huhti-kesäkuussa useita pienempiä kallio- ja pohjarakentamisen urakoita, joiden 
arvo oli yhteensä n. 20 milj. euroa. Katsauskauden jälkeen sovittiin Hämpin   
parkkiluolan rakennustöistä Tampereella. Työt kohteessa alkavat elokuun 2009  
aikana ja urakan arvo on 26 milj. euroa.                    

Kiviaineksen myynti on ollut edellisvuotta vähäisempää, mutta alan hintataso on 
pysynyt toistaiseksi vakaana. Kiviaineksen urakointitöissä Lemminkäisen     
tilauskanta on markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla. Valmisbetonin    
kysyntä on vähentynyt selvästi talonrakennustoiminnan hiljentyessä ja hintataso 
on vaihdellut alueittain voimakkaasti.                     


Kansainvälinen toiminta:                            

Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä on ollut odotettua vilkkaampaa. 
Molempien maiden hallitukset ovat jatkaneet voimakkaita lisäelvytystoimia    
infrarakentamisessa tuleville vuosille. Lisäbudjetin vaikutukset näkyvät    
kuitenkin perustienpidossa selvästi vasta vuonna 2010.             

Ruotsissa Lemminkäisellä on käynnissä tunnelirakennusurakoita, joista viimeisten
on määrä valmistua ensi vuonna. Pohjarakentamisen markkinatilanne on Ruotsissa 
ollut kuluvana vuonna erityisen hyvä. Myös useita uusia kalliorakentamisen   
hankkeita on vireillä.                             

Baltian maissa infrarakentamisen markkinatilanne on pysynyt heikkona.      
Lemminkäisen tilauskanta Virossa ja Liettuassa on tyydyttävä. Virossa on    
käynnistymässä kolme EU-rahoitteista tienparannusurakkaa. Liettuassa EU     
rahoittaa tieverkoston kehitystyötä vuosina 2009-2010 yhteensä 190 milj. euron 
arvosta.                                    


TALOTEKNIIKKA                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 4-6/200 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| euroa        |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  60,6 |   68,0 |  115,9 |  124,6 |   269,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   2,6 |   5,6 |   5,1 |   7,3 |    16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |   4,3 |   8,2 |   4,4 |   5,8 |    6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   2,8 |   6,1 |   5,5 |   8,3 |    18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |     |     |   84,0 |  120,5 |    97,7 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Talotekniikassa toisen neljänneksen tuloskehitys jäi edellisvuoden vastaavasta 
tasosta, mutta oli markkinatilanteeseen nähden odotusten mukainen.       
Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 9 % suurempi ja liikevoitto 4 % parempi kuin   
tammi-maaliskuussa. Tilauskannan kate on normaali.               

Pääkaupunkiseudulla saatiin vuoden toisella neljänneksellä useita kiinteistöjen 
peruskorjaus- tai muutoshankkeisiin liittyviä urakkasopimuksia, joiden     
toimitukset ajoittuvat vuosille 2009-2010. Kilpailu alalla jatkuu kuitenkin   
erittäin kireänä, ja hankkeiden määrä ja koko ovat selvästi pienentyneet    
edellisvuosista. Myös raaka-aineiden, etenkin kuparin hinta on kesän aikana   
noussut selvästi.                                

Taloteknisen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysyntä on pysynyt   
vakaana, ja kehityksen odotetaan jatkuvaan samansuuntaisena myös loppuvuonna.  
Alan merkittäviksi kilpailutekijöiksi ovat muodostuneet energiatehokkuuden   
hallinta ja erikoisosaaminen, mm. kylmälaitteiden huolto- ja asennustoiminta.  

Lemminkäisen talotekniikka-toimialan teollisuuspalveluilla on käynnissä     
merkittäviä teollisuuden lämmön- ja voimantuotantoon kohdistuvia        
asennusprojekteja Suomessa ja Ruotsissa vuosille 2009-2010.           


RAKENNUSTUOTTEET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 4-6/200 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| euroa        |    9 |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  37,8 |   45,8 |   56,4 |   70,8 |   156,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   3,2 |   4,6 |   0,7 |   3,4 |    10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |   8,5 |   10,0 |   1,3 |   4,7 |    6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   3,0 |   4,4 |   0,3 |   3,0 |    9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |     |     |   41,2 |   52,9 |    25,2 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Katto- ja vedeneristystuotteissa myynti käynnistyi keväällä edellisvuotta    
hitaammin, mutta vilkastui selvästi kesän aikana. Myös urakointi lisääntyi   
katsauskauden lopussa, ja Lemminkäinen sai joitakin merkittäviä         
siltaeristysurakoita. Kateaineiden vienti on vähentynyt viime vuodesta, mutta  
kotimaassa odotettua vilkkaampi kysyntä on vähäisten varastojen johdosta    
aiheuttanut toimitusaikojen pidentymistä muutamien tuotteiden osalta.      
Taloyhtiöiden piha- ja kattokorjaustöiden kyselyt ovat loppuvuotta kohden    
lisääntyneet jonkin verran valtion myöntämän korjausavustuksen turvin.     

Ympäristörakentaminen on edellisvuoden tasolla, ja tilauskanta etenkin     
urakoinnissa on hyvä myös loppuvuodelle. Betonielementtien kysyntä on kasvanut 
hieman vuokra-asuntotuotannon käynnistymisen myötä, mutta hintataso alalla on  
heikko.                                     


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 13,05 euroa (31,50) 
ja katsauskauden lopussa 19,02 euroa (29,01). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 323,7 milj. euroa (493,8). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 884 329 kappaletta (2 157 846). Vaihdon arvo oli 
15,4 milj. euroa (68,0). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 4 790        
osakkeenomistajaa (4 094).                           

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja  
osakkeiden lukumäärä on 17 021 250 kappaletta.                 

INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden investoinnit olivat 19,4 milj. euroa (35,6). Investoinnit olivat 
lähinnä päällystys- ja kiviainestoiminnan korvausinvestointeja.         


HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 8 543   
henkilöä (9 498). Henkilöstöstä 69 % työskenteli Suomessa, 12 % muissa     
Pohjoismaissa, 11 % Baltian maissa ja 8 % muissa maissa.            

Vuoden 2008 loppupuoliskolta alkaneet vähennystoimenpiteet ovat tähän mennessä 
koskeneet noin 1 000 henkilöä. Toimialoista eniten henkilöstövähennyksiä on   
toteutettu talonrakentamisessa ja rakennustuotteissa.              


--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, keskimäärin   | 1-6/2009 | 1-3/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät         |   5 374 |  4 918 |   6 262 |   6 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt        |   3 169 |  3 180 |   3 236 |   3 286 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä, josta  |   8 543 |  8 098 |   9 498 |   9 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomailla työskenteleviä  |   2 655 |  2 517 |   2 692 |   2 836 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden   |   9 589 |  7 998 |  10 919 |   8 910 |
| lopussa           |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden palkat ja   |   153,5 |   66,9 |   168,2 |   358,1 |
| palkkiot, milj. euroa    |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö toimialoittain,  | 1-6/2009 | 1-3/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
| keskimäärin         |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen      |   2 480 |  2 526 |   3 242 |   3 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen      |   3 263 |  2 873 |   3 351 |   3 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka        |   1 955 |  1 940 |   1 971 |   2 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet       |    732 |   649 |   830 |    839 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto       |    113 |   110 |    105 |    107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   8 543 |  8 098 |   9 498 |   9 776 |
--------------------------------------------------------------------------------


MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA                            

Lemminkäisen talotekniikka-toimialan johtajaksi ja Tekmanni Oy:n        
toimitusjohtajaksi on 1.1.2010 alkaen nimitetty Tekmanni Service Oy:n nykyinen 
toimitusjohtaja KTM Marcus Karsten (s.1966). Tekmanni Oy:n nykyinen       
toimitusjohtaja Antero Huhta (s.1947) jää eläkkeelle vuoden 2010 alusta.    

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 17.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön  
tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 15 319 125 euroa.  
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 20.3.2009 ja osingon maksupäivä 27.3.2009.   

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Kristina Pentti-von  
Walzel, Teppo Taberman ja Juhani Mäkinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi     
valittiin DI Mikael Mäkinen ja KTM Heikki Räty. Yhtiön tilintarkastajaksi    
valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena     
tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.                   

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 17.3.2009. Lemminkäinen
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Berndt Brunow ja varapuheenjohtajana  
Juhani Mäkinen.                                 

Kokouksessa päätettiin tarkastusvaliokunnan, nimeämisvaliokunnan sekä palkkio- 
ja nimitysvaliokunnan kokoonpanoista. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan   
puheenjohtajaksi Heikki Rädyn ja jäseniksi Juhani Mäkisen ja Kristina Pentti-von
Walzelin. Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Berndt Brunow ja    
jäseniksi Kristina Pentti-von Walzel ja Teppo Taberman. Palkkio- ja       
nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teppo Taberman ja jäseniksi Berndt
Brunow ja Mikael Mäkinen.                            


OIKEUDENKÄYNNIT                                 

Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2007 seitsemälle asfalttialan yritykselle  
kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä yhteensä 19,4 miljoonan euron  
seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Kilpailuviraston esitys  
Lemminkäiselle oli 68 milj. euroa.                       

Lemminkäisen lisäksi kilpailuvirasto ja eräät muut asfalttialan yritykset ovat 
valittaneet markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on
ilmoittanut, että sen tarkoituksena on antaa asiassa ratkaisu syyskuussa 2009. 

Helsingin käräjäoikeuteen jätettyjen haastehakemusten mukaan eri kunnat tulevat 
vaatimaan Lemminkäiseltä ja muilta asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta, mikäli 
korkein hallinto-oikeus toteaa, että ko. kuntien alueella on ollut       
kilpailunrajoituslain vastaista toimintaa. Tiehallinto on vaatinut       
Lemminkäiseltä enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden     
asfalttiyhtiöiden kanssa enintään 5,6 milj. euroa.               

Vaatimukset perustuvat kilpailuviraston väitteisiin siitä, että kielletyt    
kilpailunrajoitukset olisivat nostaneet päällysteiden hintatasoa tiettyinä   
ajanjaksoina. Lemminkäinen on kiistänyt nämä väitteet sekä markkinaoikeudessa  
että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi suuri osa Lemminkäisen tietoon  
tulleista haastehakemuksista koskee alueita ja/tai ajankohtia, joiden osalta  
markkinaoikeus on katsonut päätöksessään, että Lemminkäinen ei ole toiminut   
kilpailunrajoituslain vastaisesti.                       

Kaikissa haastehakemuksissa on pyydetty, että korvausvaatimukset jätetään    
lepäämään ja niiden käsittelyä jatketaan vain, jos korkein hallinto-oikeus   
päätyy katsomaan Lemminkäisen rikkoneen kilpailunrajoituslakia         
haastehakemuksissa tarkoitetuilla alueilla ja niissä mainittuina ajanjaksoina. 
Lemminkäinen on yhtynyt lepäämäänjättämispyyntöihin, mutta pitää esitettyjä   
korvausvaatimuksia perusteettomina. Vaatimuksista ei ole tehty kuluvarausta.  


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
rahoituskriisi ja talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen        
toimintaympäristössä sen keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien    
muutosten ennakointia. Tästä johtuen yhtiössä on ryhdytty tarvittaviin     
sopeuttamistoimiin.                               

Voimakkaasti laskenut asuntotuotannon kysyntä lisää myyntiriskiä. Vuonna 2009  
uusia asuntokohteita aloitetaan vain jos kohteilla on riittävän korkea     
varausaste. Venäjällä yhtiö on keskeyttänyt lähes 300 asunnon rakentamisen.   

Lemminkäisen asiakkaiden rahoitusvaikeudet saattavat vaikuttaa heikentävästi  
yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Luottotappioriskeihin kiinnitetään 
erityistä huomiota ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti.          

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa        
infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta   
liiketoiminnasta on noin kolmannes.                       

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
verkkosivuilla.                                 


NÄKYMÄT VUODELLE 2009                              

Talonrakentamisessa asuntorakentamisen painopiste on siirtynyt         
vuokra-asuntotuotantoon. Asuntomyynti on piristynyt selvästi, ja kysynnän määrän
pysymiselle alkuvuoden tasolla on hyvät edellytykset. Toimitilarakentamisessa  
Lemminkäisen työkanta loppuvuodelle on hyvä. Venäjällä asuntomyynti on viime  
vuotta vilkkaampaa, muun rakentamisen kysynnän ei odoteta merkittävästi     
kasvavan.                                    

Kotimaassa kuntien lisääntyvät talousvaikeudet saattavat vähentää perustienpidon
investointeja jo loppuvuodesta. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa mittavat    
lisäelvytystoimet pitävät infrarakentamisen kysynnän hyvänä myös        
lähitulevaisuudessa. Venäjällä ja Baltian maissa rakentamisen kysyntä on heikko 
ja kilpailutilanne paikoin erittäin vaikea.                   

Taloteknisen huollon ja kunnossapidon sekä korjaustoiminnan kysynnän odotetaan 
pysyvän vakaana.                                

Lemminkäinen-konsernin vuoden 2009 liikevaihto ja tulos ennen veroja jäävät   
selvästi vuoden 2008 tasosta.                          Helsingissä 6. päivänä elokuuta 2009                      

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    


OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja         
laadintaperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 
mukainen. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien 
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä alempana  
mainituin muutoksin.                              

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              


Vuoden 2009 alusta käyttöönotetut standardit ja tulkinnat            

- IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen     
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida 
ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla 
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin  
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin     
liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.          

- IFRS 8 Segmenttiraportointi. Standardi edellyttää, että esitettävät      
segmenttitiedot perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan          
segmenttiraportointiin. Lemminkäinen raportoi osavuosikatsaukset tilikauden 2009
alusta IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Standardin       
käyttöönotolla ei ole vaikutusta Lemminkäinen-konsernin toimintasegmenttien   
lukumäärään tai niiden rakenteeseen, mutta se muuttaa segmenttitietoja.     
Standardilla ei ole vaikutusta maantieteellisiin segmenttitietoihin.      

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia eriä ovat muun muassa         
rahoitusleasingillä hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot
sekä takuuvaraukset ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot.    
Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa     
tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen        
laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään segmenttiraportoinnissa  
omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä -menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä   
osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa 
segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi  
eikä sitä raportoida johdolle. Segmenttiraportoinnin vertailutiedot on julkaistu
erillisessä tiedotteessa 5.5.2009.                       

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot. Standardin muutos edellyttää ehdot 
täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi 
hyödykkeen hankintamenoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään.
Konserni aktivoi 1.1.2009 alkaen vieraan pääoman menot ehdot täyttävissä    
hankkeissa ja osatuloutusprojekteissa.                     

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin osavuosikatsaukseen: IAS 32    
(muutos), IFRS 2, IFRIC 11, IFRIC 13, IFRIC 14 ja IFRIC 16.           


IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa   

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat    
voimaan vuonna 2010 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä
ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina.        

- IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkintaa tulee soveltaa    
viimeistään 1.1.2010 alkavalta tilikaudelta. Tulkinta selventää käsitelläänkö  
kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 
18 Tuotot -standardin mukaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja voidaan
osatulouttaa. Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutus kohdistuu    
ainakin perustajaurakointikohteiden tuloutuskäytäntöön, joka muuttuisi     
osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi. Tällöin näiden kohteiden tulouttaminen 
hidastuu.                                    

- IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Palvelusopimukset julkisen sektorin 
kanssa. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu 
julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai     
infrastruktuurin ylläpitoon. Tulkinnalla ei ole olennaista vaikutusta tähän   
osavuosikatsaukseen, eikä tilinpäätökseen.                   

- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi   
edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien  
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki  
yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon      
hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan    
jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen 
emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle 
kohdistetun liikearvon. Kaikki transaktiomenot kirjataan kuluksi. Konsernin   
johto on selvittämässä standardin vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.     

- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu  
standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan    
pääomaan, jos määräysvaltaa ei esiinny. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät 
enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen.
Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta 
siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan   
käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.   
Konsernin johto on selvittämässä standardin vaikutusta konsernin        
tilinpäätökseen.                                
	                                        
Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätöksiin: IAS 39 (muutos), 
IFRS 5 (muutos), IFRIC 17 ja IFRIC 18.                     


TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernin laaja tuloslaskelma                        
3) Konsernitase                                 
4) Konsernin rahavirtalaskelma                         
5) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
6) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
7) Segmentti-informaatio                            
8) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                 
9) Osakekohtaiset tunnusluvut                          
10) Aineelliset hyödykkeet                           
11) Myydyt liiketoiminnot                            
12) Lähipiiritapahtumat                             
13) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
14) Oikeudenkäynnit                               


1) KONSERNIN TULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 544,6 |  645,9 | 881,6 | 1 090,8 | 2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja kulut       | -505,3 | -599,4 | -845,9 |   -1 |   -2 |
|               |    |     |    |  044,7 |  325,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |   |    |  9,5 |   9,3 |  14,2 |  14,3 |  34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |   |    |    |     |    |     |     |
| osakkuus-   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden tuloksista |    |  0,3 |   0,4 |  0,0 |   0,3 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   |    |  30,1 |  37,6 |  21,5 |  32,1 |  123,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut |   |    |  10,4 |   9,8 |  30,5 |  17,6 |  50,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto |   |    |  1,2 |   3,3 |  11,4 |   4,9 |  18,5 |
| t       |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  |   |    |  20,9 |  31,0 |  2,4 |  19,4 |  91,0 |
| veroja    |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |   |    |  -6,2 |  -7,6 |  -2,3 |  -5,4 |  -27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |  14,7 |  23,4 |  0,1 |  14,0 |  63,5 |
| tulos     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen     |    |     |    |     |     |
| jakautuminen         |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |    |  13,7 |  22,1 |  -1,3 |  12,1 |  55,9 |
| omistajille     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |   |    |  1,0 |   1,4 |  1,5 |   1,9 |   7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja      |     |    |     |     |
| laimentamaton,            |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa     |   |    |  0,80 |  1,30 | -0,08 |  0,71 |  3,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) KONSERNIN LAAJA      |    |     |    |     |     |
| TULOSLASKELMA        |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |  14,7 |  23,4 |  0,1 |  14,0 |  63,5 |
| tulos     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          |  -1,1 |   0,1 |  0,4 |  -0,4 |  -6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön   |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen   |  0,5 |   0,0 |  -0,5 |   0,2 |   1,6 |
| suojaus           |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus      |  0,2 |   1,4 |  -0,4 |   0,9 |  -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät  |  -0,4 |   1,6 |  -0,5 |   0,6 |  -6,7 |
| yhteensä           |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos    |  14,4 |  25,0 |  -0,4 |  14,6 |  56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen      |     |    |     |     |
| jakautuminen             |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |    |  13,3 |  23,6 |  -1,9 |  12,7 |  49,2 |
| omistajille     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |   |    |  1,0 |   1,4 |  1,5 |   1,9 |   7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 3)      |   |    |    |     |    |     |     |
| KONSERNITASE |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              | 06/2009 | 06/200 |     | 12/2008 |
|                    |     |   8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet        |  188,4 | 191,0 |     |  187,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot              |  76,8 |  76,5 |     |  74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet      |   2,4 |  2,7 |     |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset              |  11,1 |  9,2 |     |  10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen      |  14,9 |  9,4 |     |   7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset      |   6,6 |  5,6 |     |   6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  300,2 | 294,3 |     |  288,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            |  417,7 | 393,9 |     |  398,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |  504,3 | 614,8 |     |  476,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |  111,0 |  76,0 |     |  250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 1 033,0 |   1 |     | 1 124,7 |
|                    |     | 084,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            | 1 333,2 |   1 |     | 1 413,3 |
|                    |     | 379,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma   |     |    |     |     |
| pääoma                |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |  34,0 |  34,0 |     |  34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |   5,8 |  5,8 |     |   5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          |  -2,2 |  1,1 |     |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |  -4,8 |  -0,2 |     |  -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto     |  265,4 | 224,8 |     |  224,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos           |  -1,3 |  12,1 |     |  55,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta  |  296,9 | 277,6 |     |  314,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus            |  23,7 |  23,1 |     |  27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä          |  320,5 | 300,7 |     |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |  16,5 |  15,7 |     |  18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet           |   0,2 |  0,6 |     |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   2,0 |  2,2 |     |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat             |  267,8 | 118,3 |     |  118,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |   2,4 |  1,2 |     |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  288,8 | 138,0 |     |  141,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat        |  427,9 | 461,3 |     |  455,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   7,5 |  5,7 |     |   7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat             |  288,4 | 473,3 |     |  467,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  723,9 | 940,3 |     |  930,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä     | 1 333,2 |   1 |     | 1 413,3 |
|                    |     | 379,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 4) KONSERNIN         |    |     |    |     |     |
| RAHAVIRTALASKELMA      |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |    |  1-6/ |  1-6/ |     |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |  2009 |  2008 |     |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja          |   2,4 |  19,4 |     |  91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                |  14,2 |  14,3 |     |  34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut             |  16,8 |  10,0 |     |  26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman     |  33,4 |  43,6 |     |  152,6 |
| muutosta               |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         |  -63,3 | -174,0 |     |  -45,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät             |  -26,7 | -15,5 |     |  -31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot       |  -14,1 | -28,8 |     |  -51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |  -70,6 | -174,6 |     |  24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat   |   1,9 |  8,5 |     |  15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat |  -18,2 | -32,4 |     |  -43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos    |  -0,3 |  -0,8 |     |  -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot            |  406,7 |   1 |     | 1 740,4 |
|                    |     | 204,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        | -438,8 | -974,9 |     |   -1 |
|                    |     |    |     |  528,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |  -17,9 | -32,6 |     |  -32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         |  -50,3 | 195,9 |     |  177,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          | -137,1 |  -2,5 |     |  174,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        |  250,1 |  78,5 |     |  78,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero         |  -1,9 |  0,0 |     |  -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa       |  111,0 |  76,0 |     |  250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 5) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osak | kurss | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | yhteen- |
|        |  e- |  i- |   - |     |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | pääo | rahas |  erot | rahasto | varat |  osuus |   sä |
|        |  ma |  to |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |   0,2 | 255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus   |   |    |    |     |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |    |    |     | -30,6 |  -2,0 |  -32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |     |    |  -0,6 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |     |    |     |     |
| laaja     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     |   |    |  -0,3 |   0,9 |  12,1 |   1,9 |  14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2008   | 34,0 |  5,8 |  -0,2 |   1,1 | 236,9 |  23,1 |  300,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osak | kurss | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | yhteen- |
|        |  e- |  i- |   - |     |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | pääo | rahas |  erot | rahasto | varat |  osuus |   sä |
|        |  ma |  to |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |   0,2 | 255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus   |   |    |    |     |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |    |    |     | -30,6 |  -2,9 |  -33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |     |    |  -0,6 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |     |    |     |     |
| laaja     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     |   |    |  -4,8 |  -1,9 |  55,9 |   7,6 |  56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008  | 34,0 |  5,8 |  -4,7 |  -1,7 | 280,7 |  27,8 |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osak | kurss | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | yhteen- |
|        |  e- |  i- |   - |     |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | pääo | rahas |  erot | rahasto | varat |  osuus |   sä |
|        |  ma |  to |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009   | 34,0 |  5,8 |  -4,7 |  -1,7 | 280,7 |  27,8 |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |    |    |     | -15,3 |  -2,0 |  -17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |     |    |  -3,6 |  -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |     |    |     |     |
| laaja     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     |   |    |  -0,1 |  -0,4 |  -1,3 |   1,5 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2009   | 34,0 |  5,8 |  -4,8 |  -2,2 | 264,1 |  23,7 |  320,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 6) KONSERNIN TULOSLASKELMA           |    |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |  2009 |  2009 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |   |    | 544,6 |  336,9 | 742,5 |  648,5 |  645,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja   |   |    | -505,3 | -340,6 | -697,7 | -582,5 | -599,4 |
| kulut     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |   |    |  9,5 |   4,7 |  7,2 |  13,5 |   9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden   |  0,3 |  -0,2 |  -0,1 |   1,1 |   0,4 |
| tuloksista          |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   |    |  30,1 |  -8,6 |  37,5 |  53,6 |  37,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut |   |    |  10,4 |  20,1 |  27,9 |   5,2 |   9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto |   |    |  1,2 |  10,3 |  13,4 |   0,2 |   3,3 |
| t       |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  |   |    |  20,9 |  -18,4 |  23,0 |  48,6 |  31,0 |
| veroja    |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |   |    |  -6,2 |   3,9 | -10,3 |  -11,8 |  -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |  14,7 |  -14,6 |  12,7 |  36,8 |  23,4 |
| tulos     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen     |    |     |    |     |     |
| jakautuminen         |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |    |  13,7 |  -15,0 |  9,3 |  34,5 |  22,1 |
| omistajille     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |   |    |  1,0 |   0,4 |  3,4 |   2,3 |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja      |     |    |     |     |
| laimentamaton,            |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa     |   |    |  0,80 |  -0,88 |  0,55 |  2,03 |  1,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7)          |    |    |     |    |     |     |
| SEGMENTTI-INFORMAATI |    |    |     |    |     |     |
| O          |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Lemminkäinen-konsernissa johdolla tarkoitetaan Lemminkäinen Oyj:n        
toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. Johdolle     
toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot,     
liikevoitto, rahoituserät ja tulos ennen veroja sekä varoina ja velkoina    
käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ostovelat.          

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia ovat muun muassa rahoitusleasingillä 
hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot sekä takuuvaraukset
ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot. Rahoitusleasingjärjestelyt 
on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa tavallisina vuokrasopimuksina, mikä 
poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset      
yhdistellään segmenttiraportoinnissa omistusosuuden suhteessa          
rivi-riviltä-menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä osakkuusyritykset yhdistellään 
pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa segmenttien välistä myyntiä ei 
kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi eikä sitä raportoida johdolle.  


--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |     |    |     |  Tulos |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    | Liike- |     | Liike- | Rahoitu |  ennen |
|       |    |    |    |     |    |   s- |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    | vaihto | Poistot | voitto |  erät | veroja |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-6/2009   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakenta |    |    | 432,1 |   1,4 |  21,1 |  -5,5 |  15,5 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakenta |    |    | 300,2 |  12,3 |  -3,7 |  -6,6 |  -10,3 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikk |    |    | 115,9 |   0,4 |  5,1 |   0,4 |   5,5 |
| a      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuot |    |    |  56,4 |   1,2 |  0,7 |  -0,4 |   0,3 |
| teet     |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |  5,4 |   0,4 |  -2,3 |  -3,5 |  -5,8 |
| toiminnot  |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi |    | -24,5 |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit  |    |    | 885,5 |  15,7 |  20,9 |  -15,7 |   5,2 |
| yhteensä   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserä |    |    |  -4,0 |  -1,5 |  0,6 |  -3,4 |  -2,8 |
| t      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    | 881,6 |  14,2 |  21,5 |  -19,1 |   2,4 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-5,4 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista   
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 0,9 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,0 milj. euroa, kalustoaktivoinnista -0,4 
milj. euroa, osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä -0,1 milj. euroa ja   
muista tilinpäätösvienneistä -0,9 milj. euroa.                 

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -0,9 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |     |    |     |  Tulos |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    | Liike- |     | Liike- | Rahoitu |  ennen |
|       |    |    |    |     |    |   s- |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    | vaihto | Poistot | voitto |  erät | veroja |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-6/2008   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakenta |    |    | 572,8 |   1,5 |  19,6 |  -5,1 |  14,5 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakenta |    |    | 351,4 |  11,8 |  0,7 |  -2,2 |  -1,5 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikk |    |    | 124,6 |   0,4 |  7,3 |   1,0 |   8,3 |
| a      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuot |    |    |  70,8 |   1,3 |  3,4 |  -0,3 |   3,0 |
| teet     |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |  6,5 |   0,4 |  -1,9 |  -3,7 |  -5,6 |
| toiminnot  |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi |    | -28,8 |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit  |    |    |   1 |  15,3 |  29,0 |  -10,3 |  18,6 |
| yhteensä   |    |    | 097,3 |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserä |    |    |  -6,6 |  -1,1 |  3,1 |  -2,3 |   0,8 |
| t      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    |   1 |  14,3 |  32,1 |  -12,7 |  19,4 |
| IFRS         |    | 090,8 |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-5,4 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista   
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista -1,2 milj. euroa,   
johdannaisten myyntivoitosta 0,8 milj. euroa, rahoitusleasingin         
IFRS-käsittelystä 2,9 milj. euroa, osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä 0,1
milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä 0,5 milj. euroa.          

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -0,8 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakenta |    |    | 233,4 |  295,7 | 432,1 |  572,8 | 1 207,5 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakenta |    |    | 228,3 |  256,4 | 300,2 |  351,4 |  920,3 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikk |    |    |  60,6 |  68,0 | 115,9 |  124,6 |  269,9 |
| a      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuot |    |    |  37,8 |  45,8 |  56,4 |  70,8 |  156,0 |
| teet     |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |  2,9 |   3,6 |  5,4 |   6,5 |  13,5 |
| toiminnot  |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi |    | -14,9 |  -17,3 | -24,5 |  -28,8 |  -65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit  |    |    | 548,0 |  652,1 | 885,5 | 1 097,3 | 2 501,5 |
| yhteensä   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserä |    |    |  -3,4 |  -6,3 |  -4,0 |  -6,6 |  -19,7 |
| t      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    | 544,6 |  645,9 | 881,6 | 1 090,8 | 2 481,8 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakenta |    |    |  11,4 |   9,2 |  21,1 |  19,6 |  69,7 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakenta |    |    |  14,1 |  17,1 |  -3,7 |   0,7 |  26,2 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikk |    |    |  2,6 |   5,6 |  5,1 |   7,3 |  16,3 |
| a      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuot |    |    |  3,2 |   4,6 |  0,7 |   3,4 |  10,5 |
| teet     |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |  -2,1 |  -0,8 |  -2,3 |  -1,9 |  -3,3 |
| toiminnot  |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit  |    |    |  29,2 |  35,6 |  20,9 |  29,0 |  119,4 |
| yhteensä   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserä |    |    |  0,9 |   2,0 |  0,6 |   3,1 |   3,8 |
| t      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    |  30,1 |  37,6 |  21,5 |  32,1 |  123,2 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |    |     |    |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    |  2009 |  2009 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakenta |    |    | 233,4 |  198,7 | 426,9 |  207,8 |  295,7 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakenta |    |    | 228,3 |  71,9 | 222,3 |  346,6 |  256,4 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikk |    |    |  60,6 |  55,3 |  76,5 |  68,8 |  68,0 |
| a      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuot |    |    |  37,8 |  18,6 |  34,2 |  51,0 |  45,8 |
| teet     |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |  2,9 |   2,5 |  3,7 |   3,3 |   3,6 |
| toiminnot  |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi |    | -14,9 |  -9,6 | -17,2 |  -19,7 |  -17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit  |    |    | 548,0 |  337,5 | 746,3 |  657,8 |  652,1 |
| yhteensä   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserä |    |    |  -3,4 |  -0,6 |  -3,8 |  -9,3 |  -6,3 |
| t      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    | 544,6 |  336,9 | 742,5 |  648,5 |  645,9 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO         |    |     |    |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    |  2009 |  2009 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakenta |    |    |  11,4 |   9,7 |  35,5 |  14,6 |   9,2 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakenta |    |    |  14,1 |  -17,8 |  -4,8 |  30,3 |  17,1 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikk |    |    |  2,6 |   2,5 |  3,7 |   5,4 |   5,6 |
| a      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuot |    |    |  3,2 |  -2,5 |  1,2 |   5,9 |   4,6 |
| teet     |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |  -2,1 |  -0,2 |  -0,1 |  -1,3 |  -0,8 |
| toiminnot  |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit  |    |    |  29,2 |  -8,3 |  35,6 |  54,8 |  35,6 |
| yhteensä   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserä |    |    |  0,9 |  -0,4 |  1,9 |  -1,2 |   2,0 |
| t      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    |  30,1 |  -8,6 |  37,5 |  53,6 |  37,6 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    |    | 6/2009 | 6/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakenta |    |    |    |  357,5 | 491,4 |     |  467,5 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakenta |    |    |    |  365,1 | 364,4 |     |  294,5 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikk |    |    |    |  30,1 |  34,7 |     |  33,0 |
| a      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuot |    |    |    |  52,8 |  57,5 |     |  46,3 |
| teet     |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |    |  43,2 |  41,2 |     |  41,0 |
| toiminnot  |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit  |    |    |    |  848,7 | 989,1 |     |  882,2 |
| yhteensä   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille         |    |     |    |     |     |
| kohdistamattomat varat    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit   |    |  484,5 | 389,9 |     |  531,1 |
| yhteensä           |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    |    | 1 333,2 |   1 |     | 1 413,3 |
| IFRS         |    |    |     | 379,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    |    | 6/2009 | 6/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakenta |    |    |    |  34,2 |  60,5 |     |  57,6 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakenta |    |    |    |  78,9 |  81,7 |     |  55,9 |
| minen    |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikk |    |    |    |   8,4 |  8,8 |     |  10,0 |
| a      |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuot |    |    |    |   5,6 |  7,7 |     |   5,8 |
| teet     |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |    |   0,5 |  0,5 |     |   0,7 |
| toiminnot  |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit  |    |    |    |  127,6 | 159,1 |     |  129,9 |
| yhteensä   |    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille         |    |     |    |     |     |
| kohdistamattomat velat    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit   |    |  885,2 | 919,2 |     |  941,6 |
| yhteensä           |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    |    | 1 012,7 |   1 |     | 1 071,5 |
| IFRS         |    |    |     | 078,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 8) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    | 6/2009 | 6/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |   0,0 |  4,5 |     |  19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   3,6 |  4,7 |     |  17,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%             |   2,4 |  2,9 |     |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |  26,3 |  23,9 |     |  26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %              |  138,9 | 171,5 |     |  98,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa  |  445,2 | 515,6 |     |  336,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.       |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)       |  19,4 |  35,6 |     |  60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa       | 1 156,0 |   1 |     | 1 064,5 |
|                    |     | 696,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     |  352,9 | 456,4 |     |  263,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |  8 543 | 9 498 |     |  9 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |  9 589 | 10 919 |     |  8 910 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa        |  881,6 |   1 |     | 2 481,8 |
|                    |     | 090,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     |  223,3 | 282,4 |     |  676,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |  25,3 |  25,9 |     |  27,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 9) OSAKEKOHTAISET      |    |     |    |     |     |
| TUNNUSLUVUT         |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    | 6/2009 | 6/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa          |  -0,08 |  0,71 |     |  3,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        |  17,44 | 16,31 |     |  18,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa          |     |    |     |  0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |     |    |     |  27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo,      |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |  323,7 | 493,8 |     |  222,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa     |  19,02 | 29,01 |     |  13,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1 000 kpl      |   884 | 2 158 |     |  3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    | 17 021 | 17 021 |     | 17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 10) AINEELLISET   |    |    |     |    |     |     |
| HYÖDYKKEET      |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |    |    | 06/2009 | 06/200 |     | 12/2008 |
|           |    |    |     |   8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno tilikauden alussa    |  444,8 | 411,5 |     |  411,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero               |   2,1 |  0,3 |     |  -6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |  17,5 |  32,0 |     |  56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset yritysten          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteenliittymistä           |   0,0 |  1,6 |     |   2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |  -19,9 | -10,3 |     |  -19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot           | -256,1 | -244,2 |     | -257,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   |  188,4 | 191,0 |     |  187,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 11) MYYDYT      |    |    |     |    |     |     |
| LIIKETOIMINNOT    |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernilla ei ole IFRS 5 -standardin tarkoittamia myytäviksi luokiteltavia |
| pitkäaikaisia omaisuuseriä katsauskauden päättyessä.             |
| Konsernissa ei ole myyty liiketoimintoja alkuvuoden aikana.         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12)         |    |    |     |    |     |     |
| LÄHIPIIRITAPAHTUMAT |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              | 06/2009 | 06/200 |     | 12/2008 |
|                    |     |   8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden myynti   |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksille          |   1,0 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden osto    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksiltä          |   0,0 |  3,0 |     |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset            |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksiltä          |   1,0 |  0,1 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat               |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksille          |   0,0 |  0,3 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

13) KONSERNIN ANTAMAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET               
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |    |    |    | 6/2009 | 6/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset    |  80,0 |  1,5 |     |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset      |  378,8 |  94,8 |     |  40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit         |   0,3 |  0,6 |     |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset |    |    |    |   0,1 |  0,0 |     |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  459,3 |  96,9 |     |  42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Samaan konserniin kuuluvien yritysten |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| puolesta annetut yrityskiinnitykset  |  840,0 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta      |  18,8 |  0,1 |     |  49,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta            |  26,1 |  8,4 |     |  19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan    |  10,4 |  7,1 |     |   9,9 |
| kuluessa               |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään viiden   |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vuoden kuluessa            |  22,4 |  29,4 |     |  26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa      |  20,9 |  22,1 |     |  18,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  53,7 |  58,6 |     |  55,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset     |  13,4 |  7,3 |     |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit           |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  56,7 |  55,4 |     |  81,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |   3,8 |  0,1 |     |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, ostetut        |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  25,3 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |   0,4 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, asetetut       |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  14,8 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -0,2 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |   0,8 |  2,6 |     |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |   0,0 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut        |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |   0,8 |  2,6 |     |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |   0,0 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  66,1 |  77,7 |     |  71,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -3,6 |  1,4 |     |  -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän        |     |     |
| markkinahinnan                      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

14) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2007 seitsemälle asfalttialan yritykselle  
kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä yhteensä 19,4 miljoonan euron  
seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Kilpailuviraston esitys  
Lemminkäiselle oli 68 milj. euroa.                       

Lemminkäisen lisäksi kilpailuvirasto ja eräät muut asfalttialan yritykset    
valittivat markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on 
ilmoittanut, että sen tarkoituksena on antaa asiassa ratkaisu syyskuussa 2009. 

Helsingin käräjäoikeuteen jätettyjen haastehakemusten mukaan eri kunnat tulevat 
vaatimaan Lemminkäiseltä ja muilta asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta, mikäli 
korkein hallinto-oikeus toteaa, että ko. kuntien alueella on ollut       
kilpailunrajoituslain vastaista toimintaa. Tiehallinto on vaatinut       
Lemminkäiseltä enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden     
asfalttiyhtiöiden kanssa enintään 5,6 milj. euroa.               

Vaatimukset perustuvat kilpailuviraston väitteisiin siitä, että kielletyt    
kilpailunrajoitukset olisivat nostaneet päällysteiden hintatasoa tiettyinä   
ajanjaksoina. Lemminkäinen on kiistänyt nämä väitteet sekä markkinaoikeudessa  
että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi suuri osa Lemminkäisen tietoon  
tulleista haastehakemuksista koskee alueita ja/tai ajankohtia, joiden osalta  
markkinaoikeus on katsonut päätöksessään, että Lemminkäinen ei ole toiminut   
kilpailunrajoituslain vastaisesti.                       

Kaikissa haastehakemuksissa on pyydetty, että korvausvaatimukset jätetään    
lepäämään ja niiden käsittelyä jatketaan vain, jos korkein hallinto-oikeus   
päätyy katsomaan Lemminkäisen rikkoneen kilpailunrajoituslakia         
haastehakemuksissa tarkoitetuilla alueilla ja niissä mainittuina ajanjaksoina. 
Lemminkäinen on yhtynyt lepäämäänjättämispyyntöihin, mutta pitää esitettyjä   
korvausvaatimuksia perusteettomina. Vaatimuksista ei ole tehty kuluvarausta.